1.17. Вся сущность эпопеи с индивидуальными планами работ.

25 листопада 2016, 07:48
Власник сторінки
Преподаватель Вуза
0
107

Докладная записка первому проректору

Першому проректору КНТУ
Кропівному В.М.

Доповідна записка

Доповідаю, що на кафедрі ПЗІ склалася незрозуміла ситуація з Індивідуальними планами робіт доц. Смірнова В.В. і доц. Смірнової Н.В.

Ця ситуация є логічним продовженням попередньої епопеї щодо непідписання зав. кафедрой ПЗІ Смірновім О.А. наших Індивідуальних планів за 2015/2016 н.р.

Індивідуальні плани роботи були складені нами в установлений строк, належним чином, в повній відповідності з керівними документами:
- «Положення про планування та облiк професiйної дiяльностi науково - педагогічних працiвникiв у КНТУ»
- Наказу Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002р. № 450 «Про затвердження норм часу для планування обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів».
- «Орієнтовні нормативи для планування методичної, наукової, організаційної та виховної роботи професорсько-викладацького складу КНТУ».

Індивідуальні плани неодноразово подавалися на перевірку, але були відхилені.

Хронологія подання нами Індивідуальніх планів робіт:

31.08.2016 р. на виконання розпорядження зав. кафедрою Смірнова О.А. Індивідуальні плани були подані на перевірку, але не були прийнятий з поясненнями: «ще рано».
Більш, ніж через місяць,
10.10.2016 р. нам була надана форма Excel, відповідно до якої ми повинні подавати Індивідуальні плани.
13.10.2016 р. Індивідуальні плани були подані на перевірку в електронному вигляді.
19.10.2016 р. повторно Індивідуальні плани були подані на перевірку в електронному вигляді.
25.10.2016 р. Індивідуальні плани були подані на чергову перевірку.
04.11.2016 р. Індивідуальні плани були подані на чергову перевірку.
18.11.2016 р. Індивідуальні плани були подані на чергову перевірку.

2. Після подачі нами на перевірку Індивідуального плану Смірновим О.А. була ініційована епопея щодо їх зміни на підставі рішень кафедри.

З незрозумілої причини Смірнов О.А. не запланував нам навчальне навантаження на 2016/2017 н.р. з урахуванням наших посад доцентів, що порушує вимоги «Положення про організацію освітнього процесу в КНТУ» і суперечить п.1 посадової інструкції доцента.

Смірнов О.А. запланував нам виконання обов'язків асистента, і в той же час поставив в обов'язок виконання наступних робіт: Смірнову В.В.:

2.1. Розширення кола баз практики для студентів спеціальностей кафедри, створення зарубіжних баз практики для студентів; термін: протягом 2016/2017 н.р..
2.2. Наукові публікації в зарубіжних виданнях, які входять до WEB of Science, Scopus; термін: протягом 2016/2017 н.р..
2.3. Укладання господарчих договорів на замовлення підприємств та організацій; термін: протягом 2016/2017 н.р.;
2.4. Реалізація використання можливостей міжнародних фондів, здобуття грантів для участі у закордонних конференціях та стажуваннях; термін: протягом 2016/2017 н.р..
2.5. Розробка міжнародних науково-технічних проектів; термін: 26 грудня 2016 р..

Смірновій Н.В.:
Організація викладання навчальних курсів англійською мовою; термін: протягом 2016/2017 н.р.

Відносно зазначених вище робіт доповідаю:
Керівним документом, на підставі якого здійснюється складання Індивідуальних планів є «Положення про планування та облiк професiйної дiяльностi науково - педагогічних працiвникiв у КНТУ».

У ньому сказано наступне:
- «Розрахунок та облік навчального навантаження науково-педагогічних працівників університету здійснюється відповідно до норм часу, які укладені на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 0-7.08.2002р. № 450 ‘‘Про затвердження норм часу для планування обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів’’».
- «Розрахунок та облік інших видів професійної діяльності науково-педагогічних працівників (методична, наукова, організаційна, виховна та інша робота) здійснюється згідно з встановленими в КНТУ орієнтовними нормами».

Констатую, що жодна робота, поставлена нам в обов'язок Смірновим О.А., (за винятком публікацій в WEB of Science і Scopus) не відноситься ні до нашої компетенції ні до кола наших обов'язків та не входить ні в один з видів робіт на які посилаються керівні документи.

3. Нами на ім'я Смірнова О.А. подавалися:

    - Прохання про надання нам рішень кафедри, на які він посилався, дорікаючи нас в невиконанні його розпоряджень і рішень кафедри.
Наші прохання були проігноровані. Жодне рішення кафедри нам не було надано.

