4.1. Про порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в ЦНТУ

23 червня 2017, 08:23
Власник сторінки
Преподаватель Вуза
0
116

4.1. Судебный иск - Про порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації" посадовою особою Кіровоградського національного технічного університету


В окружном Административном суде продолжается слушание дела о нарушении Закону України "Про доступ до публічної інформації" в ЦНТУ.


Кіровоградському окружному адміністративному суду

                                                        вул.Велика Перспективна, 40,

                          м. Кропивницький, 25006

Позивач:                             Смірнов Володимир Вікторович

Відповідач:                           Смірнов Олексій Анатолійович

завідувач кафедри

«Програмування та захисту інформації»

Кіровоградського національного

технічного університету        

пр. Університетський, 8, каб. № 504

м. Кропивницький, 25006

тел. (0522) 39-04-49

УТОЧНЕНА ПОЗОВНА  ЗАЯВА

 

Про порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації" посадовою особою Кіровоградського національного технічного університету

 

Законом України «Про інформацію» та Законом України «Про доступ до публічної інформації» громадянам України гарантовано право на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

 Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації зобов'язаний надати запитану інформацію протягом п'яти днів. В іншому випадку розпорядник інформації повинен виконати дії, визначені статтею 22 вказаного Закону.

 Відповідно до статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 2, 3, 5, 7 Закону України «Про інформацію», статті 78 Закону України «Про вищу освіту»  мною неодноразово подавалися інформаційні запити на ім'я Відповідача, який є розпорядником інформації.

 В порушення статей 20 і 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» всі мої запити (6) були проігноровані Відповідачем, а саме:

- Відмови в задоволенні інформації мені надано не було.

- Повідомлення про відстрочку мені надано не було.

- Запитана інформація мені надана не була.

 Епізод 1. 23.06.2016 р. на ім'я відповідача мною був поданий інформаційний запит на копії протоколів засідань кафедри від 08.06.2016 р. і  21.06.2016 р.

Мій запит Відповідачем був проігнорований.

Епізод 2. 29.06.2016 р. на ім'я Відповідача мною вдруге був поданий інформаційний  запит на копії протоколів засідань кафедри від 08.06.2016 р. і  21.06.2016 р.

Мій запит Відповідачем був проігнорований.

 Епізод 3. 12.09.2016 р. на ім'я Відповідача мною втретє був поданий інформаційний запит на копії протоколів засідань кафедри від 08.06.2016 р. і  21.06.2016 р.

Мій запит Відповідачем був проігнорований.

 Епізод 4. 12.09.2016 р. на ім'я відповідача мною був поданий інформаційний запит на копії протоколів засідань кафедри від 08.07.2016 р., 31.08.2016 р. і протоколу засідання методичного семінару від 29.08.2016 р.

Мій запит Відповідачем був проігнорований.

 Епізод 5. 21.10.2016 р. на ім'я Відповідача мною був поданий інформаційний запит по розподілу навчального навантаження між викладачами кафедри на 2016/2017 навчальний рік.

 На засіданні кафедри 26.10.2016 р. Відповідач оголосив присутнім текст мого запиту і почав ставити запитання про те, навіщо мені потрібна ця інформація.

На підставі п. 2 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» я відмовився давати пояснення.

Тоді Відповідач заявив, що запитана мною інформація відноситься до категорії службової.

Заява Відповідача не відповідає дійсності на підставі наступних положень статті 9 «Службова інформація» Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

- Інформація не має грифа «Для службового користування»

- Стосовно цієї  інформації не застосовується порядок роботи зі службовою інформацією.

- Інформація роздана кожному викладачу.

- Інформація по всім викладачам кафедри знаходиться у відкритому доступі, в тому числі в Інтернеті, у вигляді розкладу занять, консультацій та інших видів навчальної роботи.

 Відповідач навмисне і необгрунтовано відніс інформацію до інформації з обмеженим доступом. Інформація мені надана не була.

 Епізод 6
. 27.10.2016 р. на ім'я Відповідача мною був поданий інформаційний запит на копії протоколів засідань кафедри від 14.09.2016 р., 23.09.2016 р. і 26.10.2016 р.

Мій запит Відповідачем був проігнорований.

