Второе письмо министру образования Украины С.М.Квиту от 8.02.16

02 березня 2016, 19:01
Власник сторінки
Преподаватель Вуза
0
360

Второе письмо с моими комментариями на ответ ДIНЗ

Міністру освіти і науки України

С. М. Квіту

доцента кафедри програмування та захисту інформації

Кіровоградського національного технічного університету,

Смірнова Володимира Вікторовича,


Про деградацію якості освіти на кафедрі програмування і захисту інформації КНТУ

 

Заява

Вельмишановний пане міністр, на підставі закону України «Про звернення громадян» мною 25.10.2015 р. на Ваше ім'я було подано заяву «Щодо ситуації, що склалася вКіровоградському національному технічному університеті». У цій заяві йшла мова про системні грубі порушення в навчальному процесі кафедри програмного забезпечення КНТУ.

Мною була отримана відповідь за номером 4/4-21-1928-15 від 18.11.15. в якій повідомлялося, що: «Міністерство звернулось до Державної інспекції навчальних закладів з проханням перевірити факти, викладені у Вашому зверненні та повідомили про результати перевірки».

Державна інспекція передала мою заяву особам, про яких йшла мова в заяві. Моя заява 7.12.2015 р. завідувачем кафедри Смірновим О.А. була зачитана викладачам кафедри програмування та захисту інформації (нова назва).

Навчальний заклад (КНТУ) надав в Державну інспекцію матеріали, які не відповідають дійсності і перекручують суть того, що відбувається.

На підставі цих матеріалів Державною інспекцією мені була дана відповідь, суть якої завдає шкоди її репутації.

Вважаю за необхідне дати свої пояснення щодо аргументів, наведених Державною інспекцією (Додаток).

В даний час на мене і особливо на доц. Смірнову Н.В. продовжує здійснюватися адміністративний тиск з боку зав. кафедрою Смірнова О.А. і декана факультету Ковришкіна М.О..

Навчальний процес на кафедрі продовжує деградувати. На підтвердження цього, наводжу статистику зростання кількості студентів, які не виконали навчальний план на кафедрі програмування та захисту інформації КНТУ за період 2014-2015 р. 

Семестр

Кількість студентів

%

1

кінець весняного семестру 2013/2014 н.р.

3 курс - 10 (из 50)

20 %

2

кінець осіннього семестру 2014/2015 н.р.

4 курс - 13 (из 49)

26 %

3

кінець весняного семестру 2014/2015 н.р.

4 курс - 28 (из 58)

48 %

4

кінець осіннього семестру 2015/2016 н.р.

4 курс    -79 (из 92)

5 курс    - 55 (из 60)

85 %

91 %

  Наведена статистика свідчить про те, що зараз розвал навчального процесу на кафедрі програмування та захисту інформації наближається до свого максимуму, а якість освіти прагне до нуля.

Це прямо суперечить рекомендаціям основного документа Європейського простору вищої освіти «Стандарти та рекомендації для забезпечення якості у вищій освіті» і положенням закону України «Про вищу освіту».

Прошу вжити заходів до припинення деградації якості освіти на кафедрі програмування та захисту інформації КНТУ.

 

З глибокою повагою,

доцент кафедри програмування та захисту інформації КНТУ                     В.В. Смірнов

8.02.2016 р.

 

Додаток на 21 ст.:

Відповідь ДIНЗ України на моє звернення від 25.10.2015 з моїми коментарями.


Додаток  

Відповідь ДIНЗ України на моє звернення від 25.10.2015

до Міністра освіти і науки України з моїми коментарями

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

ДІНЗ УКРАЇНИ

вул. Метробудівськії, 5-а, м. Київ, 03065, тел./факс: (044) 239-16-82,

 

Від 21.12.2015 №01-26/2229                                                      Смірнову В. В.

 

Шановний Володимире Вікторовичу!

На Ваше звернення від 25.10.2015 до Міністра освіти і науки України щодо ситуації у Кіровоградському національному технічному університеті (далі - КНТУ, Університет), інформуємо, що порушені Вами питання вивчені за матеріалами, наданими навчальним закладом.

