Приложение к письму на имя министра образования Украины от 25.10.2015

13 февраля 2016, 11:13
Преподаватель Вуза
0
271

"Факти порушення законодавства у сфері вищої освіти посадовими особами КНТУ." Публикуется с сокращениями.

Епізод 1. Виставлення оцінки в обхід викладача студенту у весняному семестрі 2013/2014 навчального року 

Наприкінці весняного семестру 2013/2014 року в заліковій книжці студента «А» заочної форми навчання групи КІ-12-1СК мною була виявлена оцінка за іспит і курсовий проект з дисципліни «Мережі ЕОМ» за підписом проф. О. А. Смірнова, що займав у той час посаду профессора. Цю дисципліну вів я. Ні іспит, ні курсовий проект студент не здавав і не виконав навчальний план з даної дисципліни.

З цього приводу я висловив своє здивування. Мною в деканат заочного навчання була здана залікова книжка цього студента з проханням розібратися за фактом виставлення екзаменаційних оцінок в обхід викладача. Результат мені невідомий.

На початку осіннього семестру 2014/2015 навчального року проф. О. А. Смірнов став завідувачем кафедри.

Реакція завідувача кафедри О. А. Смірнова:

1 вересня 2014 року я був відсторонений від ведення дисциплін «Мережі ЕОМ» і «Технологія проектування програмних систем» без всяких пояснень.

Епізод 2. Виставлення оцінок в обхід викладача 10 студентам на початку осіннього семестру 2014/2015 навчального року

У весняному семестрі 2014/2015 навчального року 10 студентів груп КІ-11 і КІ-13СК не відвідували лекційні та лабораторні заняття, не виконали навчальний план і мали академічну заборгованість з дисципліни «Програмне забезпечення управляючих мікро-ЕОМ» та «Мультиплатформенні мови програмування».

Ці дисципліни вела доцент Н.В. Смірнова.

Перед початком осіннього семестру 2014/2015 навчального року проф. О. А. Смірнов в обхід викладача особисто виставив позитивні оцінки 10 студентам, які не виконали навчальний план. З цього приводу я висловив своє обурення.

Реакція завідувача кафедри О. А. Смірнова:

1 вересня 2014 року доцент Н.В. Смірнова була відсторонена від ведення дисциплін «Програмне забезпечення управляючих мікро-ЕОМ» та «Мультиплатформенні мови програмування» без всяких пояснень.

Епізод 3. Виставлення оцінок в обхід викладача 11 студентам в кінці осіннього семестру 2014/2015 навчального року

В осінньому семестрі 2014/2015 навчального року ці ж 11 студентів груп КІ-11 і КІ-13СК не відвідували лекційні та лабораторні заняття і не виконали навчальний план з дисципліни «Архітектура процесорів».

19 грудня 2014 р. доцент Н.В. Смірнова приймала залік з цієї дисципліни у студентів груп КІ-11 і КІ-13СК. На залік не з'явилося 11 студентів, яким в залікової відомості була поставлена позначка «не з'явився».

Проф. О. А. Смірнов, в обхід викладача виставив позитивні оцінки цим 11 студентам, які не виконали навчальний план. З цього приводу я знову висловив своє обурення.

Реакція завідувача кафедри О. А. Смірнова:

Доцент Н.В. Смірнова була відсторонена від ведення дисципліни «Архітектура процесорів» без всяких пояснень.

Епізод 4. Виставлення оцінок в обхід викладача 28 студентам наприкінці весняного семестру 2014/2015 навчального року

Згадані та інші студенти груп КІ-11 і КІ-13СК в кількості 28 осіб протягом весняного семестру 2014/2015 року продовжували ігнорувати навчальний процес, у тому числі дисципліну «Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ПЕОМ» (НКДЕ) у впевненості, що питання здачі сесії буде «вирішено» звичним способом.

Студенти не відвідували ні лекційні, ні лабораторні заняття, ні контрольні заходи,  не виконали навчальний план і в сумі набрали 0 балів, що було зафіксовано в журналі обліку модульного контролю.

Деканат ніяким чином не відреагував на низькі результати рубіжного контролю

 Більш того, деканатом ці студенти були допущені до заліку.

 29 квітня 2015 р. доцент Н.В. Смірнова приймала залік з дисципліни НКДЕ у студентів груп КІ-11 і КІ-13СК. На залік не з'явилося 28 студентів.

Студентам, що не з'явилися, в залікової відомості була поставлена позначка «не з'явився».

На засіданні кафедри завідувач кафедри змусив доцента Н.В. Смірнову написати пояснювальну записку, чому вона не поставила залік відсутнім студентам.

 27 травня 2015 деканатом МТФ була створена комісія з прийому заліку у цих студентів у складі: голова комісії – декан факультету М.О. Ковришкин, члени комісії – завідувач кафедри О.А. Смірнов і заст. завідувача кафедри Н.М. Якименко.

З 28 студентів на комісію з'явилося 20 студентів, 8 - не з'явилося.

Комісія, замість прийому лабораторних робіт організувала опитування студентів за так званим «питанням до заліку».Комісія, у присутності студентів змусила доцента Н.В. Смірнову давати пояснення, чому вона поставила позначку «не з'явився» в заліковій відомості студентам, які не з'явилися на залік, що є прямим приниженням професійної та особистої гідності викладача.

