3.1.Обращение в МОН по бардаку на кафедре ПЗИ

04 березня 2017, 20:01
Власник сторінки
Преподаватель Вуза
0
121

Про зневажливе ставлення до результатів перевірки ДІНЗ, порушення ліцензійних умов, порушення Кодексу законів про працю, порушення норм етики по відношенню до підлеглих, свавілля завідувача кафедрою

Міністру освіти і науки України
Л. М. Гриневич
доцента кафедри програмування та захисту інформації
Кіровоградського національного технічного університету,
Смірнова Володимира Вікторовича


Про зневажливе ставлення до результатів перевірки ДІНЗ, порушення ліцензійних умов, порушення Кодексу законів про працю, порушення норм етики по відношенню до підлеглих, свавілля завідувача кафедрою та безправ'я доцентів кафедри ПЗІ в КНТУ


Заява

Вельмишановна пані міністр, на підставі закону України «Про звернення громадян» та користуючись положенням статей 57 п. 3 і 78 п. 1 закону України «Про вищу освіту», звертаюся до Вас з метою довести до Вашого відома факти зневажливого ставлення до результатів перевірки ДІНЗ в КНТУ, порушення ліцензійних умов, та Кодексу законів про працю України в Кіровоградському національному технічному університеті (КНТУ).

  1. Рецидив свавілля в розподілі навчального навантаження на 2016/2017 н.р.

В 2015/2016 н.р. я  двічі (25.10.2015 р. і 8.02.2016 р.) звертався до міністра освіти і науки України С. М. Квіта з приводу деградації якості вищої освіти і фактів грубого порушення законодавства в сфері вищої освіти завідуючим кафедрою програмування та захисту інформації  (ПЗI) Смірновим О.А.

Комісія ДІНЗ в квітні 2016 р. перевіряла наведені мною факти порушень і повністю їх підтвердила [ 1 ].

Комісія ДІНЗ, зокрема, зазначила: «Також має місце нераціональний розподіл навчального навантаження на кафедрі»

Зав. кафедрою ПЗI Смірнов О.А. знехтував висновками комісії і на 2016/2017 н.р. розподілив навчальне завантаження на кафедрі ПЗI таким чином, що я і доцент Смірнова Н.В. знову виконуємо обов'язки асистента [ 2 ].

У той же час, читання лекцій знову доручено викладачам, які не мають ні відповідної кваліфікації, ні наукового ступеня, ні вченого звання.

В даний час ми проводимо тільки лабораторні заняття, що поряд з публічними образами і приниженнями з боку завідувача кафедри є фактом нашої дискримінації внаслідок мого звернення до міністра освіти України.

За результатами роботи комісії ДІНЗ в квітні 2016 р., Ректор КНТУ видав наказ «Про усунення недоліків»  № 63-05 від 22.03.2016 р. в якому зазначено [ 3-1 ]:

«- відзначено порушення з боку завідувача кафедри програмування та захисту інформації професора, д.т.н. Смірнова О.А. стосовно підходів до розподілу навчального навантаження між науково - педагогічними працівниками кафедри».

І наказано наступне: [ 3-3 ]:

«7. … розробити «Положення про порядок розподілу навчального навантаження між науково - педагогічними працівниками кафедр КНТУ та подати його на затвердження вченої ради університету. Термін виконання: 15 квітня 2016 р.».

Мною було подано інформаційний запит першому проректору КНТУ від 16.11.2016 р. з проханням надати мені копію документа «Положення про порядок розподілу…» [ 4 ].

З відповіді першого проректора випливає, що цього документа не існує [ 5 ].

Тим самим проявлено зневажливе ставлення до результатів роботи комісії ДІНЗ в частині усунення виявлених порушень за розподілом навчального навантаження між науково-педагогічними працівниками в КНТУ.

Таке ж ставлення проявлено і до виконання наказу ректора КНТУ щодо усунення зазначених порушень.

Результатом такого ставлення є рецидив порушень і продовження свавілля при розподілі навчального навантаження на кафедрі ПЗІ.