Епізод 1. Відповідь Державної інспекції:

«Більшість зазначених у зверненні фактів дійсно мають місце. Зокрема, заліки та іспити з низки дисциплін, які Ви викладали, дійсно, у окремих студентів приймали інші викладачі. Зокрема, у студента Авраменка Д.Д. (групи КІ-12-1ск, заочна форма навчання) за наявності поважної причини і його заяви, термін складання ним сесії у 2013/2014 н.р. було перенесено; екзамен і захист курсового проекта з дисципліни «Мережі ЕОМ» проведено професором кафедри програмного забезпечення Смірновим О.А.»

 Коментар:

1. На якій законній підставі інші викладачі приймали іспити з дисциплін, які викладаю я?-   Перенесення терміна складання сесії для студента Авраменко Д.Д. є фікцією, про що свідчить:

-   Розклад проведення екзаменаційної сесії (Додаток 1).

- Фотокопія сторінок 20-21 залікової книжки студента Авраменко Д.Д., (Додаток 2). Наводжу записи в заліковій книжці студента Авраменко на стор. 20-21: 

Назва дисципліни

Прізвище професора або доцента

Дата складання экзамену

Назва дисципліни

Прізвище професора або доцента

Дата складання заліку

1

Опер. сист

Собiнов О.Г.

16.04.14

ОАП ЗОТ

Савеленко

16.04.14

2

Периф. пристрої

Доренський

16.04.14

Оп.сист. КП

Собiнов

16.04.14

3

ООП

Жесан

18.04.14

ПТЦА

Якименко

17.04.14

4

Мережi ЕОМ

Смiрнов О.А.

23.04.14

Мережi ЕОМ (КП)

Смiрнов О.А.

23.04.14

5

 

 

 

НКДЕ

Тарасов

15.04.14

  Із записів в заліковій книжці випливає, що здача сесії студентом Авраменко Д.Д. проводилася у встановлені терміни. Згідно графіка, захист курсового проекту з дисципліни «Мережі ЕОМ» повинен бути 21.04.2014 р., складання іспиту - 22.04.2014 р.

Студент не з'явився ні на захист курсового проекту, ні на екзамен. Однак, Смірнов О.А. 23.04.2014 р. особисто виставив студенту оцінки за курсовий проект і екзамен.

Мені ніяких розпоряджень і вказівок про перенесення екзаменаційної сесії для студента Авраменко Д.Д. не надходило.

Завідувач кафедри проф. Сидоренко В.В. ніяких розпоряджень з прийому іспиту і захисту курсового проекту Смірнову О.А. не давав.

 Епізод 2. Відповідь Державної інспекції:

«Анологічно, ліквідацію академічної заборгованості студентів механіко- технологічного факультету груп КІ-11, КІ-І3ск з дисциплін «Програмне забезпечення управляючих мікро-ЕОМ», «Мультиплатформенні мови програмування», «Архітектура процесорів» проведено комісійно відповідно до рішень кафедри кафедри програмного забезпечення (протокол № 1 від 27.08.2014, протокол № 12 від 25.02.2015).»

Коментар:

1. Ознайомлення з протоколом засідання кафедри № 1 від 27.08.2014 показало, що:

-   На порядку денному не стояло питання про створення комісії з ліквідації академічної заборгованості студентів груп КІ-11, КІ-ІЗск з дисциплін «Програмне забезпечення управляючих мікро-ЕОМ» та «Мультіплатформенні мови програмування».

-   Пропозицій по складу комісії, періоду і мети її роботи не надходило.

-   Комісія з ліквідації академічної заборгованості студентів із зазначених дисциплін не створювалася. Витяг з протоколу № 1 від 27.08.2014:

«СЛУХАЛИ:    - Про створення предметних комісій для ліквідації академічної заборгованості.

УХВАЛИЛИ:   - Створити предметні комісії для ліквідації академічної заборгованості.»

  Залишилося нез'ясованим:

Кого на засіданні кафедри слухали «про створення предметних комісій».

