ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА

25 августа 2013, 16:59
0
2471

ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА ЯК ПОКАЗНИК БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА

ЯКОВЛЄВА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

К.П.Н., ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ТА МЕТОДИКИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ДОКТОРАНТ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

 

ТЕМА: ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА ЯК ПОКАЗНИК БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА

МЕТА: Дослідити проблему соціального сирітствайого причиниПроаналізувати стан сучасного соціального сирітства у м. Кривий Ріг та виявити шляхи подолання наслідків соціального сирітства.

Ключовіслова:   сирітство, соціальне сирітство діти вулиці, сім’я,виховання.

   Соціальне становище та самопочуття молоді є показником соціального успіху суспільства та насамперед залежить від можливостей реалізації потенціалу молодого покоління і задоволення потреб різних груп молоді в різних сферах життя.

  Становлення України як Самостійної і Незалежної держави характеризується суперечливістю проходження економічних та політичних процесів. Недостатня кількість робочих місць змушує батьків залишати дітей на самовільне виховання, аби задовольнити усі «примхи» та забезпечити дітям належний рівень освіти... Ситуація, що склалася у суспільстві, породила нове явище — соціальне сирітство, обумовлене ухилянням або відстороненням батьків від виконання батьківських обов’язків щодо неповнолітньої дитини. Соціальні сироти — це особлива соціально-демографічна група дітей, які, внаслідок соціальних, економічних та морально-психологічних причин, залишилися сиротами при живих батьках...
Батьки забувають, що дитині необхідні не лише матеріальне забезпечення та блага, але й батьківське тепло, порада та підтримка. Зниження цінностей сім’ї, відповідальності батьків за виховання дітей, порушення прав дітей, зниження виховного потенціалу системи освіти породжує бездоглядність дітей, що тягне за собою низку негативних чинників, які залишають негативний відбиток на все наступне життя малого громадянина.
            Дитинство - найважливіший, самобутній і неповторний період у становленні особистості. Саме у цей період людина потребує найбільшої уваги і захисту. Від ставлення до дітей, розуміння їх проблем, інтересів та потреб, стану охорони дитинства залежить доля кожної дитини.

Причиничерез які діти залишаються без батьківської опіки найрізноманітніші,але наслідок один дитина позбувається права на сімейне виховання.  Сьогодніна жальможна стверджуватищо соціальне сирітство є глобальною проблемою в українському суспільствіУскладнює ситуацію з дітьми-сиротами і прогресуюча тенденція до порушення структури сім’їпогіршення виховної роботи з дітьми та батьками. Незважаючи на активні радикальні зрушення у глобальному процесі виховання підростаючого поколінняв Україні концепція суспільного виховання дітейпозбавлених батьківського піклуванняпрактично не зазнає змінЯк і ранішедля таких дітей основним шляхом влаштування їх долі залишається інтернатна система утримання та вихованняНа жальлюдство не знайшло ніяких форм догляду за дитиноюякі змогли б замінити батьківську турботу та сімейне оточення.

Загальновідомо, що державна система опіки та піклування в Україні не відповідає реаліям сьогодення та не забезпечує в повному обсязі гарантії прав дитини у відповідності до Конвенції ООН про права дитини.

Очевиднощо набагато легше попередити проблемуніж вирішувати їїТому доцільним є здійснення профілактики соціального сирітства в сім’їЦе потребує як системного дослідження цього феноменупередумов та негативних чинниківщо впливають на його появутак і дослідження проблеми сімейного вихованняГоворячи про важливість останньогоМКарамзін, справедливо зазначав: „Без хороших батьків немає хорошого вихованняне зважаючи на всі школиінститути й пансіони”[2; 21]. Проблема соціального становлення дітей-сиріт та дітейпозбавлених батьківського піклуванняпостала перед психолого-педагогічною наукою досить гостроНе випадково у наукових статтях і  працях багатьох авторів (ОАнтонова-ТурченкоЛВолинецьНІвановаН.Комарова

Є. Рибінський) порушуються питання про вимоги щодо створення умов соціалізації таких дітей.Окремі аспекти соціального становлення дітей, позбавлених батьківського піклування, розроблялися багатьма вченими. Такна підставі аналізу психодіагностики і педагогічних досліджень визначалися особистісні якості дітей (ММораловаІДубровінаАПрихожан); 

Проблемам сирітства, причинам зростання соціального сирітства та соціальними наслідками позбавлення дітей батьківської опіки присвячені праці вітчизняних І російських вчених (С. Воскобойнікової, Б. Кобзаря, А.Ліханова, Н. Міщенко, 

А. Нечаєвої, Є.Рибінського, О.Шишко).