Так, зав. кафедрою ПЗІ запланував нам виконання обов’язків асистента, і в той же час поставив мені в обов’язок виконання наступних робіт:

1.1. Розширення кола баз практики для студентів спеціальностей кафедри, створення зарубіжних баз практики для студентів; термін: протягом 2016/2017 н.р..
1.2. Наукові публікації в зарубіжних виданнях, які входять до WEB of Science, Scopus; термін: протягом 2016/2017 н.р..
1.3. Укладання господарчих договорів на замовлення підприємств та організацій; термін: протягом 2016/2017 н.р.;
1.4. Реалізація використання можливостей міжнародних фондів, здобуття грантів для участі у закордонних конференціях та стажуваннях; термін: протягом 2016/2017 н.р..
1.5. Розробка міжнародних науково-технічних проектів; термін: 26 грудня 2016 р..

Незважаючи на мої неодноразові прохання надати мені рішення кафедри по цих роботах, жодне рішення мені не було надано.

Жодному доценту кафедри ПЗІ не було поставлено в обов'язок публікацій в Scopus, вартість якої починається від $ 800.

На мої питання про джерело фінансування моїх публікацій, зав.кафедрою відповідає: «використовуйте можливості фондів і грантів».

Констатую, що жодна робота, поставлена нам в обов’язок, зав. кафедрой ПЗІ (за винятком публікацій в WEB of Science і Scopus) не відноситься ні до моєї компетенції, ні до кола моїх обов’язків та не входить ні в один з видів робіт на які посилаються керівні документи.

Індивідуальний план роботи є основним документом планування і звітності щодо різних видів діяльності науково-педагогічного працівника протягом навчального року.

Розділ «Посадові обов’язки завідувача кафедри» посадової інструкції зобов'язує завідувача кафедрою:

«- розглядати та затверджувати до початку навчального року індивідуальні плани роботи науково-педагогічних працівників кафедри».

Однак, станом на 29.11.12 р. наші Індивідуальні плани робіт на 2016/2017 н.р. ще не затверджені. Журнали Індивідуальних планів нам не видані.

Індивідуальні плани робіт інших співробітників кафедри ПЗІ не були затверджені до середини листопада 2016 р., що є невиконанням зав.кафедрою своїх посадових обов'язків [13].

В даний час зав. кафедрою ПЗІ примушує нас внести поставлені нам в обов'язок роботи в наші Індивідуальні плани заднім числом, тим самим примушує нас зробити протизаконне діяння, яке статтею 366 Кримінального кодексу України кваліфікується як «Службове підроблення».

Наслідком свавілля зав. кафедрою ПЗІ в розподілу нашого навантаження є:

-    Порушення статті 32 «Кодексу законів про працю України», згідно з якою виконання доцентом обов'язків асистента і робіт, що не входять в його компетенцію, кваліфікується як «Зміна істотних умов праці».

-    Порушення статей 50, 52 «Кодексу законів про працю України», статті 56 Закону України «Про вищу освіту» якими встановлено тижневі норми робочого часу.

При встановленої законом нормі в 36 годин на тиждень, нам у другому семестрі 2015/2016 н.р. доведеться виконувати роботу в обсязі: Смірнов В.В - 49 годин на тиждень, Смірнова Н.В - 53 години на тиждень.

Мною подано звернення до першого проректора «Про дивну ситуацію, що склалася з Індивідуальнними планами робіт доц. Смірнова В.В. і Смірнової Н.В. на 2016/2017 н.р.». від 22.11.2016 р. [ 6 ]. Результат поки невідомий.

  1. Свавілля по відношенню до наших Індивідуальних планів робіт на 2015/2016 н.р.

Після закінчення весняного семестру 2015/2016 н.р. в повній відповідності з вимогами «Положення про планування та облiк професiйної дiяльностi науково — педагогічних працiвникiв у КНТУ» мною і доц. Смірновою Н.В. завідувачу кафедри ПЗІ Смірнову О.А. були надані Індивідуальні плани викладачів з матеріалами, які підтверджують факт виконання нами запланованих робіт:

- У вигляді довідок, що підтверджують виконання робіт,
- У вигляді копій заявок на винаходи,
- У вигляді копій титульної сторінки отриманих патентів.
- Звіти про науково-дослідну роботу за встановленою формою.

З незрозумілої причини надані нами довідки зав. кафедрою ПЗІ були проігноровані. Наші Індивідуальні плани без всяких законних підстав ним не були підписані.