- Для яких дисциплін «створювалися» комісії.

- Склад і терміни роботи комісій.

  З цього випливає, що із зазначених дисциплін, студентам, які не виконали навчальний план були незаконно виставлені позитивні оцінки в обхід викладача, в порушення пункту 3.3.5. «Контрольні заходи» положення «Про організацію освітнього процесу у Кіровоградському національному технічному Університеті» (надалі - «Положення»).

Відповідно до вимог цього «Положення» студенти зобов'язані здавати заборгованості спочатку викладачу, а вже потім - комісії.

  2. Ознайомлення з протоколом № 12 від 25.02.2015 показало, що:

- На порядку денному не стояло питання про створення комісії з ліквідації академічної заборгованості студентів.

- В кінці протоколу існує запис про те, ухвалено створення 31 (тридцять однієї) комісії по ліквідації академічної заборгованості студентів. Прізвище доц. Смірнової Н.В. в списку комісій не значиться.

Залік з дисципліни «Архітектура процесорів» складався 19.12.14 р.

Примітка: кафедра не має повноважень приймати рішення, що скасовують вимоги «Положення», затвердженого вченою радою і ректором університету.

  Згідно «Положенню» заліки виставляються виключно за результатами виконання лабораторних робіт. З цього випливає, що заліки виставлені «комісією» студентам, які не виконали навчальний план з дисципліни «Архітектура процесорів», являються фіктивними.

 Епізод 3. Відповідь Державної інспекції:

«У весняному семестрі 2014/2015 н.р. мав місце конфлікт між Вами та студентами і доцентом Смірновою Н.В. та студентами. Як, наслідок, 28 студентів академічних груп КІ-11, КІ-1Зск механіко-технологічного факультету не з’явилися на залік з дисципліни «Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ПЕОМ». За результатами вивчення ситуації, першим проректором Університету Кропівним В.М. та деканом факультету Ковришкіним М.О. в межах своєї компетенції вжиті заходи, зокрема, щодо комісійного проведення семестрових контрольних заходів із зазначеної дисципліни (протоколи засідання вченої ради механіко-технологічного факультету від 21.05.2015, кафедри програмного забезпечення від 27.05.2015, розпорядження декана факультету від 26.05.2015 № 2). »

 Коментар:

1. 28 з 49 студентів не з'явилися не тільки на залік. Ці студенти не відвідували ні лекції, ні лабораторні заняття, ні контрольні заходи і не тільки з дисципліни «Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ПЕОМ» (НКДЕ).

Тому ніяких конфліктів зі студентами у нас не могло виникнути навіть теоретично. У мене є великі сумніви в тому, що ці студенти взагалі знають нас в обличчя.

  Всі студенти, які відвідували заняття та виконали навчальний план, отримали свої заслужені оцінки.

Так званий «конфлікт» створений і роздутий штучно для прикриття своїх неправомірних дій з виставлення заліків студентам зав. кафедрою Смірновим О.А.

Суть так званого «конфлікту» полягає в наступному: студент «П» гр. КІ-11 на протязі весняного семестру 2014/2015 н.р. не відвідував ні лекційні, ні лабораторні заняття з дисципліни «НКДЕ».

В кінці семестру студент «П» приніс звіти з лабораторних робіт, які не відповідали завданням. На моє запитання по суті лабораторної роботи студент не відповів.

На моє прохання продемонструвати виконання лабораторних робіт на комп'ютері студент відповів відмовою і в подальшому «вирішив» питання через зав. кафедрою Смірнова О.А., як і інші 27 студентів.

Відсутній будь-який причинно-наслідковий зв'язок між подією, коли студенту не була зарахована лабораторна робота і подією, коли 28 студентів не з'явилися на залік з дисципліни «НКДЕ».

 2. Щодо «комісійного проведення семестрових контрольних заходів» з дисципліни «НКДЕ».

Ознайомлення з протоколом Засідання вченої ради механіко-технологічного факультету № 10 від 21.05.2015 показало, що:

-   На порядку денному питання про створення комісії не стояло.

-   Рішень по створенню комісії не приймалося.

