Ефективне управління активами без участі власника неможливо

30 червня 2020, 10:06
Власник сторінки
Керуючий партнер АО «Гесторс», адвокат, кандидат юридичних наук
0
387
 Ефективне управління активами без участі власника неможливо

АРМА шукає управителя активами Українського Медіа Холдингу, але ефективно управляти без згоди нинішнього власника холдингу не зможе


12 червня 2020 року на офіційному сайті Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, було розміщено оголошення про проведення конкурсу «з пошуку управителя: корпоративні права, цінні папери, майнові права інтелектуальної власності, нерухоме та рухоме майно Українського Медіа Холдингу (УМХ)».

Всі активи, передані в управління АРМА відповідно до Ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.09.2019 року у справі № 757/44199/19-к

Відповідно до умов, зазначених у цьому оголошенні, учасниками конкурсу можуть бути лише юридична особа або фізична особа-підприємець, метою діяльності яких є отримання прибутку, які володіють досвідом управління або керівництва одним, або декількома суб’єктами господарювання (або часткою в статутному капіталі такого суб’єкта у розмірі не менше 50 відсотків статутного капіталу) в наступних сферах: організація надання рекламних послуг в Інтернет ЗМІ, на радіо та у періодичній пресі; виробництво контенту для друкованих ЗМІ, виготовлення друкованої продукції, управління друкованими виданнями; управління майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, на знаки для товарів та послуг у сфері медіа.

Зі «Зразків документів», які обов’язкові для подачі в зазначеному конкурсі вбачається, що рішення про проведення цього конкурсу оформлено протоколом засідання тендерного комітету Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з питань управління активами.

Проте жодних реквізитів (реєстраційний номер, дата проведення засідання) рішення тендерного комітету АРМА, так само як і текст самого рішення, оформленого відповідним протоколом на сайті АРМА, не розміщено.

З переліку документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, а саме, документа під назвою «Інформація про відповідність кваліфікаційним критеріям (ЗРАЗОК)» стало відомо, що однією з вимог до учасників конкурсу є: «Учасник конкурсного відбору, фізичні особи – учасники, контролери, члени виконавчого органу чи наглядової ради Учасника не перебувають під прямим чи опосередкованим контролем групи компаній Український медіа холдинг (або перерахувати всіх) або бенефіціарів (контролерів) таких компаній».

За своєю природою дана вимога є:
- дискримінаційною (оскільки позбавляє можливості взяти участь компанії власнику активів);
- такою, що суперечить нормам чинного законодавства України (а ні така вимога, а ні право на встановлення такого критерію відбору не передбачено повноваженнями АРМА);
- може спричинити настання безповоротних наслідків (зокрема, проте не обмежуючись, знецінення активів).

Діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з управління, переданими йому активами, зокрема, проте не обмежуючись, проведення конкурсів з відбору управителів арештованого майна регламентується Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015 № 772-VIII (далі за текстом – «Закон»).

Необхідно пояснити, чому нинішній власник УМХ не лише має право бути обраним, а головне, має бути обраним управителем активів за конкурсом в обов’язковому порядку:

По-перше, відповідно до статті 1033 Цивільного кодексу України, управителем може бути суб'єкт підприємницької діяльності. Управителем не може бути орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування, якщо інше не встановлено законом.

При цьому, відповідно до пункту 10.4. Настанов з управління арештованим майном: «потенційний управитель — це суб’єкт господарювання, компанія, яка має успішний досвід комерційної діяльності на конкретному ринку товарів, робіт і послуг, належну репутацію, функціонує законно та здатна запропонувати таку модель управління арештованим майном, яка дасть змогу одержати розумний рівень доходів.».

Жодних інших вимог до управителя арештованим майном Закон та інші нормативно-правові акти не містять.

Тобто нинішній власник УМХ відповідає викладеним вище вимогам Закону та Настанов з управління арештованим майном, оскільки є юридичною особою та суб’єктом підприємницької діяльності, має успішний досвід комерційної діяльності на медійному ринку, належну репутацію та пропонує ефективну модель управління арештованим майном, яка дасть змогу одержати розумний рівень доходів.

