1.16. Удивительное рядом или аргументация комиссии, отрицающая законы диалектики

25 листопада 2016, 07:45
Власник сторінки
Преподаватель Вуза
0
109
1.16. Удивительное рядом или аргументация комиссии, отрицающая законы диалектики

Заявление ректору по результатам работы комиссии "з розгляду ситуації щодо виконання Індивідуальних планів робіт...". Продолжение эпопеи с индивидуальными планами работ.

Ректору КНТУ проф. Черноволу М.І.,
доцента кафедри програмування та захисту інформації
Смірнова Володимира Вікторовича

Заява

Після закінчення весняного семестру 2015/2016 н.р. в повній відповідності з вимогами «Положення про планування та облiк професiйної дiяльностi науково - педагогічних працiвникiв у КНТУ» мною і доц. Смірновою Н.В. завідувачу кафедри ПЗІ Смірнову О.А. були надані Індивідуальні плани викладачів з матеріалами, які підтверджують факт виконання нами запланованих робіт:

- У вигляді довідок, що підтверджують виконання робіт,
- У вигляді копій заявок на винаходи,
- У вигляді копій титульної сторінки отриманих патентів.
- Звіти про науково-дослідну роботу за встановленою формою.

Додатково були представлені матеріали, що підтверджують факт перевиконання нами Індивідуальних планів:

- доц. Смірнов В.В. план: 1742 год. факт: 2143 год.
- доц. Смірнова Н.В. план: 1742,9 год. факт: 2149,9 год.

З незрозумілої причини надані нами довідки зав. кафедрою ПЗІ Смірновим О.А. були проігноровані. Наші Індивідуальні плани без всяких законних підстав ним не були підписані.
Тому голосуванням кафедри було прийнято безпідставне рішення про невиконання нами Індивідуальних планів.

За цим фактом мною на ім'я ректора і голові профкому КНТУ була подана доповідна записка «Про адміністративне переслідування з боку зав. кафедрою ПЗІ О.А.Смірнова» від 22.06.2016 р.
Ректор і голова профкому КНТУ ніяким чином не відреагували на моє звернення.

На вимогу начальника відділу кадрів КНТУ № 36-15 / 227 від 12.07.2016 нами були надані доповідні записки від 22.07.2016 р., в яких була викладена ситуація і зазначалося, що: «Ствердження зав. кафедрою ПЗІ Смірнова О.А. про невиконання нами Індивідуального плану за 2015/2016 н.р. не відповідає дійсності».

В осінньому семестрі 2016/2017 н.р. на підставі службових записок зав. кафедрою ПЗІ Смірнова О.А на ім'я ректора КНТУ про нібито виконання в неповному обсязі Індивідуальних планів на 2015/2016 н.р. мною і доц. Смірновою Н.В., першим проректором Кропівним В.М. було видано розпорядження №2 від 11.10.2016 р. (Додаток 1).

Розпорядженням була створена комісія «з розгляду ситуації щодо виконання Індивідуальних планів робіт доцентів кафедри ПЗІ Смірнова В.В. і Смірнової Н.В.».

Розпорядження зобов'язувало комісію підготувати аргументований висновок відносно виконання нами Індивідуальних планів робіт до 1.11.2016 р.

По суті заяви:

В процесі своєї роботи комісія не затребувала від нас будь-яких пояснень і матеріалів, що підтверджують факт виконання нами Індивідуального плану. Розгляд наших Індивідуальних планів проходив без нашої участі.

8.11.2016 р. мені були надані висновки комісії за результатами розгляду ситуації щодо виконання нами Індивідуальних планів на 2015/2016 н.р. без зазначення дати. (Додаток 2).

При розгляді висновків комісії виявилася дивна аргументація, що лежить в основі твердження про нібито невиконання нами Індивідуальних планів. Основними аргументами комісії є:

- У Індивідуальному плані містяться вклейки.
- Відсутній підпис завідуючого кафедрою.

Пояснення: 
1. Вклейками комісія називає акуратно приклеєні на чистий аркуш журналу надруковані на принтері аркуші з переліком робіт (комп'ютерна технологія).
Індивідуальний план при цьому виглядає естетично, на відміну від інших Індивідуальних планів, заповнених вручну, деякі з яких комісія ДІНЗ хотіла показати міністру освіти України.

Комісія ДІНЗ в моїй присутності ретельно вивчала мій Індивідуальний план. Стиль оформлення мого Індивідуального плану у комісії ДІНЗ питань не викликав, на відміну від стилю оформлення Індивідуальних планів іншими викладачами.

Наш стиль оформлення використовується нами не перший рік і зауважень з оформлення Індивідуального плану нам не надходило:

- ні від завідувача кафедрою,
- ні від наукового відділу,
- ні від методично-організаційного відділу,
- ні від кого-небудь іншого.

2. Відсутність підпису зав. кафедрою в наших Індивідуальних планах є суб'єктивним фактором і не є підставою для заперечення факту виконання нами запланованих робіт.