-   Комісія не створювалася.

 3. Ознайомлення з протоколом засідання кафедри ПЗI №18 від 27.05.2015 показало, що:

-   На порядку денному питання про створення комісії не стояло.

- Комісія з ліквідації академічної заборгованості з дисципліни «НКДЕ» створена з порушенням вимог «Положення».

Примітка: кафедра не має повноважень приймати рішення, що скасовують вимоги «Положення», затвердженого вченою радою і ректором університету.

 4. З розпорядження декана факультету № 2 від 26.05.2015 випливає:

-  Створена комісія «для складання заліку» з дисципліни «НКДЕ». Цитата:

«1. Створити комісію для складання заліку з навчальної дисципліни «Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ПЕОМ»…»

  -  Незрозуміло, на якій підставі 26.05.2015 створюється комісія «для складання заліку», в той час коли залік за вказаною дисципліни складався 29.04.2015 (місяцем раніше) і результати складання заліку занесені в залікову відомість?

 Примітка: Декан факультету не наділений повноваженнями приймати рішення, що скасовують вимоги «Положення», затвердженого вченою радою і ректором університету.

  Я підкреслюю, що незаконне виставлення заліків студентам груп КІ-11 і КІ-13ск в обхід викладача в порушення пункту 3.3.5. «Контрольні заходи» положення «Про організацію освітнього процесу у КНТУ» носить систематичний характер.

Створені (і нібито створені) «комісії» являються приховуванням неправомірних дій завідувача кафедрою Смірновим О.А з виставлення фіктивних заліків студентам, які не виконали навчальний план.

Наприклад, є нонсенсом робота «комісії з приймання заліку» з дисципліни «НКДЕ» у 8 студентів «з понеділка по п'ятницю» (Додаток 3).

 Епізод 4. Відповідь Державної інспекції:

«Ліквідацію академічної заборгованості студентів механіко-технологічного факультету з навчальних дисциплін «Паралельні та розподілені обчислення» (академічні групи КІ-12-1, КІ-12-2, КІ-14ск), «Комп’ютерна графіка» (академічна група КІ-13), «Програмне забезпечення управляючих мікро-ЕОМ» (академічні групи КІ-14ск, КІ-12-1,     КІ-12-2) здійснено комісіями, створеними розпорядженням декана механіко-технологічного факультету від 30.06.2015. » 

 Коментар:

1. З розпорядження декана факультету № 5 від 30.06.2015 випливає, що:

-  Жодної комісій по ліквідації академічної заборгованості з зазначених дисциплін не створювалося(Додаток 4).

-   Створена одна комісія «для складання екзамену» з дисципліни «Програмне забезпечення управляючих мікро-ЕОМ». Цитата:

«1. Створити комісію для складання екзамену з навчальної дисципліни «Програмне забезпечення управляючих мікро ЕОМ»…»

  -  Незрозуміло, на якій підставі 30.06.2015 створюється комісія «для складання екзамену», в той час коли екзамен за вказаною дисципліни складався 26.06.2015 і результати складання екзамену занесені в екзаменаційну відомість?

- Дана комісія створена з порушенням вимог пункту 3.3.5. «Контрольні заходи» «Положення». Комісія нібито працювала протягом 5 днів з 2.07.2015 по 7.07.2015.

Згідно «Положенню», складання екзамену здійснюється протягом одного дня. Є нонсенсом робота комісії «для складання екзамену» протягом тижня.

 Примітка: Декан факультету не наділений повноваженнями приймати рішення, що скасовують вимоги «Положення», затвердженого вченою радою і ректором університету.

  З розпорядження декана випливає, що я зобов'язаний був бути присутнім на засіданнях комісії «для складання екзамену» протягом всього періоду роботи комісії.

  Стверджую, що розпорядження декана № 5 від 26.06.2015 до мене доведено не було і участь в роботі комісії «для складання екзамену» по зазначеній дисципліні я не приймав.