За цим фактом мною на ім’я ректора і голові профкому КНТУ була подана доповідна записка «Про адміністративне переслідування з боку зав. кафедрою ПЗІ О.А.Смірнова» від 22.06.2016 р. [ 7 ].

Ректор і голова профкому КНТУ ніяким чином не відреагували на моє звернення.

Також мною була подана доповідна записка від 22.07.2016 р. на ім'я начальника відділу кадрів КНТУ у відповідь на його лист № 36-15/227 від 12.07.2016 р. з викладенням ситуації. [8]. Реакція на доповідну записку мені невідома.

В осінньому семестрі 2016/2017 н.р. на підставі службових записок зав. кафедрою ПЗІ Смірнова О.А на ім’я ректора КНТУ про нібито виконання в неповному обсязі Індивідуальних планів на 2015/2016 н.р. мною і доц. Смірновою Н.В., першим проректором Кропівним В.М. було видано розпорядження №2 від 11.10.2016 р..

Розпорядженням була створена комісія «з розгляду ситуації щодо виконання Індивідуальних планів робіт доцентів кафедри ПЗІ Смірнова В.В. і Смірнової Н.В.».

Розпорядження зобов’язувало комісію підготувати аргументований висновок відносно виконання нами Індивідуальних планів робіт до 1.11.2016 р.

Комісія:

- без нашої участі,
- не розглядаючи матеріали, що підтверджують факт виконання і перевиконання нами запланованих робіт,
- ігноруючи вимоги керівних документів КНТУ,
- по суті не розглядаючи ситуацію,
- не виконав своє завдання,
- виключно на підставі стилю оформлення наших Індивідуальних планів та відсутності в них підписів зав. кафедрою ПЗІ,
зробила «аргументований» висновок про нібито невиконання нами Індивідуальних планів.

Моє звернення до ректора КНТУ «Про дивні висновки комісії за фактом нібито невиконання доц. Смірновим В.В. і доц. Смірновою Н.В. Індивідуальних планів на 2015/2016 н.р.» від 14.11.2016 р. результатів не дало [15].

Наші Індивідуальні плани робіт на 2015/2016 н.р. до теперішнього моменту не підписані і не затверджені зав. кафедрою ПЗІ.

  1. Адміністративне переслідування, приниження і образа підлеглих з боку зав. кафедрою ПЗІ

За час, що минув з часу закінчення перевірки КНТУ комісією ДІНЗ по теперішній момент, завідувачем кафедри ПЗІ за різними надуманими приводами мені було безпідставно оголошено:

- зауважень: - більше 15,
- суворих попереджень: - 1,
- товариських зауважень: - 1,
- громадських доган: - 1.

Приблизно стільки ж було оголошено Н.В. Смірновій.

Завідувач кафедри ПЗІ Смірнов О.А. неодноразово подавав звернення ректору КНТУ з проханням винесення нам доган, що підтверджує факт нашого адміністративного переслідування.

На засіданнях кафедри ми чуємо публічні образи на нашу адресу з боку завідувача кафедрою:

- що ми: «недо-доценти»,
- що ми: «фахівці з Java в лапках»,
- що ми: «члени кафедри», а всі останні - колеги
- що «наша спеціальність не відповідає профілю кафедри»,
- що «у Смирновой Н.В. нет мозгов и это заметно».

Завідувач кафедри ПЗІ Смірнов О.А. дозволяє собі:

- Зайшовши в аудиторію, в якій доц. Смірнова Н.В. проводить заняття зі студентами, заявити: «Прокладками воняет».

- Зайшовши в аудиторію, в якій я проводжу заняття зі студентами заявити: «Говнецом попахивает».

- Разом з заст. зав. кафедрою Доренськім О.П., зайшовши в аудиторію, в якій доц. Смірнова Н.В. проводить заняття зі студентами, принижувати викладача і зривати заняття.

- На засіданні кафедри прокоментувати кашель Смірнової Н.В.: «Вам куда-то хочется? Что вы такие звуки издаете?».

- Побачивши мене в коридорі голосно оголосити: «Чмо пришло!».

- На наше привітання «Добрый день!» відповісти: «Работяги – недоделки!».

- Лізти в бійку до мене і погрожувати мені фізичною розправою.

