Банкрутство мирного атому: шлях до незалежності чи катастрофи?!

14 декабря 2015, 17:44
Владелец страницы
народный депутат Украины
1
157
Банкрутство мирного атому: шлях до незалежності чи катастрофи?!
"Світові лідери атомної енергетики". Джерело: International Energy Agency

Я є послідовним прихильником швидкого розвитку в Україні екологічно чистої відновлювальної енергетики і динамічного впровадження сучасних інноваційних енергоефективних технологій

Скажу зразу, я є послідовним прихильником швидкого розвитку в Україні екологічно чистої відновлювальної енергетики і динамічного впровадження самих сучасних інноваційних енергоефективних технологій в усі сфери життя. Але, з однієї сторони, ми розуміємо, що це складний і довгий шлях, великі фінансові ресурси і звичайно  час, якого у нас немає. З іншої сторони, Україна має сьогодні реальну енергетичну структуру, яку за одну мить змінити неможливо і це потрібно розуміти і враховувати, будуючи стратегію розвитку української держави.

 

Сьогодні завданням №1 для України є формування багаторівневої адаптивної системи національної безпеки. Особливої уваги потребує енергетична безпека України, адже вона характеризується фундаментально високим рівнем впливу на всі сфери. В  свою чергу атомна енергетика, яка сьогодні є фундаментом української енергетики, набуває особливої актуальності. Тому в найближчі роки, саме від стабільності роботи атомних електростанцій залежить формування енергетичної незалежності та безпеки України.

 

Місце і потенціал атомної енергетики

Атомна енергетика сьогодні відіграє базову роль у виробництві електроенергії в Україні. Так за 10 місяців 2015 року атомні станції виробили майже 72 мільярда кВт.год електричної енергії, це стільки як за весь 2014 рік, а їх доля в загальній генерації склала 55,6%, в той час коли за попередній рік 48%.

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» було створено у жовтні 1996 року. Компанія є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків загальною встановленою потужністю 13 835 МВт.

Україна посідає шосте місце у світі за розвіданими запасами урану, а за показником встановленої потужності АЕС наша країна посідає сьоме місце  і друге у світі за долею атомної генерації після Франції.

 

В атомній енергетиці України був сформований і саме головне збережений за часи незалежності висококваліфікований кадровий і науковий потенціал,  унікальні колективи вчених, інженерів та робітників атомних станцій, які володіють унікальним світовим досвідом і кращими світовими практиками по експлуатації атомних станцій. Це 20 академічних інститутів, відділень ядерної фізики та енергетики, фізико-технічних проблем матеріалознавства, фізико-технічних проблем енергетики.

І все це не дивлячись на те, що на рівні міністерства галуззю " керують" менеджери торгових мереж без досвіду, фаху і спеціальної освіти.

 

Тому ще раз хочу зазначити, що в сучасних умовах використання Україною атомної енергії має безальтернативний характер.

 

Альтернативні ресурси електричної генерації

Теплова генерація  займає друге місце в структурі загальної електричної генерації. Але якщо у 2014 році доля ТЕС і ТЕЦ  складала 41,7%, то  за 10 місяців 2015 року вона знизилась до 35,4%.

В основі цієї тенденції лежить катастрофічна зношеність основних фондів теплової генерації як в фізичному так і моральному сенсі. Неможливість держави впливати на інвестиційний процес модернізації ТЕС, так як більш ніж 75% монопольно приватизовані, крім Центренерго. Сюди накладаються проблеми з військовими діями на сході і проблеми з поставками вугілля, які контролює Росія. Слід відзначити, що антрацитова група вугілля, яка є найбільш проблемною для українських ТЕС, фактично не використовується у світі із за високої ціни і дуже дорого обходитися Україні.

Крім того, враховуючи той факт, що Україна прагне до вступу в ЄС та поділяє європейську політику щодо зменшення викидів парникових газів, використання вугілля у тепловій енергетиці у найближчий перспективі може бути обмежене через зростання платежів за викиди та необхідність дотримання міжнародних зобов’язань.