Комісія з прийому заліків у 8 студентів, що не з'явилися, «працювала» протягом тижня. Всі 28 студентів, які не виконали навчальний план отримали залік в обхід викладача, що веде дисципліну.

Всі 28 студентів були допущені до захисту дипломних проектів.

 Реакція першого проректора КНТУ В.М. Кропівного:

Після прийому заліку комісією, були організовані скарги студентів (які не відвідували заняття і не виконали навчальний план) на ім'я першого проректора В.М. Кропівного про нібито погано проведені лекції з дисципліни НКДЕ.

  Реакція завідувача кафедри О. А. Смірнова:

Доцент Н.В. Смірнова була відсторонена від ведення дисципліни «Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ПЕОМ» без всяких пояснень.

Епізод 5. Відсутність на заліку 21 студента наприкінці весняного семестру 2014/2015 навчального року

18 червня 2015 р. доцент Н.В. Смірнова приймала залік з дисципліни «Паралельні та розподілені обчислення» у студентів груп КІ-12 і КІ-14СК. Студенти в кількості 21 особи не відвідували ні лекційні, ні лабораторні заняття, ні контрольні заходи, не виконали навчальний план і в сумі набрали 0 балів. Деканатом ці студенти були допущені до заліку.

Студенти в кількості 21 особи на залік не з'явилися. До залікової відомості була поставлена позначка «не з'явився».

 Реакція завідувача кафедри О. А. Смірнова:

Доцент Н.В. Смірнова була відсторонена від ведення дисципліни «Паралельні та розподілені обчислення» без всяких пояснень.

Епізод 6. Відсутність на заліку 8 студентів наприкінці весняного семестру 2014/2015 навчального року

18 червня 2015 р. доцент Н.В. Смірнова також приймала залік з дисципліни «Комп'ютерна графіка» у студентів групи КІ-13. 8 студентів не відвідували ні лекційні, ні лабораторні заняття, ні контрольні заходи, не виконали навчальний план і в сумі набрали 0 балів. Деканатом ці студенти були допущені до заліку.

Ці 8 студентів на залік не з'явилися. До залікової відомості була поставлена позначка «не з'явився».

Реакція завідувача кафедри О. А. Смірнова:

Доцент Н.В. Смірнова була відсторонена від ведення дисципліни «Комп'ютерна графіка» без всяких пояснень.

Епізод 7. Відсутність на іспиті 20 студентів наприкінці весняного семестру 2014/2015 навчального року

26 червня 2015 р. я приймав іспит з дисципліни «Програмне забезпечення управляючих мікро-ЕОМ» у студентів груп КІ-12 і КІ-14СК. 20 студентів не відвідували ні лекційні, ні лабораторні заняття, ні контрольні заходи, не виконали навчальний план і в сумі набрали 0 балів. Деканатом ці студенти були допущені до заліку.

Ці 20 студентів на екзамен не з'явилися. До залікової відомості була поставлена позначка «не з'явився».

Реакція завідувача кафедри О. А. Смірнова:

Я був відсторонений від ведення дисципліни «Програмне забезпечення управляючих мікро-ЕОМ» без всяких пояснень.

Епізод 8. Виставлення оцінок в обхід викладача 28 студентам наприкінці весняного семестру 2014/2015 навчального року

19 червня 2015 р. на дошці оголошень доцентом Н.В. Смірнової і мною було розміщено оголошення про час і дату повторного складання іспитів та заліків

У вказаний день, в призначений час, прийшли 2 студента з аркушем успішності студента, в якому деканатом була поставлена відмітка «на комісію». Склад комісії: декан факультету Н.А. Ковришкин, завідувач кафедри О.А. Смірнов і доцент Р.М. Минайленко. Студенти, прочитавши позначку «на комісію», пішли.

  1. Комісія в обхід викладачів, що ведуть дисципліну, приймала залік і екзамен:
  2. у 20 студентів груп КІ-12 і КІ-14СК з дисциплін:
  3. - «Програмне забезпечення управляючих мікро-ЕОМ»,
  4. - «Паралельні та розподілені обчислення»,
  5. У 8 студентів груп КІ-13 з дисципліни:
  6. - «Комп'ютерна графіка».

Коли, де, яким чином і на яких умовах здійснювався прийом заліків та іспиту, мені невідомо.

 Тобто, була створена і випробувана схема, що дозволяє обійти «незручного» викладача, який веде дисципліну і виставити позитивні оцінки студентам, які не виконали навчальний план.

 Таким чином:

1. Студенти 4 і 5 курсів кафедри програмного забезпечення другий рік поспіль продовжують ігнорувати навчальний процес, переходячи на наступний курс і отримуючи дипломи про вищу освіту. Імітація навчального процесу триває.

2. Протягом року у нас було відібрано 8 навчальних дисциплін, розроблених нами, з них  4 дисципліни розроблені у 2014/2015 навчальному році.

3. В даний час (осінній семестр 2015/2016 навчального року) я і доцент Н.В. Смірнова повністю відсторонено від ведення лекційних занять у студентів денної форми навчання. .

 Хочу відзначити, що за 18 років науково-педагогічної роботи в КНТУ я ще не стикався з таким беззаконням і адміністративним свавіллям у навчальному процесі.

На главную:

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: События в Украине
ТЕГИ: КНТУ
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.