Матеріали, що підтверджують факт виконання нами Індивідуальних планів були двічі представлені нами зав. кафедрою ПЗІ Смірнову О.А. за встановленою формою звітності.

Викликає здивування:
- Чому і на якій підставі комісія не розглядала представлені нами зав. кафедрою ПЗІ Смірнову О.А. матеріали, що підтверджують незаперечний факт виконання і перевиконання нами обсягу запланованих робіт з тієї причини, що Смірнов О.А. не поставив свій підпис?

Які ще потрібні підписи на позитивному рішенні, в якому вказане моє прізвище, або патенті, на якому вже стоїть підпис голови Державної служби інтелектуальної власності України, завірена гербовою печаткою?

   - Чому і на якій підставі комісія не керувалася «Положенням про планування та облiк професiйної дiяльностi науково - педагогічних працiвникiв у КНТУ», в якому сказано, що «Облік виконаної роботі науково-педагогічного працівника здійснюється за фактично витраченими часом» (розділ 1, абзац 7), а не за наявністю або відсутністю підпису зав. кафедрою?

   - Чому і на якій підставі комісія не керувалася вимогами до форми звітності по виконанню запланованих робіт, яка закріплена в документі «Орієнтовні нормативи для планування методичної, наукової, організаційної та виховної роботи професорсько-викладацького складу КНТУ»?

Відповідно до законів діалектики, виконана нами робота об'єктивно існує незалежно від стилю оформлення Індивідуального плану, а також від наявності або відсутності підпису зав. кафедрою.

Заперечення комісією факту виконання нами запланованих робіт при наявності документів і матеріалів, що підтверджують їх виконання, дає привід засумніватися в об'єктивності комісії.

Абсурдна аргументація комісії дає підставу стверджувати, що велика частина Індивідуальних планів робіт науково-педагогічних працівників КНТУ не виконані, оскільки вони містять виправлення.

На мою думку, відмова зав. кафедрою ПЗІ підписувати виконані нами Індивідуальні плани є продовженням нашого адміністративного переслідування з його боку внаслідок мого звернення до міністра освіти України за фактами грубих порушень в навчальному процесі на кафедрі ПЗІ.

Тому метою дій Смірнова О.А. є створення ситуації, в якій невиконання нами Індивідуального плану буде кваліфіковано як адміністративне порушення, що буде враховуватися при нашій атестації відповідно до сценарію:

1. Умисне непідписання наших Індивідуальних планів - виконано.
2. Повідомлення ректора КНТУ про невиконання нами Індивідуальних планів - виконано.
3. Створення комісії з даного питання і фабрикація потрібних висновків - виконано.
4. Кваліфікація ситуації як порушення нами трудової дисципліни - виконано.
5. Оголошення нам догани за порушення трудової дисципліни - ймовірно, в процесі виконання.
6. Зняття балів при нашій атестації та ініціація процедури нашого звільнення - планується.

Звертаю Вашу увагу на те, що комісія «з розгляду ситуації щодо виконання Індивідуальних планів робіт доцентів кафедри ПЗІ Смірнова В.В. і Смірнової Н.В.»:

- не розглядаючи матеріали, що підтверджують факт виконання і перевиконання нами запланованих робіт,
- ігноруючи вимоги керівних документів КНТУ,
- по суті не розглядаючи ситуацію «щодо виконання Індивідуальних планів робіт доцентів кафедри ПЗІ Смірнова В.В. і Смірнової Н.В.»,
- не виконав своє завдання,
- виключно на підставі стилю оформлення наших Індивідуальних планів та відсутності в них підписів зав. кафедрою ПЗІ,

зробила «аргументований» висновок про нібито невиконання нами Індивідуальних планів.

На підставі вищевикладеного прошу:

1. Опротестувати висновки комісії про невиконання нами Індивідуальних планів, як неадекватні і такі, що не відповідають дійсності.
2. Об'єктивно розглянути ситуацію, навмисно спровоковану зав. кафедрою ПЗІ Смірновим О.А ..
3. Провести службове розслідування щодо зав. кафедрою ПЗІ з приводу необгрунтованої відмови підписати та затвердити виконані Індивідуальні плани доц. Смірнова В.В. і Смірновою Н.В.
4. Зобов'язати зав. кафедрою ПЗІ Смірнова О.А. виконати свої обов'язки і затвердити виконання нами Індивідуальних планів.
5. До розгляду ситуації не залучати Мартиненко С.А. як зацікавлену особу.

Додатки:
1. Розпорядження В.М. Кропівного №2 від 11.10.2016 р.
2. Висновок комісії (без дати).
3. Аналіз висновків комісії.
4. Матеріали, що підтверджують виконання нами Індивідуальних планів.

14.11.2016.                              В.В.Смірнов

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости науки
ТЕГИ: КНТУ-Елисаветград
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.