 

 Нафта та природній газ мають обмежені запаси в Україні.  За оцінками експертів, при збереженні нинішніх потреб національної економіки у паливно-енергетичних ресурсах наявних власних розвіданих ресурсів нафти вистачить не більше, ніж на три десятиліття, наявних власних запасів газу (навіть з урахуванням сланцевого газу та метану вугільних пластів) – не більше, ніж на сто років.

 

Відновлювальна енергетика має великий потенціал розвитку  в Україні і у майбутньому може стати основою енергетичної незалежності. Проте за 10 місяців 2015 року на об’єктах відновлювальної енергетики було вироблено лише 1,27% електроенергії України. А потенціал великої гідроенергетики в Україні вже майже досяг свого максимально можливого рівня і не може бути суттєво розширеним.  

Тому для  розвитку зеленої енергетики України необхідні значні інвестиції та час.

 

Зміни клімату, глобальні цілі і атомна енергетика

Недорога та чиста енергія, це одна із 17 Глобальних цілей в області сталого розвитку, що затверджені на Саміті ООН у вересні 2015 року.

Використання атомної енергії відповідає глобальним трендам, тенденціям та цілям.

Зміна клімату – найбільший екологічний виклик наших часів. 30 листопада 2015 року світові лідери відкрили міжнародний екологічний саміт у Парижі із обіцянками докласти усіх зусиль, аби зупинити глобальне потепління. Головна мета – досягти угоди, аби обмежити збільшення температури до 2 градусів за Цельсієм

Тим часом, МАГАТЕ опублікувало звіт, який підкреслює роль атомної енергетики у зменшенні викидів парникових газів, які роблять найбільший "внесок" у глобальне потепління.

Атомна енергетика є одним з найбільших низьковуглецевих джерел енергії, доступних сьогодні, і багато країн вірять, що вона здатна допомогти вирішити подвійне питання із забезпечення надійного енергопостачання, одночасно зменшуючи викиди. – зазначає Юкія Амано, Генеральний директор МАГАТЕ.

Китай планує запустити 110 атомних реакторів до 2030 року, а також інвестувати у ядерну енергетику 78 млрд дол. США. Атомна енергетика стрімко розвивається і у Індії, де до 2050 року планується досягнути 25% АЕС у загальній генерації електроенергії.

 

Фінансовий зашморг

За станом на 01.11.2015 дебіторська заборгованість ДП «НАЕК «Енергоатом» становить 14,93 млрд гривень.

Основним дебітором Компанії є ДП «Енергоринок», загальна заборгованість якого перед  ДП «НАЕК «Енергоатом» за  товарну  продукцію

 відпущену до оптового ринку на цей час становить близько 10,34 млрд грн з якої прострочена – 8,32 млрд гривень. Значне зростання заборгованості відбулось протягом 2014-2015 рр., так прострочена заборгованість ДП «Енергоринок» за товарну продукцію 2014 року становить 2,85 млн грн, за 2015 рік (10 місяців) – 2,17 млрд гривень. Окремо слід виділити наявність простроченої заборгованості за графіком погашення за договором про реструктуризацію заборгованості в розмірі 1,82 млрд грн та списану відповідно до ст. 9 Закону України від 23.06.2005№2711-ІV заборгованість в розмірі 0,73 млрд грн, яка може бути відновлена в бухгалтерському обліку в 2016 році у разі не встановлення цільової надбавки.

При цьому, ДП «НАЕК «Енергоатом» не має можливість стягнути заборгованість у примусовому порядку, оскільки  господарські суди відмовляють    енергогенеруючим    компаніям,    в    тому   числі    ДП   «НАЕК

«Енергоатом», у позовних вимогах до ДП «Енергоринок» про стягнення заборгованості (за останні роки Компанією подано близько десятка позовів, жодний з яких не було задоволено) мотивуючи це відсутністю порушень ДП «Енергоринок» алгоритму розподілу коштів.