Завідувач кафедри ПЗІ Смірнов О.А. дозволяє своїй свиті:

- на засіданні кафедри ПЗІ висувати пропозицію про наш медичний огляд на предмет перевірки нашої свідомісті,

- у відповідь на наші протести, реготати і висловлювати на нашу адресу всяку ахінею.

Всі мої звернення до ректора КНТУ за фактами принижень і образ були проігноровані [ 9…11 ].

Незрозуміле:

Розпорядженням зав. кафедрою Смірнова О.А .:

- Зі стенду з фотографіями співробітників кафедри і з сайту кафедри з розділу "Склад кафедри" видалена вся інформація про нас, включаючи наші фотографії.

Наслідком цього є труднощі для деяких студентів при зверненні до нас.

  1. Безправність доцента кафедри

Безправне становище доцента кафедри ПЗІ закріплено в посадовій інструкції доцента, затвердженої зав. кафедрою ПЗІ Смірновим О.А. [ 12 ].

Пункти інструкції:

- «Доцент кафедри відповідає».
- «Доцент кафедри зобов'язаний».
- «Доцент кафедри повинен знати».

Однак, в посадовій інструкції доцента відсутній пункт:

- «Доцент має право»,

що ставить доцента в положення кріпака.

Комісія ДІНЗ робила зауваження з приводу посадових інструкцій на кафедрі ПЗІ, але ніяких змін в посадових інструкціях зроблено не було.

І тільки після того, як профспілкова організація «Трудова солідарність»  11.11.2016 р. затребувала посадові інструкції доцента та зав. кафедрою [ 14 ], в авральному порядку в посадові інструкції були внесенні зміни (22.11.2016 р.).

Висновки

1. Посадові особи КНТУ, своїм зневажливим ставленням до результатів перевірки ДІНЗ, не вживая заходів заходів до усунення виявлених недоліків, сприяють посиленню самоуправства і свавілля в організації роботи науково-педагогічних працівників і навчального процесу з боку завідувача кафедрою ПЗІ КНТУ.

2. Завідувач кафедри ПЗІ КНТУ своїм свавіллям порушує статті 50, 52 «Кодексу законів про працю України», статтю 56 Закону України «Про вищу освіту» якими встановлені тижневі норми робочого часу.

3. Самоуправство і свавілля завідувача кафедрою ПЗІ при розподілу навчального навантаження порушують статтю 32 «Кодексу законів про працю України» і вимоги документа «Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти».

4. Свавілля завідувача кафедри ПЗІ при обліку виконання нами Індивідуальних планів робіт не має раціонального пояснення.

5. Стиль керівництва кафедрою ПЗІ завідувачем кафедри Смірновим О.А., приниження і образа підлеглих, погрози фізичної розправи з підлеглим не відповідає загальноприйнятим нормам ділової етики і нормам моралі і може привести до виникнення надзвичайної події на кафедрі ПЗІ.

6. Безправне становище доцента кафедри ПЗІ закріплено його посадовою інструкцією.

Таким чином, порушення носять системний характер і стосуються інтересів більш ніж однієї особи, що свідчить про неналежний стан управлінської діяльності на кафедрі ПЗI, недотримання ліцензійних умов та акредитаційних вимог надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Прошу прийняти необхідні заходи, спрямовані на:

- Усунення посадовими особами КНТУ порушень, виявлених в ході перевірки КНТУ комісією ДІНЗ.

- Дотримання завідувачем кафедрою ПЗІ «Кодексу законів про працю України».

- Виконання ліцензійних умов та акредитаційних вимог надання освітніх послуг у сфері вищої освіти на кафедрі ПЗІ КНТУ.

- Припинення самоуправства і свавілля зав. кафедрою ПЗІ при розподілу навчального навантаження та обліку виконаної роботи.

- Захист нашої честі і гідності викладачів, припинення образ і приниження нас з боку зав. кафедрою ПЗІ.

- Вжиття заходів щодо недопущення виникнення на кафедрі ПЗІ КНТУ надзвичайної події.З глибокою повагою,

доцент кафедри ПЗI КНТУ                                       В.В. Смірнов

30.11.2016 р.

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: События в Украине
ТЕГИ: КНТУ-Елисаветград
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.