Інвестиції та тонкощі їх оподаткування

12 марта 2013, 20:01
0
790
Інвестиції та тонкощі їх оподаткування

Інвестиційний прибуток юридичних і фізичних осіб як предмет регулювання податкового кодексу

Останнім часом все більше з просторів інтернету та телеекранів нам кажуть про інвестиційний клімат в Україні, його поліпшення або погіршення (в залежності від джерела такої інформації). Але з таких джерел зовсім не зрозуміло як саме проходить процедура оподаткування інвестицій, що є в свою чергу невід’ємною частиною такого процесу, яку необхідно враховувати.

Податковим кодексом України передбачений порядок оподаткування операцій з цінними паперами. Отже зараз ми можемо ознайомитись із ставками та способом оподаткування інвестиційного прибутку як юридичних так і фізичних осіб на території нашої країни.

Для юридичних осіб особливості оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами й іншими корпоративними правами передбачені Податковим кодексом України (Надалі - ПКУ).

Спершу розглянемо, що саме слід розуміти під доходами та витратами від операцій з цінними паперами. Під доходами слід розуміти суму коштів або вартість майна, отриману чи нараховану платником податку від продажу, обміну, викупу емітентом, погашення або інших способів відчуження цінних паперів чи корпоративних прав, а також вартість будь-яких матеріальних цінностей або нематеріальних активів, які передаються платникові податку у зв'язку з таким продажем, обміном, викупом емітентом, погашенням або відчудженням.

Під витратами слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену чи нараховану платником податків продавцеві (у тому числі емітенту) цінних паперів, або корпоративних прав, як компенсація їх вартості. До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка виникає у зв'язку з таким придбанням.

Платник податків повинен вести відособлений облік фінансових результатів операцій з цінними паперами в розрізі окремих видів цінних паперів й інших корпоративних прав, в тому числі окремий облік операцій з цінними паперами, придбаними під час їх розміщення, повторного продажу емітентом або в результаті здійснення внеску в статутний капітал. Облік операцій з акціями ведеться разом з іншими корпоративними правами.

Якщо впродовж звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів та інших корпоративних прав, понесені платником податків, перевищують доходи, отримані від їх продажу, негативний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або корпоративними правами цього ж виду наступних звітних періодів.

Якщо ж впродовж звітного періоду доходи від продажу (обміну, викупу емітентом, погашення або інших способів відчуження) по кожному окремому виду цінних паперів й інших корпоративних прав перевищують витрати, понесені в результаті їх придбання (з урахуванням негативного фінансового результату від операцій з цінними паперами або іншими корпоративними правами цього ж виду минулих періодів), прибуток включається до складу доходів за результатами звітного періоду.

Первинними документами для підтвердження доходів і витрат за операціями з цінними паперами є:

- для продавців цінних паперів, учасників фондової біржі - біржовий звіт за звітний період;

- для платників податків, клієнтів продавців цінних паперів, учасників фондової біржі - звіт продавця цінних паперів, який формується на підставі біржового звіту та договору (контракту) з таким продавцем.

Норми пункту 153.8 ст. 153 ПКУ не поширюються на операції, які здійснюються платником податків - емітентом по розміщенню та подальшого продажу корпоративних прав або інших цінних паперів, а також по їх зворотному викупу або погашенню таким платником податків. Операції з конвертації цінних паперів оподаткуванню не підлягають.

Облік операцій з купівлі та продажу цінних паперів із зобов'язанням їх зворотного викупу відбувається іншим чином. Фінансовий результат за такими операціями платника податків визначається по кожній такій операції, як різниця між ціною продажу або покупки цінних паперів і ціною їх зворотної купівлі чи продажі, в податковому періоді, в якому сталася зворотна купівля або продаж таких цінних паперів.

Відповідно до ст. 164 ПКУ до складу оподатковуваного доходу платника податку з доходів фізичних осіб включається інвестиційний прибуток від проведення операцій з цінними паперами, корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах.

Не оподатковується і не включається до складу річного оподатковуваного доходу (тобто не вказується в декларації):

- дохід у вигляді відсотків, нарахованих на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України та на боргові зобов'язання НБУ;

- дохід від відчуження акцій (чи інших корпоративних прав), отриманих платником податків у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані їм як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані їм відповідно до закону, а також сума доходу, отриманого внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних паїв безкоштовної передачі і майнових паїв, безпосередньо отриманих їм у власність в процесі приватизації;

Ставка податку складатиме 5% від бази оподаткування для:

- доходів по іменним ощадним (депозитним) сертифікатам;

- доходів, що виплачуються компаніями з управління активами;

- доходів по іпотечним ціннним паперам;

- доходів у вигляді відсотків (дисконту) по облігаціям;

- доходів по сертифікатам фондів операцій з нерухомістю;

- доходів у вигляді інвестиційного прибутку від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, в тому числі від зміни курсу іноземної валюти.

Особливості оподаткування інвестиційного прибутку визначені п. 170.2. ст. 170 ПКУ.

Отже, облік фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів та витрат. Звітним періодом є календарний рік.

Якщо платник податків користується послугами професійного продавця цінних паперів, податковим агентом платника податків є такий продавець. Але при цьому платник податків не звільняється від обов'язку декларування такого доходу.

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим від продажу (зворотного викупу або погашення емітентом) окремого інвестиційного активу та його вартістю. Інвестиційний актив, отриманий в дар або в спадок вважається придбаним за вартістю, яка дорівнює сумі державного мита та податку на доходи фізичних осіб, сплачених у зв'язку з даруванням або успадкуванням.

Якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку виникає негативне значення, воно вважається інвестиційним збитком. Інвестиційний збиток переноситься на наступні періоди до повного його погашення.

Якщо впродовж 30-ти календарних днів до дня продажу або впродовж 30-ти календарних днів з дня такого продажу платник податків придбаває пакет ідентичних цінних паперів, то інвестиційний збиток, що виник в результаті такого продажу, не враховується під час визначення загального фінансового результату, а вартість придбаного пакету визначається за ціною його придбання, але не нижче вартості проданого пакету.

Якщо платник податків продає впродовж звітного року інвестиційний актив за договором, який обумовлює його зворотний викуп наступного року, інвестиційний збиток не враховується. Також інвестиційний збиток не враховується, якщо платник податків дарує або передає інвестиційний актив в спадок.

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.