Обращение в комиссию по трудовым спорам по ситуации с дипломным проектированием

20 лютого 2016, 13:30
Власник сторінки
Преподаватель Вуза
0
222

Дата: 29.12.2016. Завершилась эпопея по отстранению нас от руководства дипломным проектированием. Суть моего обращения не рассмотрена

Комісії по трудових спорах КНТУ
доцента кафедри програмування та захисту інформації
Кіровоградського національного технічного університету,
Смірнова Володимира Вікторовича,
25006 Кіровоград,
пр. Університетський 8, КНТУ


Заява

Я, доцент кафедри програмування та захисту інформації (ПЗІ) Смірнов Володимир Вікторович, звертаюся з заявою що до неправомірних дій та порушення положень, що регламентують навчальний процес у КНТУ завідувачем кафедри ПЗІ Смірновим О.А.

По суті заяви:
На кафедрі ПЗІ з 25.10.2015 р. почалося дипломне проектування спеціалістів та магістрів. Захист дипломних проектів призначений на 27.01.2016 р. На написання дипломних проектів виділяється 90 днів.

9.11.2015 р. завідувачем кафедри Смірновим О.А. було видано розпорядження про проведення попереднього захисту дипломних проектів 20.12.2015 р, тобто за 38 днів до завершення терміну дипломного проектування (додаток 1).
В усній формі було дане розпорядження про те, що на день проведення попереднього захисту у студента-дипломника повинні бути в наявності такі документи:
1. Повністю завершена і оформлена Пояснювальна записка з підписами рецензентів з економічної частини і охорони праці та з підписом керівника.
2. Відгук рецензента на Пояснювальну записку.
3. Відгук керівника.
На дату проведення попереднього захисту у нижче перелічених студентів (друга вища освіта) дипломні проекти були не завершені:
«Є» гр ПЗ-13дв (керівник - доц. Смірнова Н.В);
«Ш» гр ПЗ-13дв (керівник - доц. Смірнов В.В);
«К» гр ПЗ-13дв (керівник - доц. Смірнов В.В);
- Магістр очної форми навчання:
«А» гр. KI (ПЗ) -14М (керівник - доц. Смірнова Н.В).
Після проведення попереднього захисту були організовані заяви студентів про нібито погане керівництво дипломним проектуванням керівниками доц. Смірнової Н.В. і доц. Смірновим В.В. на ім'я першого проректора Кропівного В.М., датовані 17.12.2015 р.
На підставі цих заяв Кропівний В.М видав розпорядження про створення комісії з перевірки заяв студентів, яка і була створена 22.12.2015 р.
Зі слів студентів комісія зробила висновок, що причиною відсутності у студентів завершених дипломних проектів на момент проведення «Попередньою захисту» стало наше погане керівництво. Мої аргументи і заперечення до уваги не бралися.
22.12.2015 р. засіданням кафедри ПЗІ на підставі результатів роботи комісії було прийнято рішення про заміну керівників дипломного проектування з виданням наказу по КНТУ.
На підставі рішення комісії і протоколу засідання кафедри № 11 від 22.12.2015 р. завідувач кафедри Смірнов О.А. видав розпорядження № 2 від 23.12.2015 р. про внесення змін до індивідуального плану роботи викладача щодо фактичного виконання робіт.
Витяг з розпорядження:
1. Доценту Смірновій Н.В. особисто внести зміни в «Індивідуальний план роботи викладача та її облік» щодо фактичного виконання роботи за осінній семестр 2015/2016 р.
2. Доценту Смірнову В.В. особисто внести зміни в «Індивідуальний план роботи викладача та її облік» щодо фактичного виконання роботи за осінній семестр 2015/2016 р.
На момент видання розпорядження, всі відмітки за фактом виконаних робіт нами вже були внесені, а сам журнал був зданий на перевірку ще 17.12.2015 р. відповідно до положення «Про організацію освітнього процесу у Кіровоградському національному технічному університеті» від 02.03.2015 р.
Витяг з положення: «Після завершення семестру та в кінці навчального року в індивідуальному робочому плані робляться відмітки про всі види фактично виконаної роботи».
По суті звинувачень на нашу адресу про наше погане керівництво пояснюю, що керівництво і спілкування зі студентами здійснювалося особисто, а також по телефону та за допомогою електронної пошти (в дистанційному режимі), у випадках, коли студент не міг прийти в університет. Фрагменти листування представлені нижче
Студент "А" неодноразово заявляв, що пояснювальна записка у нього є, але програми ще немає. На моє запитання про те, якими мовами програмування він володіє, "А" відповів, що ніякими.
Приводжу фрагменти поштового листування студентів з керівниками:
Фрагмент листа студента «Ш» (17.12.2015.        час: 14.30):
«Уважаемый Владимир Викторович, отправляю Вам аннотацию к дипломной работе. «Ш» ст. гр. ПЗ-13-ДВ»
Фрагмент листа студента «К».        (18.12.2015        час: 0.29):
«Добрый вечер. «Ш»  сказал что необходимо отправить вам аннотацию к моей дипломной работе. Она прилагается к письму. Также я был бы очень благодарен, если бы вы написали к нему отзыв. К сожалению не могу прийти к вам на консультацию из-за семейных дел (в семье ожидается со дня на день пополнение, думаю вы понимаете каково это). Работа пишется, и большая часть её уже готова.» 