Але потребують додаткового дослідження причини виникнення соціального сирітства

 Під сирітством найчастіше розуміють соціальне явище, зумовлене наявністю у суспільстві дітей, батьки яких померли, а також дітей, які залишились без піклування батьків внаслідок позбавлення останніх батьківських прав або визнання їх в установленому порядку недієздатними,безвісно відсутніми 

[3; 8]. Близьким до поняття сирітства є соціальне сирітство соціальне явище,

обумовлене ухиленням або відстороненням батьків від виконання батьківських обов’язків стосовно неповнолітньої дитини [4; 11]. Отжепоняття сирітства охоплює як категорії дітей-сиріт, так і соціальних сиріта відтак можемо стверджуватищо поняття соціального сирітства є відповідно вужчим за поняття сирітства в цілому.

Загальноприйнято вважати дітьми-сиротами дітей у віці до 18 роківу яких померли обоє або один із батьківУ той же час соціальні сироти це дітищо мають біологічних батьківале вони з певних причин не займаються вихованням дитини і не піклуються про неїУ цьому випадку турботу про дітей також бере на себе суспільство і держава [5].

Однак жоден державний заклад не може в повній мірі замінити дитині сім’юЩе з прадавніх часів люди усвідомлювали значущість сім’ї для всебічного розвитку дитиниНа сьогоднішній день існує безліч експлікацій даного поняттяНайпростіше визначення характеризує сім’ю як групу людейщо люблять один одногоабо ж групу осібщо мають загальних предківабо проживаючих разом [6; 15].

Проте таке визначення не розкриває усіх сторін даного феноменаБільш докладне визначення пропонує енциклопедична літератураТаку Філософському словникучитаємо: „Сім’я вид

соціальної спільності, найважливіша форма організації особистого побуту, заснована на подружньому союзіі родинних зв’язках, тобто на багатобічних відносинах між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, братами і сестрами, що живуть разом і ведуть загальне господарство”[7; 349]. Сім’ю можна розглядати як певну систему, якій притаманні деякі особливості. Зокрема, І.Козубовська та В. Керецман ви-діляють наступні:

1) це гомеостатична система, тобто стійкий баланс відносин у ній має тенденцію до самовідновлення після порушень, викликаних змінами структури сім’ї(народженням дитини чи, навпаки, смертю одного із членів, хворобою), зовнішніми причинами тощо. Це зумовлюєз одного бокурідкісну стійкість сім’їїї здатність заліковувати рани” З іншого бокуце зумовлює труднощі впливу на сім’ю:наприкладособищо вилікувались від алкоголізмуіноді підштовхуються до рецидиву саме сімейним оточеннямяке звикло існувати в умовах перманентної алкогольної кризи і по-іншому жити не вміє;

2) це закрита системаЇї життя проходить поза нашими очимавоно приховано від спостереженняТому висновки можна робити лише за другорядними ознакамиа істинна причина сімейної дисгармонії усвідомлення її членами сім’ї можуть не співпадатиАбо ж первинна проблемаяку вони усвідомлюють як тривожну і на підставі якої звертаються за допомогоюможе бути тільки похідною від справжньої причини [8].

енофондом націїа значитьі над нашим майбутнім”[10; 266].

Однаквиховання дітей в сім’ї не завжди носить успішний характерщов свою чергу,призводить до поширення соціального сирітстваВчені називають багато причин виникнення соціального сирітстваЗважаючи на цедоцільною видається їх класифікаціяВиходячи з тогощо середовищем появи соціальних сиріт є сім’якласифікацію причин виникнення соціального сирітства доцільно проводитина нашу думкуза двома критеріямиДо першоїгрупи слід віднести факторищо здійснюють зовнішній негативний вплив на сім’юа до другоївнутрішнінегативнічинникищо можуть з’явитися в середовищі сім’їв тому числі і внаслідок впливу зовнішніх факторів.

Зовнішні причини виникнення соціального сирітства обумовлені соціально-економічними умовамищо складаються в державіДля них є характерними такі ознакияк об’єктивність виникненнязалежність безпосередньо від державиДо таких причин слід віднести інфляцію, безробіттяекономічну нестабільністьбідністьзростання злочинностізбройні конфлікти, злочинні акти тощоБільше половини молодих сімей не мають окремого житла навіть через 10 років подружнього життямайже половина сімей проживає з батьками в незадовільних для виховання дітей житлових умовахСьогоднішні несприятливі соціально-економічні умови в Україні негативно впливають на стабільність навіть благополучних сімейПогіршення матеріально-побутових умовзубожіннявтрата роботи тощо викликають у людей почуття незахищеностістраху перед майбутнімВсе це призводить до наростання напруги в сім’ї, негативно позначається на вихованні дітей [13].

Внутрішні причини виникнення соціального сирітства, на відміну від зовнішніх, утворюються безпосередньо в середовищі сім’ї. Для них є характерними такі основні ознаки, як суб’єктивність виникнення і існування та залежність від зовнішніх негативних факторів. Їх поява здебільшого обумовлена внутрішніми сімейними проблемамиПроте і

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.