 Таким чином, Відповідач - розпорядник інформації, систематично ігнорував мої запити на інформацію, тим самим умисно здійснював неправомірні дії, які статтею 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення кваліфікуються як адміністративні порушення:

- ненадання відповіді на запит на інформацію,

- ненадання інформації,

- неправомірна відмова в наданні інформації,

- несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації,

- необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом.

 Бездіяльність Відповідача, як розпорядника інформації порушує моє законне право на отримання інформації, гарантоване Законами України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації».

 Спроба досудового врегулювання спору

9.10.2016 р. заступником зав. кафедрою Доренським О.П. мені була вручена пачка чернеток, з надрукованим текстом копій протоколів, які були тричі запитані мною: 23.06.2016 р., 29.06.2016 р., 12.09.2016 р. з порушеннями п.1. статті 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

- без нумерації аркушів,

- без реєстраційного номера і підпису виконавця.

При перегляді цієї пачки виявилося, що:

- деякі листи відсутні,

- деякі листи мають від 4 до 9 копій,

- текст на деяких листах неможливо прочитати.

Фактично, мій запит не був виконаний. Надання незареєстрованої пачки чернеток з відсутніми листами, нечитабельним текстом і повторами сторінок вважаю знущанням.

 З метою врегулювання ситуації, мною на ім'я керівника розпорядника інформації ректору КНТУ Черноволу М.І. була подана доповідна записка від 19.10.2016 р. з описом ситуації і проханням:

«1. Зобов'язати зав. кафедрою ПЗІ Смірнова О.А. виконати вимогу закону України «Про доступ до публічної інформації» та надати мені оформлену належним чином запитану інформацію у встановлені Законом терміни.

Повідомити зав. кафедрою ПЗІ Смірнова О.А., про те, що на підставі п.1 статті 23 Закону бездіяльність розпорядника інформації дає мені право і змушує мене звернутися до суду для захисту моїх законних прав та інтересів запитувача відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України».
 Жодної відповіді мені не надійшло. Запитувана інформація мені надана не була.

 Враховуючи наведене, керуючись статтею 6 Кодексу адміністративного судочинства України, статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статтями 3, 4, 20, 22, 23, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статтями 2, 3, 5, 6, 7 Закону України «Про інформацію», статтями 78, 79 Закону України «Про вищу освіту»,

 ПРОШУ:

 Зобов'язати відповідача, як розпорядника інформації, у встановлений законом термін надати мені всю запитану мною інформацію зареєстровану в канцелярії КНТУ а саме:

Копію протоколу засідання кафедрипрограмування та захисту інформації від08.06.2016р.
Копію протоколу засідання кафедрипрограмування та захисту інформації від21.06.2016р.
Копію протоколу засідання кафедрипрограмування та захисту інформації від08.07.2016р.
Копію протоколу методичного семінару кафедрипрограмування та захисту інформації від 29.08.2016р.
Копію протоколу засідання кафедрипрограмування та захисту інформації від31.08.2016р.
Копію протоколу засідання кафедрипрограмування та захисту інформації від14.09.2016р.
Копію протоколу засідання кафедрипрограмування та захисту інформації від23.09.2016р.
Копію протоколу засідання кафедрипрограмування та захисту інформації від26.10.2016р.
Розподіл навчального навантаження в годинах на 2016/2017 н.р. на кафедрі програмування та захисту інформації по штатним науково-педагогічним працівникам, сумісникам і інженерам (всього 35 чол.) у вигляді таблиць, що були роздані кожному співробітнику кафедри відповідно Інформаційного запиту на ім'я Відповідача від 21.10.2016 р..

Додатки:

Копія адміністративного позову.
Квитанція про сплату судового збору.
Копія запиту на інформацію на ім'я Відповідача від 23.06.2016 р. (епізод 1).
Копія запиту на інформацію на ім'я Відповідача від 29.06.2016 р. (епізод 2).
Копія запиту на інформацію на ім'я Відповідача від 12.09.2016 р. (епізод 3).
Копія запиту на інформацію на ім'я Відповідача від 12.09.2016 р. (епізод 4).
Копія запиту на інформацію на ім'я Відповідача від 21.10.2016 р. (епізод 5).
Копія запиту на інформацію на ім'я Відповідача від 26.10.2016 р. (епізод 6).
Копія доповідної записки на ім'я ректора КНТУ Черновола М.І.
17.11.2016.                                                                        Смірнов Володимир Вікторович
Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: События в Украине
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.