Информация о группе «За компетентну демократію»

20 травня 2021, 08:39
Власник сторінки
0
95
Информация о группе «За компетентну демократію»

Этот текст – результат коллективного творчества организаторов группы

Після розпаду Радянського Союзу і здобуття незалежності України принципово не могла розвиватися і рухатись прогресивним шляхом, оскільки не мала критичної маси громадян, готових брати на себе відповідальності за власну долю, й тим більше - за долю країни. Як результат національні активи були поділені між колишніми радянськими чиновниками та найбільш заповзятою меншістю, які в змові встановили феодально-олігархічну диктатуру.

Правлячому симбіозу олігархів і бюрократів низька компетентність і безвідповідальність пересічних громадян потрібні як ключовий інструмент підтримки влади. Використовуючи підконтрольні їм ЗМІ і продажних "лідерів громадської думки" вони безальтернативно нав'язують громадянам України своїх слуг в якості депутатів всіх рівнів, вищих чиновників виконавчої влади, суддів і правоохоронців.

Пов'язаним явищем стало і падіння рівня компетентності самих депутатів та чиновників, які підбираються не за професійними та діловими якостями, а за принципом відданості тому чи іншому олігархові. Пропуском у владу стали порожні популістські обіцянки і гасла, а перемагає в гонці за владу той, хто може частіше повторювати ці гасла з екрану телевізора, з бігбордів, на сторінках Інтернет.

Ми потрапили в замкнене коло. Для прогресивних економічних і політичних реформ потрібна компетентна законодавча, виконавча і судова влада. Але для того щоб вибрати компетентну владу, потрібно щоб виборці теж були компетентними та розуміли що саме вони вибирають. У той же час, формуванню критичної маси таких виборців цілеспрямовано заважає олігархо-бюрократичний симбіоз.

Безсумнівно, потрібно змінювати економічні відносини. Але так само безсумнівно, що потрібно піднімати рівень компетентності і відповідальності громадян, щоб вони могли свідомо підтримати реформи і реформаторів.

На зміну демократії обманутого і безвідповідального народу повинна прийти його ж компетентна демократія.

Західні політичні філософи говорять про необхідність переходу до моделі, яку вони називають «Epistocracy». При цьому розглядаються різні форми Epistocracy, які об'єднані безумовним відмовою від Системи, де влада обирається політично безграмотною частиною електорату. (Для ознайомлення - текст Дж.Бреннана: https://blogs.korrespondent.net/blog/science/4359128/

Багата країна Україна розорена некомпетентною і непатріотичною владою, і доведена нею до втрати останніх крихт суверенітету. Врятувати країну може тільки зміна Системи.

Україна може і повинна першою в світі перейти від демократії популістської і керованої до компетентної демократії.

У цій групі збираються однодумці, які мають намір реалізувати задумане.

***

После распада Советского Союза и обретения независимости Украина принципиально не могла развиваться по прогрессивному пути, поскольку не имела критической массы граждан, готовых брать на себя ответственности за собственную судьбу, и тем более - за судьбу страны. В результате национальные активы были поделены между прежними советскими чиновниками и наиболее предприимчивым меньшинством, которые в сговоре установили феодально-олигархическую диктатуру.

Правящему симбиозу олигархов и бюрократов низкая компетентность и безответственность рядовых граждан нужны как ключевой инструмент поддержания власти. Используя подконтрольные им СМИ и продажных "лидеров общественного мнения" они безальтернативно навязывают гражданам Украины своих слуг в качестве депутатов всех уровней, высших чиновников исполнительной власти, судей и правоохранителей.

Связанным явлением стало и падение уровня компетентности самих депутатов и чиновников, которые подбираются не по профессиональным и деловым качествам, а по принципу преданности тому или иному олигарху. Пропуском во власть стали пустые популистские обещания и лозунги, а побеждает в гонке за власть тот, кто может чаще повторять эти лозунги с экрана телевизора, с бигбордов, на страницах Интернет.

Мы попали в замкнутый круг. Для прогрессивных экономических и политических реформ нужна компетентная законодательная, исполнительная и судебная власть. Но для того чтобы выбрать компетентную власть, нужно чтобы избиратели тоже были компетентными и понимали что именно они выбирают.  В то же время, формированию критической массы таких избирателей  целенаправленно мешает олигархо-бюрократический симбиоз.

Несомненно, нужно менять экономические отношения. Но так же несомненно нужно поднимать уровень компетентности и ответственности граждан, чтобы они могли осознанно поддержать реформы и реформаторов.

На смену демократии обманутого и безответственного народа должна прийти его же компетентная демократия.

Западные политические философы говорят о необходимости перехода к модели, которую они называют «Epistocracy». При этом рассматриваются различные формы Epistocracy, которые объединены безусловным отказом от Системы, где власть избирается политически безграмотной частью электората. (Для ознакомления представлен текст Дж.Бреннана: ccылка – в украинском тексте)

Богатая страна Украина разорена некомпетентной и непатриотичной властью, и доведена ею до потери последних крох суверенитета. Спасти страну может только смена Системы.

Украина может и должна первой в мире перейти от демократии популистской и управляемой к компетентной демократии.

В этой группе собираются единомышленники, намеревающиеся реализовать задуманное.Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости политики
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.