    - Прохання надати відомості про приналежність поставлених нам в обов'язок робіт до певного виду і про кількість годин, виділених на виконання цих робіт.

Смірнов О.А. відмовился надати нам запитані відомості в письмовій формі, а його усні пояснення не мають підтвердження в керівних документах.

     - Прохання дати пояснення щодо порядку виконання роботи і її фінансування.

Наприклад, 9.11.2016 р. щодо виконання роботи «Наукові публікації в зарубіжних виданнях, які входять до WEB of Science, Scopus; термін: протягом 2016/2017 н.р.». я звертався до Смірнова О.А. з наступним проханням:

Цитата: «Ставлю Вас до відома, про те, що:
1. Часовий інтервал від моменту подачі рецензованої статті до її публікації становить від двох і більше років. Тому факт публікації не буде врахований при закритті Індивідуального плану і буде кваліфікуватися як його невиконання.
2. Вартість публікації рецензованої статті в зазначених виданнях становить від 800 доларів США.

Прошу:
1. Пояснити, в якому порядку буде здійснюватися облік виконання мною зазначеної роботи.
2. Рішенням кафедри визначити джерело фінансування, з якого буде здійснюватися оплата рецензування та публікування статей
».

Моє прохання в черговий раз було проігнороване.

9.11.2016 р. щодо виконання роботи «Організація викладання навчальних курсів англійською мовою; термін: протягом 2016/2017 н.р.». Смірнова Н.В. зверталася до Смірнова О.А. з наступним проханням:

Цитата: «Робота, поставлена мені в обов'язок на 2016/2017 навчальний рік має наступне формулювання: «Організація викладання навчальних курсів англійською мовою».
Розшифровка цього формулювання викликає труднощі внаслідок відсутності в ньому конкретики.

Прошу:
1. Пояснити, що мається на увазі під поняттям «навчальні курси». Які курси і по вивченню чого?
2. Яким чином повинен здійснюватися процес викладання англійською мовою на цих курсах?
3. Кому ставиться в обов'язок викладання «навчальних курсів» англійською мовою?
4. Оскільки мається на увазі організаційні заходи, то прошу вказати джерело фінансування викладача і розмір оплати викладача
».

Це прохання було проігнороване.

4. Смірнов О.А., не маючи на те підстав, до теперішнього моменту (21.11.2016 р.) не затвердив виконання нами Індивідуальних планів за 2015/2016 н.р..
Він відмовился затвердити виконані нами роботи, які його розпорядженням були внесені в наші Індивідуальні плани:
- «Керівництво студентом при підготовці наукової роботи (проекту) для подачі на Всеукраїнський/ Міжнародний конкурс».
- «Керівництво студентом при підготовці до опублікування сумісних/самостійних тез доповідей у збірнику».
- «Керівництво студентами в підготовці для прийняття участі в міжнародному змаганні з розробки ігор Global Game Jam. (За результатами змагання студенти зайняли 1 місце)». (Смірнова Н.В.)

Ігноруючи наявність всіх документів і матеріалів, що підтверджують виконання нами Індивідуальних планів за 2015/2016 н.р., Смірнов О.А. відмовилися їх підписати, тим самим спровокувавши ситуацію невиконання нами Індивідуальних планів.

З огляду на поточну ситуацію, ми змушені з особливою ретельністю підходити до оформлення Індивідуальних планів на 2016/2017 н.р.

На тій підставі, що:
- поставлені нам в обов'язок роботи відсутні в списках робіт, на які посилаються керівні документи,
- нам не надана інформація по суті робіт з роз'ясненням порядку їх виконання та фінансування,
- такий обсяг робіт в зазначені терміни неможливо виконати,

вважаю, що метою епопеї з нав'язування нам незрозумілих робіт є створення чергової ситуації, коли нам в провину буде поставлено невиконання робіт, факт невиконання яких очевидний спочатку.

Ця епопея є логічним продовженням попередньої епопеї щодо непідписання Смірновим О.А. наших Індивідуальних планів за 2015/2016 н.р.

Таким чином, не викликає сумніву, що планування і створення Смірновим О.А. ситуації з невиконанням нами Індивідуальних планів за 2015/2016 н.р. і за 2016/2017 н.р., спрямоване на формування та обґрунтування твердження про систематичне порушення нами трудової дисципліни.

На підставі вищевикладеного вважаю, що включення цих робіт в наші Індивідуальні плани не представляється можливим.
Доповідаю, що до сьогоднішнього дня (22.11.2016 р.) нам ще не видані журнали Індивідуальних планів.

Прошу Вас розібратися в ситуації, що склалася з нашими Індивідуальними планами на 2016/2017 н.р.

22.11.2016.                                            В.В.Смірнов

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости науки
ТЕГИ: КНТУ-Елисаветград
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.