Документы, регламентирующие нормы и правила учебного процесса в КНТУ

13 февраля 2016, 11:05
Преподаватель Вуза
0
79

Действующие и уже не действующие документы

«Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» №161 від 02 червня 1993 р.

п. 3.12.2.1. - Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях.

п. 3.12.2.2. «Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий - комісії, яка створюється деканом факультету (завідувачем відділення)».

 Методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах»

п. 14. Оцінювання знань: «У разі отримання оцінки "незадовільно" студент має право на два перескладання: викладачу та комісії».

ПоложенняПро організацію освітнього  процесу   у Кіровоградському національному технічному Університеті

3.3.5.Контрольні заходи

- Відмова студента виконувати екзаменаційне завдання оцінюється як незадовільна відповідь.

- Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в  оцінці  засвоєння  студентом  навчального матеріалу виключно на підставі  результатів  виконання  ним  певних   видів   робіт   згідно робочої програми навчальної дисципліни.    

- Екзамени приймаються лекторами, які викладали курс.

- Заліки приймаються науково-педагогічними працівниками, які проводили практичні, семінарські та інші заняття в навчальній групі або читали лекції з даної дисципліни.

Студенти, які  не  з'явились на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. 

- У разі отримання незадовільної оцінки перескладання екзамену (заліку) з дисципліни допускається не більше двох разів:  один раз - викладачеві, другий - комісії, яка створюється розпорядженням декана.

5.Відвідування занять

- Особи, які навчаються у КНТУ, зобов’язані:

- Виконувати вимоги освітньої програми та  виконувати графік освітнього процессу, та вимоги навчального плану.

- Для студентів відвідування всіх видів навчальних  занять є  обов'язковим.

 Правила внутрiшнього розпорядку для студентiв КНТУ

3. Обов’язки студентів

Студенти зобов'язані:

- Систематично відвідувати навчальні заняття;

- В терміни, визначені графіком навчального процесу, виконувати всі види завдань, проходити всі форми контролю знань, передбачені навчальними планами і програмами.

На главную: Хроника деградации качества высшего образования на кафедре ПЗИ КНТУ

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: События в Украине
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.