Фрагмент листа студента «Є» (18.12.2015         час: 10.30):
«Здравствуйте. Были семейные проблемы, поэтому немного не успеваю. Доделал раздел по экономике и охране труда, сегодня несу их сдавать. Доделаю основную часть сегодня и скину. Не поздно будет так? Извините, что так не вовремя всё делаю.»
Фрагмент листа студента «Є» (19.12.2015           час: 19.28):
«Добрый вечер. Вчера подписали мне раздел по охране труда, по экономике нужно сделать несколько правок, но если нужно, то подпишут завтра утром. Сейчас доделываю "пояснювальну записку" к диплому. Могу скинуть часть то что напечатал на данный момент. На завтра плакаты делать нужно? или как будет всё происходить?»
Дати та час листування свідчать про те, що студенти ще не знали, що ними вже написані заяви про заміну керівників дипломного проектування.
Я дуже сумніваюся в тому, що студент вночі буде спілкуватися з керівником, від якого перед цим відмовився.
Викликає подив, що всі студенти одночасно, в єдиному пориві, вирішили поміняти керівників дипломних проектів, які до цього моменту їх цілком влаштовували.
Звертаю увагу комісії на порушення положень, що регламентують навчальний процес у КНТУ завідувачем кафедри Смірновим О.А .:
1. Витяг з положення «Про організацію освітнього процесу у Кіровоградському національному технічному університеті» від 02.03.2015 р .:
«Випускні кваліфікаційні (дипломні) роботи/проекти подаються студентами на випускаючу кафедру у визначений наказом ректора термін, але не пізніше ніж за два тижні до дня захисту в ДЕК».
У документі «Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної  комісії у Кіровоградському національному технічному університеті» від 02.03.2015 р. відсутнє поняття «Попередній захист», а також відсутній опис процедури створення екзаменаційної комісії по «Попередньому захисту» та порядку її роботи.
2. У КНТУ відсутнє положення про дипломне проектування. Зі слів першого проректора Кропівного В.М., у зв'язку з різною специфікою випускаючих кафедр, кожна кафедра керується своїми методичними вказівками з дипломного проектування.
На кафедрі ПЗІ керівним документом є «Методичні вказівки до дипломного проектування» в редакції 2015 р.
У даному документі у розділі 1 «Загальні положення» на сторінці 5 написано наступне:
«Дипломний проект, підписаний керівником та нормоконтролером, представляється для попереднього захисту в робочу комісію кафедри. Робоча комісія, як правило, працює на протязі 7-10 днів перед початком роботи Державної екзаменаційної комісії».
Таким чином, «Попередній захист» за 38 днів до початку планового захисту дипломних проектів є самодіяльністю Смірнова О.А., яка порушує права студентів і не має під собою законних підстав.
22.12.2015 р. з даного приводу мною була подана доповідна записка на ім'я ректора КНТУ Черновола М.I.  Його рішення мені невідомо.
У методичних вказівках також відсутня яка-небудь згадка про заміну керівника дипломного проекту в процесі дипломного проектування.
Констатую, що станом на 20.12.2015 р. дипломні проекти студентів знаходяться в стадії завершення (крім студента «А».), а звинувачення нас у поганому керівництві є  безпідставним. Тим більше, що у студентів є ще 38 днів на завершення роботи над дипломними проектами.
Хочу зазначити, що доц. Смірнова Н.В. має досвід керівництва дипломним проектуванням на протязі 10 років. Мій досвід керівництва дипломним проектуванням - 18 років. За цей час у нас не було жодного студента, який би не захистив дипломний проект.Переважаючі оцінки - «добре» і «відмінно».
Переконаний, що в даному випадку має місце адміністративний тиск на мене і на доцента Смірнову Н.В. який я безпосередньо пов'язую з моїм листом міністру освіти і науки України С.М. Квіту. У листі мною були викладені факти грубих системних порушень положень про організацію навчального процесу на кафедрі ПЗІ і факти адміністративного переслідування мене і доц. Смірнову Н.В. з боку зав. кафедрою Смірнова О.А.
Прошу комісію:
1. Клопотати перед ректором КНТУ про створення комісії з перевірки того, яким чином студент «А» вступив до магістратури, навчався в магістратурі, склав іспити в магістратурі і був допущений до дипломного проектування, не володіючи жодною мовою програмування.
2. Клопотати перед ректором КНТУ про скасування рішення комісії кафедри ПЗІ про заміну керівників дипломного проектування, як такого, що  не має під собою законних підстав.
3. Пояснити завідувачу кафедри Смірнову О.А., що організований ним «Попередній захист» дипломних проектів за 38 днів до завершення дипломного проектування не відповідає положенням документа «Методичні вказівки до дипломного проектування» і положенням КНТУ, що регламентують навчальний процес.


доцент кафедри програмування та захисту інформації                                     В.В. Смiрнов
29.12.2015

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: События в Украине
ТЕГИ: КНТУ
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.