Здоров'я людини - соціальна цінність

13 серпня 2017, 17:05
Власник сторінки
Футуролог, Свободный журналист. Основатель проекта маркетинговых стратегий "Dobromarketing"
0
43
Здоров я людини - соціальна цінність

Здоров'я є запорука реалізації задуманої діяльності, її цілей!

Практика свідчить про те, що цінність здоров'я люди усвідомлюють тільки тоді, коли воно знаходиться під загрозою або вже втрачено. Тому розуміння людьми соціальної цінності здоров'я є надзвичайно важливим. Донести це до широких мас населення необхідно за участю всіх можливих каналів - охорони здоров'я, освіти, культури, засобів масових комунікацій та інших.

Узагальнюючи викладене, можна відзначити, що актуальність проблеми соціальної цінності здоров'я велика. Здоров'я обумовлює всі сторони життєдіяльності як індивіда, так і суспільства, причому як у біологічному, так і в соціальному контексті, тому його необхідно розглядати як найважливішу, фундаментальну цінність. Воно не може бути замінене який-небудь інший соціальною цінністю без шкоди для життя людини і суспільства. Враховуючи значення здоров'я в системі цінностей сучасної людини і серйозність тих обмежень, які накладають його порушення, стає очевидним, що збереження здоров'я людей є першорядним завданням не тільки системи охорони здоров'я, а й усієї країни.

Посилення соціальної складової здоров'я підтверджується процесом соціалізації, тим, що людина все більше і більше включається в систему соціальних зв'язків, а тому будь-які зміни в соціальному середовищі позначаються (позитивно чи негативно) на його здоров'ї. Більше того, основними причинами (прямими або непрямими) сучасних хвороб виступають саме соціальні фактори, наприклад такі, як екологічні проблеми, дистрес як наслідок соціальних потрясінь і т.д.

Соціальність здоров'я проявляється, принаймні, на двох рівнях: на особистісному рівні - як соціальні екзогенні причини, що впливають на можливості людини реалізувати свій потенціал без нанесення собі шкоди; на соціумной рівні - як соціальні ендогенні характеристики життєдіяльності суспільства (етносу, конфесії, професійної групи і т.д.), що виражають його стану в економічній, політичній, правовій, моральної та інших сферах.

Здоров'я може мати різні ціннісні характеристики, які істотно розрізняються по носіях, за видами, структурі і т.д. Перш за все, аксіологічний аналіз здоров'я передбачає з'ясування його ціннісної сутності, структури та ролі в життєвому світі людини.

Здоров'я як цінність включає два основних компоненти. Об'єктивний компонент - це сукупність можливостей, які можуть бути реалізовані при наявності повноцінного здоров'я. Це може бути статусна роль у суспільстві, професія, рід занять, тривалість життя тощо Суб'єктивний компонент здоров'я як цінності - це відношення суб'єкта до свого здоров'я, що виражається в перевагах, ціннісних орієнтаціях, мотивації в поведінці по відношенню до здоров'я.

Ціннісна сутність здоров'я і ціннісного ставлення до нього можуть виступати окремі особистості, соціальні групи, суспільство в цілому і т.д.

За своєю соціально-ціннісної сутності здоров'я - це універсальне благо, що має смисложиттєвий значення для людей, що забезпечує життя як вищу цінність. Ціннісний зміст здоров'я виражається у відношенні людини (суспільства) до свого стану, детермінує певні ціннісні орієнтації і переваги.

Здоров'я як соціальна цінність - це значимість для соціальної групи ступеня реалізації смисложиттєвих можливостей її членів. Соціальність, як ціннісна характеристика здоров'я, виражає значення певних соціальних зв'язків, місця і ролі людини у вирішенні суспільних завдань, що забезпечує особистості достатній рівень соціальної адаптивності. Кожна людина живе в певній системі цінностей, предмети і явища яких покликані задовольнити його потреби.

Здоров'я як індивідуальна цінність - це значимість заходи можливого здійснення людиною цілеспрямованих і усвідомлених дій без погіршення свого фізичного, духовного і соціального стану, без втрат в ступені своєї соціалізації. Феномен людської тілесності досліджувався на основі гуманітарного пізнання, як цінності і значущості для всього людства, в соціокультурному оточенні. Стан людського організму у світлі соціальної оцінки беремо до уваги, насамперед у відповідності зі здатністю людини виконувати той чи інший вид соціальної діяльності.

Людина повинна володіти хорошим здоров'ям, щоб виконувати всю повноту соціальної діяльності. Здоров'я є запорука реалізації задуманої діяльності, її цілей. Отже, воно важливо не лише окремій людині, індивіду, особистості, але і суспільству в цілому.

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: События в Украине
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.