Фондовий ринок України: негатив функціонування та перспективи розвитку

12 марта 2013, 19:56
0
795
Фондовий ринок України: негатив функціонування та перспективи розвитку

У відповідності до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 N 3480-IV», фондовий ринок (або ринок цінних паперів), це сукупність учасників фондового ринку...

У відповідності до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 N 3480-IV», фондовий ринок (або ринок цінних паперів), це сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів). На сьогоднішній день, останні зміни які мають бути внесені до цього закону відбудуться першого січня 2014 року, відповідно до Закону України від п’ятого липня 2012 року № 5080-VI.

В сьогоднішніх умовах розвиток обороту цінних паперів стає основною галуззю фінансової сфери, без якого не варто розраховувати на нормальну роботу складного та великого механізму ринкової економіки. Становлення ринкових відносин призвело до трансформації існуючих раніше форм та методів управління, а також, до зміни самої технології функціонування товарних і фінансових ринків та модернізації майже всіх сфер економіки, головне завдання при цьому є створення для залучення у вітчизняну економіку додаткових інвестицій. Головну роль в такому процесі відіграє фондовий ринок, який в Україні функціонує дещо недосконало та має ряд проблем й прорахунків, на жаль.

За останніх десять років розвиток світової економіки супроводжується впровадженням євро інтеграційних процесів, які надають можливість доступу до ресурсів, але підвищується залежність економіки від розвитку саме світового фінансового ринку.

Саме стрімке зростання та розвиток світового фондового ринку, що призводить до збільшення розмірів фінансових потоків між країнами, посилення конкуренції, швидкого впровадження сучасних інформаційних технологій, розвитку інфраструктури фондового ринку і є головним фактором стосовно системного утворення.

Фондовий ринок, сам по собі, є об’єктивним явищем, яке виникло з високою потребою в додатковій формі мобілізації грошових коштів для фінансового забезпечення нормального розвитку економіки держави.

Не дивлячись на позитивні тенденції фондового ринку України, на сьогодні він є одним із найслабших елементів вітчизняної фінансової системи. Це зумовлене й наслідками глобальної фінансово-економічної кризи й інертністю розвитку та різною направленістю завдань, які на нього покладені. Для того, щоб наш вітчизняний фондовий ринок був біль жвавим необхідно створити відповідні умови для того, щоб підприємства могли б залучати новий капітал.

Якщо заглибитись в даний напрямок та спостерігати за кількістю багатьох показників що пов’язані з нашим фондовим ринком, можливо побачити, що цей ринок країни досить стабільно відновлюється після великої кризи. А також, тенденції фондового ринку України дають можливість говорити про приближення до бажаних світових стандартів.

Фондовий ринок України на разі знаходиться в стані великих перетворень та певних змін, про що свідчить Програма розвитку фондового ринку України. Метою цієї програми є значне підвищення захисту прав інвесторів, а також, формування конкурентоспроможного національного фондового ринку на основі поступового зменшення спекулятивної складової ринку з однозначним зростанням інвестиційно-спрямованого сегменту в умовах фінансової глобалізації.

По-перше, цей документ пропонує механізм вирішення проблем стосовно незначної ліквідності ринку, поліпшення його інфраструктури та спрощення валютного регулювання. Така програма містить понад сто двадцять різноманітних заходів направлених на подолання різних проблематичних моментів. Ці заходи мають дозволити звернення концесійних корпоративних облігацій, зменшити вимоги до лістингових паперів, а також, дозволити включати в лістинг біржі, акції, які вже пройшли необхідну процедуру лістингу на другому фондовому майданчику. Також, вбачається скасування торгівлі з відстрочкою платежу, оскільки всі контракти мають реалізовуватися виключно в режимі миттєвої поставки проти платежу. Серед необхідних кроків направлених на розвиток та зростання фондового ринку, вказана програма передбачає наступні:

-Посилення інституціональної спроможності й операційної незалежності регуляторів ринку небанківських фінансових послуг і фондового ринку;

-Посилення вимог до управління ризиками, прозорості діяльності й розкриття інформації учасниками фінансового ринку;

-Створення законодавчої бази для впровадження нових фінансових інструментів та механізмів перерозподілу коштів, у т.ч. похідних цінних паперів;

-Удосконалення регулювання іпотечного ринку, у т.ч. вирішення питання обігу заставних інструментів на іпотечному ринку України;

-Створення єдиної системи депозитарного обліку цінних паперів, та інші…

Поряд із позитивними моментами, майже завжди, існують й негативні. Якщо говорити про негатив в розрізі фондового ринку України ми маємо можливість спостерігати та аналізувати наступні проблеми пов’язані із розвитком та функціонуванням цього ринку:

На сам перед, це недосконалість конкурентоспроможності фондового ринку. Це випливає з того, державна політика є не зовсім сприятливою щодо оподаткування на фондовому ринку.

По-друге, саме податкове стимулювання розвитку фондового ринку потребує звільнення від обкладання податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість некомерційних організацій фондового ринку України. Також, досить доцільно буде відмовитися від оподаткування курсових різниць, що виникають при перерахуванні в національну валюту інвестицій на фондовому ринку, які надходять в іноземній валюті.

По-третє, це проблема саме корпоративного управління, яка полягає у недосконалій системі розкриття інформації про наявність цінних паперів та об’єктів інвестування за допомогою інструментів фондового ринку.

По-четверте, мала розбудова інфраструктури фондового ринку, яка потребує організації обміну між організаційно оформленими ринками, тому, що такої організації на даний час немає. Також, існує необхідність впровадження електронного документообігу при укладанні та виконанні угод з цінними паперами, прийняття єдиних стандартів та сертифікації систем електронного цифрового підпису та якісне шифрування даних.

В загалом можливо відзначити, що зростання фондового ринку України набуває якісно нової динаміки, при тому, що існує тривала політика економічної стабільності, розвитку ринкової інфраструктури. На сьогодні є реальна можливість збалансованого росту обсягів ринкової торгівлі.

Серед найважливіших умов для розвитку фондового ринку України є:

- Політичний успіх в проведенні ринкової реформи та зміцнення іміджу України, як держави для надійного вкладання іноземного капіталу;

- Координація дій Міністерства фінансів України, Національного банку України, Фонду державного майна України та інших державних органів в їх безпосередній діяльності на фондовому ринку України;

- Постійний аналіз ринку й проведення на ньому важливих маркетингових досліджень із залученням кваліфікаційних експертів;

- Підвищення прозорості та здійснення державного контролю за діяльністю всіх учасників ринку з метою мінімізації шкоди від неминучих спекуляцій та ігрових стратегій операторів.

Отже, майбутній розвиток фондового ринку України є неможливим без реформування більшості важливих складових елементів ринку та усунення перешкод, що заважають такому розвитку. Має відбутись переосмислена та суттєво підвищена роль фондового ринку стосовно залучення інвестиційних ресурсів та направлення їх на оновлення потужного виробничого потенціалу, створення необхідних умов для становлення інституційних інвесторів. Будемо сподіватись, що реалізація Програми розвитку фондового ринку України та проведення наведених заходів спрямованих на вирішення проблем вітчизняного фондового ринку дасть змогу досягати позитивних результатів та суттєвих структурних змін.

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.