 Незважаючи на те, що комісій по ліквідації академічної заборгованості з дисциплін «Паралельні та розподілені обчислення», «Комп'ютерна графіка» та «Програмне забезпечення управляючих мікро-ЕОМ» не створювалося, в аркуші успішності студента з даних дисциплін була позначка «на комісію».

  Коли, ким, яким чином і на яких умовах студентам виставлялися оцінки, мені невідомо.

Комісія виставила студентам оцінки та заліки з дисциплін:

-   «Паралельні та розподілені обчислення» (залік)     - 20 студентів. (Комісія не створювалася).

-   «Комп'ютерна графіка» (залік)                                 - 8 студентів. (Комісія не створювалася).

-   «Програмне забезпечення управляючих мікро-ЕОМ  - 20 студентів. (Дивна комісія).

 Примітка: Згідно вимог «Положення», заліки виставляються виключно за результатами виконання лабораторних робіт. З жодної дисципліни, згаданої в тексті відповіді Державної інспекції лабораторні роботи студентами виконані не були.

  2. Заліки та іспит із зазначених дисциплін проводилися 18.06.2015 р. і 26.06.2015 р. Традиційно, на заліки і іспит не з'явилися ті ж самі студенти, які не відвідували ні лекційні, ні лабораторні заняття, ні контрольні заходи.

Відповідно до Положення «Про організацію освітнього процесу у КНТУ», студенти, які не склали іспити і заліки, перескладають їх викладачу відповідно до встановленого графіка.

На підставі вимог «Положення» нами був складений графік ліквідації академічної заборгованості із зазначених дисциплін, який був розміщений на дошці оголошень 19.06.2015 р. (За два тижні до початку ліквідації заборгованості).

Виглядає дуже дивною поспішність декана в створенні комісії «для складання екзамену»в обхід викладача, незважаючи на існуючий графік ліквідації заборгованостей і на те, що іспит вже відбувся.

Дата початку роботи створеної деканом комісії «для складання екзамену» (2.07.2015) збігається з датою, зазначеної нами в графіку ліквідації академічної заборгованості (2.07.2015) що викликає подив і певні питання.

  Таким чином, має місце систематичне брутальне порушення деканатом і керівництвом кафедри вимог положення «Про організацію освітнього процесу у КНТУ» і закону України «Про вищу освіту» в частині забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Це жодним чином не відповідає рекомендаціям основного документа Європейського простору вищої освіти «Стандарти та рекомендації для забезпечення якості у вищій освіті»

  Деканатом і керівництвом кафедри ПЗІ створена специфічна схема з виставлення оцінок студентам, у рамках якої якість освіти на кафедри ПЗІ прагне до нуля.

    Відповідь Державної інспекції:

«Щодо зазначеного у зверненні факта «ігнорування студентами 4 і 5 курсів навчального процесу» та безпідставної видачі їм дипломів про вищу освіту встановлено, що присвоєння Державною екзаменаційною комісією (далі - ДЕК) відповідної кваліфікації з видачею диплому про вищу освіту здійснюється на підставі прилюдного захисту дипломного проекта або магістерської роботи. Доцент Смірнова Н.В. входила до складу ДЕК, брала особисту участь в процедурі захисту проектів та ухваленні рішень про присвоєння відповідної кваліфікації й видачу диплома, що зокрема засвідчено її особистим підписом у протоколах засідань Державної екзаменаційної комісії.»

 Коментар:

1. Між видачею дипломів студентам, які не виконали навчальний план і входженням до складу ДЕК доц. Смірнової Н.В. будь-який зв'язок відсутній. Доц. Смірнова Н.В. не має ніяких повноважень у частині переведення студентів на наступний курс, як і в частині допуску їх до дипломного проектування.

Рішення про переведення (допуск) приймає деканат на підставі оцінок, виставлених «комісіями» студентам, які не виконали навчальний план.

  2. Підпис доц. Смірнової Н.В. в протоколах засідань ДЕК свідчить лише про те, що студент був присутній на захисті і захистив дипломний проект.

