Точка G (опора системы)

14 января 2013, 14:25
Будильник!
0
427
Точка G (опора системы)

..

Для зручності читання, блог написаний двома мовами, українською і російською. Під українським текстом є текст російською мовою. :)
----------------------------------------------------------------------
Для удобства чтения, блог написан на двух языках, Украинском и Русском. Под Украинским текстом есть текст на Русском языке. :)


Знаєте, а я ось відверто не розумію чого ви всі тут хочете .. і не тому що, я дурний, а тільки по одній причині - ви все домагаєтеся чогось в системі, у якій основне правило і основа це нещастя, горе і брехня. Як Ви, щось хочете поміняти, змінити, замінити якщо в рамках системи це не реально? Як можна йти на барикади, продовжуючи діяти за сценарієм і потім, через деякий час в героях тих же барикад починати бачити лиходіїв? Система, а влада в ній є всього лише описом механізму, влаштована так, що яка завгодно хороша людина прийшов до неї стане заручником своїх же бажань і дій. Невже двох тисяч років не достатньо щоб побачити саму суть?
Звичайно, набило оскому "-Что делать?", Ніколи не давав дієвих відповідей на це, тому що всі відповіді, знову таки знаходилися в площині або в просторі, як завгодно це назвіть, визначеним системою.
Хоча якщо Вам даєш відповідь на це питання цілком логічне і результативне, воно відразу відкидається як нереальне, тільки з однієї причини - є рамки. Але Ви ж повинні розуміти, щоб змінити те що є, присутньо всього лише два варіанти: знести нахрен систему, або ж видозмінити її суть, ввівши третю точку опори для суспільства і ладу. Що за точка? - Запитаєте Ви ..

Все дуже просто. Двійкова система влади, та яка зараз є, містить основу нестабільності, гойдаючись між двома координатами - економіка та політика. Щоб подумки окреслити що це, то уявіть точку "А" і точку "Б" з'єднаних між собою лінією. Середина цієї лінії є суспільство, яке знаходиться завжди в нестабільному стані, з причини що є моменти в яких або політика переважує або економіка тягне у своєму напрямку. Для стабілізації цієї нестабільної системи не вистачає третьої точки, яка стабілізує дану систему з координат, утворюючи при цьому, центральну фігуру не тільки всіх релігій, але і всіх таємних товариств, які на думку багатьох дуже сильні в даних питаннях. Що за координата? ... Дуже проста і очевидна. Раціоналізм. Це саме та точка, яка утворює основу всіх стійких геометричних структур - трикутник. До речі, для роздумів, надвласть, саме проектує свій символ як трикутник. Вони давно зрозуміли, що забравши цю основну частину стабільного суспільства, вони отримують те хочуть - нестабільність, яку легко регулювати, вмістивши її в свою систему координат - трикутник.

До всього цього єдино що можна додати, це присутність даних математичних зображень не тільки по всьому світу, але й у нас в Україні.
Саме це зображення існуючої системи, якщо придивитися, виявляє себе скрізь і повсюдно ... Людям чаще весело від цього, але повірте, тут місце мало для сміху .. бо люди в першу чергу сміються над собою ... над своєю елементарною безграмотністю, і обмеженістю, в той час як більш розвинуті індивідууми, керуючи ними, переконують натовп що вона може все ... нi шановні не можете ... не вистачає у Вас поки що клепки ...
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Знаете, а я вот откровенно не понимаю чего вы все тут хотите.. и не потому что, я глуп, а только по одной причине - вы все добиваетесь чего-то в системе, у которой основное правило и основа это несчастье, горе и ложь. Как вы что-то хотите поменять, изменить, заменить если в рамках системы это не реально? Как можно идти на баррикады, продолжая действовать по сценарию и потом, спустя некоторое время в героях тех же баррикад начинать видеть злодеев? Система, а власть в ней является всего лишь описанием механизма, устроенна так, что какой угодно хороший человек пришедший в нее становиться заложником своих же желаний и действий. Неужели двух тысяч лет не достаточно чтоб увидеть саму суть?
Конечно, набивший оскомину вопрос "-Что делать?", никогда не давал действенных ответов на это, потому что все ответы, опять таки находились в плоскости или в пространстве, как угодно это назовите, определенным системой.
Хотя если Вам даешь ответ на этот вопрос вполне логичный и результативный, он сразу отбрасывается как нереальный, только по одной причине - есть рамки. Но Вы же должны понимать, чтоб изменить то что есть, присутствует всего лишь два варианта: снести нахрен систему, либо же видоизменить ее суть, введя третью точку опоры для общества и строя. Что за точка? - спросите Вы..

Все очень просто. Двоичная система власти, та которая сейчас имеется, содержит основу нестабильности, качаясь между двумя координатами - экономика и политика. Чтоб мысленно обрисовать что это, то представьте точку "А" и точку "Б" соединенных между собой линией. Середина этой линии есть общество, которое находится всегда в нестабильном состоянии, по причине что есть моменты в которых либо политика перевешивает либо экономика тянет в своем направлении. Для стабилизации этой нестабильной системы не хватает третьей точки, которая стабилизирует данную систему из координат, образуя при этом, центральную фигуру не только всех религий, но и всех тайных обществ, которые по мнению многих очень сильны в данных вопросах. Что за координата?... Очень простая и явная. Рационализм. Это именно та точка, которая образует основу всех устойчивых геометрических структур - треугольник. Кстати, для размышления, надвласть, именно проецирует свой символ как треугольник. Они давно поняли, что забрав эту основную часть стабильного общества, они получают то хотят - нестабильность, которую легко регулировать, вместив ее в свою систему координат - треугольник.
конечно я возможно и слишком круто закрутил, но это для тех кто имеет пространственное мышление,при отсутствии проекционного.

  Ко всему этому единственно что можно добавить,это присутствие данных математических изображений не только по всему миру, но и у нас в Украине. Именно это изображение существующей системы, если присмотреться, обнаруживает себя везде и повсеместно... Людям чаше весело от этого, но поверьте, тут место мало для смеха.. ибо люди в первую очередь смеются над собой... над своей элементарной безграмотностью, и ограниченностью, в то время как более развитые индивидуумы, управляя ими, убеждают толпу что она может все... нет уважаемые не можете... не хватает у Вас пока что клепки...В Михайловском Златоверхом соборе в КиевеХрам Преображения Господня (Украина)памятник погибшим казакам в ПолтавеНа гривне 2001 года выпуска (ранее на монетах этот знак не печатался)Могилянская академия"Звезда Соломона" в глухом селе Ужгородского района (Западная Украина)


Даних прикладів - маса. Що потрібно для того щоб Вам це не стало чутися в голові що це дурна випадковість? І чому б не взяти це як за приклад і ввести третю точку в існуючу систему. Ту принаймні яка відома нам? Хоча да ... я забув .. Вам і так добре ....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Данных примеров - масса. Что нужно для того чтоб Вам это не стало слышится в голове что это глупая случайность? И почему бы не взять это как за пример и ввести третью точку в существующую систему. Ту по крайней мере которая известна нам? Хотя да... я забыл.. Вам и так хорошо....

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.