Шляхи вирішення проблеми корупції у вищих навчальних закладах

7 марта 2013, 18:01
юрист, громадський діяч
0
1799
Шляхи вирішення проблеми корупції у вищих навчальних закладах

Хто винуватий в підтриці життєдіяльності корупції в ВНЗ студенти чи викладачі?

Проблема корупції за двадцять два роки незалежності наскрізь пронизала всі сфери суспільного життя. Не одноразово були спроби прийняття актів законодавства, які б регулювали і присікали питання пов’язані з корупцією, але вони неефективні та такі які мають характер мертвих норм, тобто таких які по суті не застосовувались.

         Корупція в системі вищої освіти стала вже доброю «традицією», саме традицією,.. Чому? В цьому є дві основні проблеми:

         Перша проблема зв’язана із самими студентами. За даними опитування проведеного фондом «Демократичні ініціативи»  35% студентів визначили, що отримання оцінки за заліку, екзамену за хабар – це швидкий і простий спосіб вирішення проблем пов’язаних з навчанням. Саме таке відношення до труднощів в навчанні, спричиняє перенасичення ринку кадрів низько кваліфікованими спеціалістами.

         Друга проблема пов’язана з викладачами. Якщо в приватних ВНЗ викладачі мають досить нормальну заробітну плату, то викладачі в державних вузах знаходяться в менш привабливому становищі.

         З цих двох проблем більша – це самі студенти, навчання в ВНЗ немає цінності, бо спеціалісти, що отримали диплом про вищу освіту як правило за рівнем навичок мають незначну перевагу, порою навіть зовсім її немає перед тими хто немає його. Незбалансованість державного замовлення між  середньою-спеціальною та вищою  освітою спричиняє перенасичення ринку випускниками ВНЗ, та дефіцитом спеціалістів менш престижних професій.

         Корупцію в вищих навчальних закладах можна поділити на 3 умовні послідовні етапи, це:

ü при вступі (Ця проблема була вирішена шляхом введення системи ЗНО, яка показала досить хороші результати спочатку, але потім була змінена та втратила свою ефективність, хоча втримала розповсюдження корупційних процесів на етапі вступі до ВНЗ);

ü період навчального процесу (Це найпоширеніший і найбільш неконтрольований етап поширення і процвітання корупції та корупційних схем. Основною проблемою поширення корупції на цьому етапі це байдужість і вигідність цього явища для студентства. Дана проблема є симбіозом рушійних сил які живлять одна-одну. На рівні навчального процесу корупцію зумовлює неякісне ви­кладання, суб'єктивне оцінювання та незацікавленість студентів у здобутті знань. Громадська протидія корупції у ВНЗ, у свою чергу, залишається неефективною внаслідок відсутності якіс­ного моніторингу вступу до ВНЗ та складання екзаменаційних сесій, а також незацікавленості студентів і викладачів у боротьбі з корупційними практиками);

ü період завершення навчального процесу, післядипломна підготовка здобуття наукових ступенів та вчених звань (На даний час в Україні, є навіть «прайс-листи» на отримання кандидатських та докторських наукових ступенів).

Отже, які ж шляхи подолання ситуації, що склалась:

  1) Підвищення цінності вищої освіти, а також якості навчання (це відобразиться не тільки на корупційну складову в вищій освіті, але і значно підвищить якість спеціалістів, що будуть випускатись з вищих навчальних закладів);

 2)  Одним із інструментів, що зараз, як ніколи став актуальним останнім часом – «Громадський спротив» . Громадська протидія корупції у ВНЗ має включати в себе по­стійний моніторинг освітнього процесу профільними громадськими організаціями і спону­кання студентів та викладачів до активнішої позиції у боротьбі з проявами корупції у ВНЗ;

3)  Відповідальність за корупційну діяльність треба збільшити, натомість якість соціального захисту викладачів, також покращити;

4) Засобами боротьби з корупцією на рівні системи освіти є модифікація системи державного замовлення заради приведення її у відповідність до вимог ринку, оптимізація кількості ВНЗ шляхом перегляду критеріїв ліцензування і акредитації та формування у студентів почуття академічної гідності;

5)  Зміни на рівні навчального проце­су мають передбачати введення системи зовнішнього оцінювання знань студентів разом із вдосконаленням критеріїв внутрішнього оцінювання, формування стимулів для викладачів відмовлятися від корупційних практик і заохочення студентів до здобуття реальних знань під час навчального процесу;

        Загалом, викорінення основних причин виникнення корупції у ВНЗ можливо лише за ак­тивної співпраці державних органів і широких верств громадськості.

 

 

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.