   Відповідь Державної інспекції:

«Стосовно «відсторонення» Вас від низки дисциплін, з’ясовано, що, дійсно, до Вашого навчального навантаження з 2014/2015 н.р. не ввійшла дисципліна «Технології проектування програмних систем», а з 2015/2016 н.р. - «Мережі ЕОМ», «Програмне забезпечення управляючих мікро-ЕОМ».»

 Коментар:

1. Стверджую, що є безпосередній причинно-наслідковий зв'язок між нашою відмовою виставляти фіктивні оцінки студентам, які протягом семестру не відвідували заняття і не виконали навчальний план і подальшим відстороненням нас від ведення даних дисциплін.

Дисципліна «Мережі ЕОМ», як і «Технологія проектування програмних систем» не ввійшла до мого навантаження з 2014/2015 н.р з моменту вступу на посаду зав. кафедрою Смірнова О.А.

За рік керівництва кафедрою Смірновим О.А. ми без всяких підстав відсторонені від ведення наступних дисциплін, розроблених нами: 

1.

«Мережі ЕОМ»

(МЕОМ).

2.

«Технологія проектування програмних систем»

(ТППС).

3.

«Мультиплатформенні мови програмування»

(ММП).

4.

«Архітектура процесорів»

(АП).

5.

«Програмне забезпечення управляючих мікро-ЕОМ»

(ПЗУМ).

6.

«Паралельні та розподілені обчислення»

(ПРО).

7.

«Комп'ютерна графіка»

(КГ).

 2. На 2015/2016 н.рнам заплановано лекційних занять:

-  доц. Смірнов В.В. – 0 годин,

-  доц. Смірнова Н.В. – 13 годин у студентів заочної форми навчання.

 Відповідь Державної інспекції:

«Разом з тим, Ваше навчальне навантаження з 2015/2016 н.р. збільшилося з 1,0 ставки до 1,25.»

Коментар:

1. Твердження, що наше навчальне навантаження збільшилося до 1.25 ставки не відповідає дійсності.

Дані до фактичного навчального навантаження на 2015/2016 н.р.:

- доц. Смірнов В.В. - 376 годин (менше 1.0 ставки),

- доц. Смірнова Н.В. - 457 годин (менше 1.0 ставки).

Норма для 1.25 ставки - 725 годин.

З цього випливає, що додаткові 0.25 ставки і тільки на осінній семестр 2015/2016 н.р. складаються виключно з науково-методичної роботи.

 Відповідь Державної інспекції:

«Розподіл Вашого навчального навантаження та доцента Смірнової Н.В. на 2015/2016 навчальний рік здійснено з врахуванням результатів розгляду означеної конфліктної ситуації зі студентами, за погодженням з першим проректором і деканом механіко-технологічного факультету КНТУ. З 2015 року викладання навчальної дисципліни «Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ПЕОМ» не передбачено робочим навчальним планом напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» (денна форма навчання).»

 Коментар:

1. При розгляді конфліктів розглядаються аргументи всіх сторін конфлікту.

Мені невідомо, коли і ким проводилися заходи щодо «розгляду означеної конфліктної ситуації зі студентами». Мені також невідомі документи, що підтверджують результати проведення цих заходів.

Стверджую, що ніяких конфліктних ситуацій зі студентами у нас не існує. Це можуть підтвердити студенти, які відвідували заняття і отримали свої заслужені оцінки.

  2. Стверджую, що відсторонення нас від ведення навчальних дисциплін має на меті ізолювати нас від навчального процесу, оскільки оцінки, що виставляються нами, показують реальний стан справ в навчальному процесі на кафедрі ПЗІ.

 Відповідь Державної інспекції:

«У 2015/2016 н.р. Вам заплановано навчальне навантаження з дисциплін «Комп’ютерні системи», «Паралельні та розподілені обчислення», керівництво дипломним проектуванням, навчальною та дослідницькою практикою студентів; доценту Смірновій Н.В - «Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ПЕОМ», «Комп’ютерна графіка», «Технології проектування програмних систем», «Програмне забезпечення управляючих мікро-ЕОМ», «Операційні системи», «Моделювання складних систем», «Технології проектування програмних систем» (член комісії з захисту курсових проектів), керівництво переддипломною, експлуатаційною практикою, дипломним проектуванням студентів. Навчальне навантаження затверджено на засіданні кафедри програмного забезпечення КНТУ (протокол № 1 від 28.08.2015).»