По-друге, Закон, чи будь-який інший нормативно-правовий акт, не містять обмежень власникові арештованого майна або пов’язаній з ним особі стати управителем власного арештованого майна, або арештованого майна пов’язаної особи.

Наведений вище висновок підтверджує АРМА у пункті 5.1. власного Звіту про діяльність за 2018 рік
«Прикладами використання інструментів АРМА для захисту власного майна можуть бути такі дії власника арештованого майна: участь власника арештованого майна в конкурсі з обрання управителя такого майна – Спеціальний закон не містить заборони власникові арештованого майна стати його управителем. Виключенням може бути ситуація, коли арешт накладено саме з метою убезпечення майна від ймовірних протиправних дій самого власника. У такому випадку, передача арештованого майна власникові в управління часом тлумачиться правоохоронними органами як така, що суперечить меті арешту у кримінальному провадженні».

Повноважень, передбачених чинним законодавством, встановлювати додаткові вимоги для учасників конкурсу АРМА не має.

Відповідно до частин 1, 6 статті 1032 Цивільного кодексу України «Установником управління є власник майна. У випадках, встановлених законом, установником управління може бути Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.»

Відповідно до п. 4, ст. 1 та п. 2, ст. 21 Закону «управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.»

Тобто, АРМА самостійно не здійснює управління активами, а на підставі договору, як це зазначено, передає відповідно управителю.

Необхідно підкреслити, що відповідно до чинного законодавства України, у більшості випадків управління будь-яким суб’єктом господарювання здійснюється виключно через два головних органи управління, а саме - загальні збори учасників (вищий орган управління) та керівник (який здійснює управління у період між засіданнями загальних зборів учасників).

Відповідно до п. 7, ст. 21 Закону «У разі здійснення управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв управитель під час здійснення повноважень власника таких активів у вищих органах управління відповідної юридичної особи зобов’язаний погоджувати свої дії з власником таких активів.»

Хочу звернути особливу увагу на той факт, що Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 вересня 2019 року у справі № 757/44199/19-к та відповідно на конкурс, оголошений 12 червня 2020 року «винесено» загалом 91 позицію арештованих активів, серед яких акції, частки у статутних капіталах ТОВ складають 78 позицій.

Тобто, потенційний управитель (інший ніж нинішній власник) активів УМХ, зможе здійснювати свої функцій з управління арештованими активами тобто участь у загальних зборах, призначення (звільнення нинішніх) нових керівників виключно за погодженням з нинішнім власником УМХ.

А що робити, якщо таку згоду не буде отримано?

На це питання відповідає ситуація, що склалася з ТОВ «Росток-Холдинг», де в порушення норм чинного законодавства заміна керівників відбулась без погодження з власниками на осіб, пов’язаних з прямим конкурентом «Росток-Холдинг». Відповідно, в подальшому діяльність таких керівників може кваліфікуватись як вчинення злочину за ознаками статті 364-1 Кримінального кодексу України.

Звичайно, ця ситуація одразу призвела до скандалу, який було висвітлено в засобах масової інформацій.

Також одразу виникає логічне запитання, на скільки «продуктивну» діяльність будуть здійснювати, незаконно призначені керівники, в інтересах конкурентів компанії «Росток-Холдинг»?

Тобто враховуючи вищевикладене, чого АРМА не може зрозуміти, так те, що, враховуючи норми чинного законодавства України єдиним «ефективним» управителем арештованого майна, особливо у випадку з корпоративними правами (ситуація з конкурсом на управління майном УМХ), є сам власник арештованих активів.

Ще раз зазначу,
що відповідно до п. 4, ст. 1 Закону «управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні».

Тобто, самий очевидний аргумент на підтримку того факту, що в управління передавати майно необхідно саме власнику, є те, що самою зацікавленою стороною у збереженні майна є ніхто інший, як власник майна (точно цими особами не можуть вважатись прямі конкуренти, як в ситуації з Росток-Холдинг).

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: События в Украине
ТЕГИ: суд,законодавство,управление,структура,УМХ
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.