Інформує прес-служба ВНАУ

2 января 2018, 21:02
0
63

В зв'язку із неточностями, які допущені окремими авторами щодо підпорядкованості коледжів та прав і обов'язків їх посадових осіб надаємо витяги з офіційних нормативно-правових докуметів. Ці документи

         В зв'язку із неточностями, які допущені окремими авторами щодо підпорядкованості коледжів та прав і обов'язків  їх посадових осіб надаємо витяги з офіційних нормативно-правових докуметів. Ці документи підтверджують, що дані коледжі не є юридично самостійними, а являються відокремленими структурними підрозділами без права юридичної особи (філіями) Вінницького національного аграрного університету, про що свідчать документи починаючи із року включення коледжів в структуру університету в 2003 році і по дійсний час.

         Так, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 травня 2003 року №148 «Про створення регіональних структурних підрозділів Вінницького державного аграрного університету», керуючись Законом України «Про вищу освіту» (2984-14), декретом Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 року №8-92 «Про управління майном, що є в загальнодержавній власності»:

         1. Створено регіональні структурні підрозділи Вінницького державного аграрного університету:

         1.1. Брацлавський сільськогосподарський технікум Вінницького державного аграрного університету на базі Брацлавського державного сільськогосподарського технікуму, що ліквідується.

         1.2. Технікум м'ясної і молочної промисловості  Вінницького державного аграрного університету на базі Вінницького технікуму м'ясної та молочної промисловості, що ліквідується.

         1.3. Ладижинський аграрний технікум Вінницького державного аграрного університету на базі Ладижинського аграрного технікуму, що ліквідується.

         1.4. Могилів-Подільський технологічний технікум  Вінницького державного аграрного університету на базі Могилів-Подільського технологічного технікуму, що ліквідується.

         1.5. Немирівський будівельний технікум  Вінницького державного аграрного університету на базі Немирівського будівельного технікуму, що ліквідується.

         1.6. Чернятинський технікум  Вінницького державного аграрного університету на базі Чернятинського державного аграрного технікуму, що ліквідується.

         2. Встановлено, що  Вінницький державний аграрний університет з новоствореними структурними підрозділами є правонаступником ліквідованих  Брацлавського державного сільськогосподарського технікуму,  Вінницького технікуму м'ясної та молочної промисловості, Ладижинського аграрного технікуму,  Могилів-Подільського технологічного технікуму,  Немирівського будівельного технікуму,  Чернятинського державного аграрного технікуму.

         3. Для проведення заходів, пов'язаних з ліквідацією технікумів, створено ліквідаційну комісію.

         4. Ліквідаційній комісії доручено здійснити ліквідацію Брацлавського державного сільськогосподарського технікуму,  Вінницького технікуму м'ясної та молочної промисловості, Ладижинського аграрного технікуму,  Могилів-Подільського технологічного технікуму,  Немирівського будівельного технікуму,  Чернятинського державного аграрного технікуму відповідно до Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року №228.

         На виконання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 травня 2003 року №148 вищеперераховані коледжі були ліквідовані як юридичні особи та внесені в реєстраційну справу Вінницького державного аграрного університету в якості  відокремлених структурних підрозділів без права юридичної особи (філій), підтвердженням чого є довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (ксерокопії наводяться нижче). 

В даний час станом на січень 2018 року коледжі Вінницького національного аграрного університету діють на підставі Положення затвердженого університетом. Нижче наводяться основні пункти Положення.

         Пункт 1.1. Положення

         «Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Вінницького національного аграрного університету (надалі -Університет) і є локальним нормативним актом, який регламентує діяльність відокремленого структурного підрозділу без права юридичної особи - коледжу Вінницького національного аграрного університету”.

         Пункти 4.1.

4.1.  Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює директор. Його права, обов'язки та відповідальність визначені законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням.

          Пункти 4.2.

4.2.    Директор є представником Коледжу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє на підставі довіреності, виданої ректором Університету, а саме:

- виконувати кошторис Коледжу та вирішувати питання діяльності Коледжу;

- підписувати банківські та інші фінансові документи що стосуються діяльності Коледжу;

- здійснювати контроль за додержанням штатно – фінансової дисципліни;

- забезпечувати ефективну діяльність Коледжу;

- звітувати про результати діяльності Коледжу та в установлені терміни подавати  річний звіт про діяльність Коледжу;

 з питань діяльності Коледжу – усі права, які надано законодавством ректору як стороні, третій особі чи іншій особі, що бере участь в цивільному, господарському або адміністративному  процесі, в тому числі право подання позову.

          Пункти 4.3.

4.3.     Директор Коледжу в межах наданих йому повноважень:

відповідає за результати діяльності Коледжу перед Університетом та Міністерством освіти і науки України;

забезпечує дотримання вимог законодавства з питань запобігання і протидії корупції, вживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

Пункти 4.4.

4.4. Директор Коледжу несе відповідальність за виконання покладених на Коледж завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого йому Університетом в оперативне управління.

Пункти 4.5.

4.5. Ректор Університету призначає директора коледжу строком на п'ять років.

Директор коледжу може бути звільнений з посади ректором Університету за поданням Вченої ради Університету.

 Ректор Університету призначає на умовах контракту виконуючого обов’язки директора Коледжу на термін до проведення виборів директора Коледжу, але не більше ніж на рік.

 Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Новости науки
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.