 Коментар:

1. Заплановане нам навчальне навантаження на 2015/2016 н.р. складається виключно з ведення лабораторних робіт за вказаними дисциплінами.

Це означає, що ми, доценти кафедри: к.т.н. Смірнов В.В і к.т.н. Смірнова Н.В виконуємо роботу асистентів, в тому числі у викладачів, які не мають наукового ступеня і наукового звання та займають посаду викладача.

Лекційні заняття (13 годин) заплановані доц. Смірновій Н.В для заочної форми навчання.

У той же час, викладачі, які не мають наукового ступеня, а також викладачі, кваліфікація яких не відповідає профілю кафедри, ведуть по кілька дисциплін,

2. Мені заплановано керівництво навчальною практикою студентів 1-го курсу, яка пунктом 2 документа «Положення про проходження практики студентами КНТУ» кваліфікується, як «отримання робітничої професії».

Відповідно до п.12 цього «Положення» керівником такої практики призначається майстер виробничого навчання, а ніяк не доцент.

У той же час, керівниками дослідницької та наукової практики магістрів призначені викладачі, які не мають належної кваліфікації.

Відомості про те, що я веду переддипломну практику студентів не відповідають дійсності.

 Відповідь Державної інспекції:

«Відповідно до частини сьомої статті 35 Закону «Про вищу освіту», підпункту 3.9 пункту з Положення про кафедру КНТУ, розподіл педагогічного навантаження і функціональних обов’язків між працівниками кафедри належить до компетенції завідувача кафедри.

Встановлення достовірності інших зазначених Вами фактів може бути здійснено шляхом перевірки з виїздом на місце у 2016 році

З повагою, Заступник   Голови                                          О. М. Шиян »

 Коментар:

1. Відповідно до частини сьомої статті 35 Закону «Про вищу освіту»:

- «Керівник кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів».

  На практиці керівник кафедри Смірнов О.А. здійснює діяльність, яку можна охарактеризувати як розвал навчального процесу і деградацію вищої освіти на кафедрі ПЗІ КНТУ.

 Розділ VI стаття 26. Основні завдання вищого навчального закладу, п.1.1:

- «Основними завданнями вищого навчального закладу є: провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями».

  У документі «Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» викладено принцип забезпечення якості в ЄПВО:

- «Вищі навчальні заклади несуть основну відповідальність за якість своїх освітніх послуг та забезпечення цієї якості».

 2. Так, відповідно до підпункту 3.9 пункту «Положення про кафедру КНТУ» керівник кафедри має право розподілу педагогічного навантаження та інші права.

Однак, в існуючому контексті, дії зав. кафедрою по відношенню до нас можна кваліфікувати, як адміністративне свавілля.

Зазначу, що відповідно до «Положення про кафедру КНТУ» керівник кафедри не несе ніякої відповідальності за якість освіти в рамках навчального процесу.

 Висновок:

  1. Існуюча практика виставлення фіктивних оцінок студентам, які не виконали навчальний план, переведення цих студентів на наступні курси і видача цим студентам дипломів про вищу освіту, не відповідає нормам закону України «Про вищу освіту», порушує вимоги Положення «Про організацію освітнього процесу у КНТУ» і прямо суперечить рекомендаціям документа Європейського простору вищої освіти «Стандарти та рекомендації для забезпечення якості у вищій освіті».

Відповідь Державної інспекції, яка ґрунтується на недостовірній інформації, отриманої від зацікавлених осіб КНТУ:

- Сприяє приховуванню системних грубих порушень в навчальному процесі на кафедри ПЗІ КНТУ.

- Завдає шкоди репутації Державній інспекції.

  2. Наводжу результати осіннього семестру 2015/2016 н.р. для 4 і 5 курсів кафедри ПЗІ.

4-й курс. Групи KI-12, KI-14СК. Кількість студентів – 92

Дисципліна: «Комп’ютерні системи» (КС).

-

Не відвідували заняття:

- 65 з 92 студентів

-

Не виконали лабораторні роботи:

- 80 з 92 студентів

 4-й курс. Групи KI-12, KI-14СК. Кількість студентів – 92

Дисципліна: «Операційні системи» (ОС).

-

Не відвідували заняття:

- 68 з 92 студентів

-

Не виконали лабораторні роботи:

- 79 з 92 студентів

 5-й курс. Група KI-15ПЗ. Кількість студентів – 36

Дисципліна: «Технологія проектування програмних систем» (ТППС)

-

Не відвідували заняття:

- 29 з 36 студентів

-

Не виконали лабораторні роботи:

- 31 з 36 студентів

 5-й курс. Групи KI-15ПМ, KI-15ПЗ. Кількість студентів – 60

Дисципліна: «Моделювання складних систем» (МСС)

-

Не відвідували заняття:

- 51 з 60 студентів

-

Не виконали лабораторні роботи:

- 55 з 60 студентів

  Результати виконання навчального плану студентами доводилися до відома лекторів перед I, II рубіжним контролем і перед початком екзаменаційної сесії. (Додатки 5.1-5.4).

Незважаючи на нульові показники, лектори в журналі обліку модульного контролю виставляли позитивні оцінки з зазначених дисциплін.

Майже всі студенти, які не відвідували заняття і не виконали навчальний план, традиційно успішно здали екзаменаційну сесію.

  3. Наводжу статистику зростання кількості студентів, які не виконали навчальний план на кафедрі програмування та захисту інформації за період керівництва кафедрою проф. Смірновим О.А. (2014-2015 н.р.). 

Семестр

Кількість студентів

%

1

кінець весняного семестру 2013/2014 н.р.

гр. КI-11, КI-13ск.         Дисципліни: ПЗУМ, ММП

 

3 курс - 10 (з 50)

 

20 %

2

кінець осіннього семестру 2014/2015 н.р.

гр. КI-11, КI-13ск .        Дисципліна: АП

 

4 курс - 13 (з 49)

 

26 %

3

кінець весняного семестру 2014/2015 н.р.

гр. КI-11, КI-13ск.         Дисципліна:  НКДЕ

 

4 курс - 28 (з 58)

 

48 %

4

кінець осіннього семестру 2015/2016 н.р.

гр. KI-12, KI-14ск.         Дисципліна:  КС, ОС

гр. KI-15ПЗ.                  Дисципліна:  ТППС

гр. KI-15ПМ, KI-15ПЗ.  Дисципліна:  МСС

 

4 курс - 79 (з 92)

5 курс - 31 (з 36)

5 курс - 55 (з 60)

 

85 %

86 %

91 %


Таким чином, рівень деградації вищої освіти на кафедрі програмування і захисту інформації досягає свого максимуму, а якість освіти наближається до нуля.

В даний час на мене і особливо на доц. Смірнову Н.В. продовжує здійснюватися адміністративний тиск з боку зав. кафедрою Смірнова О.А. і декана факультету Ковришкіна М.О.

За 1,5 роки керівництва кафедрою проф. Смірновим О.А. на його вимогу і на вимогу декана факультету тільки доц. Смірнова Н.В. з різних приводів написала 8 пояснювальних записок.

Також написана одна скарга на ім'я ректора КНТУ з приводу порушення зав. кафедрою Смірновим О.А правил службової етики щодо доц. Смірнової Н.В.

Зазначу, що за 9 років роботи на кафедрі (2005 р. - 2014 р.) Смірновою Н.В. не було написано жодної пояснювальної записки.

Ще раз повторю, що за 18 років науково-педагогічної роботи в КНТУ я ще не стикався з такими порушеннями, беззаконням і адміністративним свавіллям у навчальному процесі.

 

  

Доцент кафедри програмування та захисту інформації                                      В.В.Смiрнов

8.02.2016    

На главную: Хроника деградации качества высшего образования на кафедре ПЗИ КНТУ                        

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: События в Украине
ТЕГИ: КНТУ
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.