 

Ризики потенційного банкрутства

 

Порушення судами справ про банкрутство «Енергоатому» призведе до вимог комерційних банків достроково погасити поточні кредити підприємства, та перегляду відсоткових ставок за кредитами у бік збільшення. Зобов’язання ДП «НАЕК «Енергоатом» за кредитами банків станом на 01.11.2015 складають  7,51  млрд грн, за довгостроковими облігаціями – 1,54 млрд гривень.

В такому разі ДП «НАЕК «Енергоатом» до погашення цих кредитів не матиме можливості здійснювати фінансування важливих для безпечної експлуатації ядерних енергоблоків України програм модернізації, підвищення безпеки та продовження терміну експлуатації АЕС, вчасну сплату заробітної плати персоналу, закупівлю ядерного палива.

Крім того,  можуть бути стягнуті сумнівні борги кінця 90-х, зокрема наприклад компанією Remington Worldwide Ltd на суму 23 мільйони доларів (станом на сьогодні виконавче провадження відкрите й виконавчі дії провадяться у Росії (м. Москва) та Республіці Молдова) та компанією ЗАТ СУАП " Укрелектроват" на суму 127 308 689 гривень,  при початковому боргу 2 646 850 гривень, або 500 000 доларів у 2000 році.

 

Міжнародні ризики

У чому  полягають міжнародні ризики порушення справи про банкрутство ДП «НАЕК «Енергоатом».

По-перше, це  стане випадком невиконання  зобов’язань за кредитними договорами, гарантованими Україною, з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським співтовариством з атомної енергії (Євратомом), загальна заборгованість за якими за станом на 13.11.2015 становить 19,26 млн дол. США та 13,29 млн євро. У зв’язку з цим буде створено випадок крос-дефолту за міжнародними запозиченнями Держави та державних підприємств. Відтак може з’явитися  передумова для зниження кредитних рейтингів України та підвищення вартості запозичень для Держави в цілому. 

По-друге, незадовільний рівень розрахунків унеможливлює дотримання Компанією термінів та здійснення у належних обсягах фінансування обов’язкових платежів, в тому числі -  за свіже ядерне паливо, а   невиконання

зовнішньоекономічних контрактів, у свою чергу,  призводить до застосування штрафних санкцій, відтермінування строків його поставок, зриву графіка ремонтів, простою енергоблоків.

По-третє, погіршення надійності і виконання стандартів безпеки атомних блоків. Україна і світ, уже, на жаль, мають гіркий досвіт Чорнобильської катастрофи та аварії на Фукусімській АЕС у Японії.

 

Проблема і варіант рішення

1 січня 2016 року закінчується термін дії процедури погашення заборгованості для ДП «НАЕК «Енергоатом», яка визначена Законом № 2711, у зв’язку з чим Компанія втратить захисний механізм проти порушення справ про банкрутство (п. 3.7 статті 3 Закону № 2711) та примусового стягнення заборгованості.

Тому я, як перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, звернувся до народних депутатів із пропозицією взяти участь у доопрацюванні проекту Закону «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», який має на меті, передусім,  створити необхідні  умови  для стабільної роботи ДП «НАЕК «Енергоатом» та  не допустити порушення справ щодо, підкреслюю,  «штучного» банкрутства.  До того ж прийняття законопроекту стане запобіжним механізмом щодо недопущення зниження кредитних рейтингів України та створення крос-дефолтних випадків за міжнародними запозиченнями Держави та державних підприємств.

Прийняття зазначеного проекту Закону України забезпечить стабільну роботу ДП «НАЕК «Енергоатом». А це, в свою чергу, дасть час і можливість для вирішення слідуючий проблем:

-                        створення централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива;

-                        диверсифікація джерел постачання ядерного палива в Україну;

-                        продовження терміну  безпечної експлуатації діючих енергоблоків АЕС України;

-                        об’єднання з європейською енергосистемою ENTSO, та експорту електроенергії до ЄС, що є основою і запорукою  енергетичної безпеки України;

-                        дати час для вирішення проблеми боргових зобовязань;

-                        отримати об’єктивну відповідь на корупційні звинувачення, або їх повністю відкинути.

Проблеми НАЕК «Енергоатом» - це не інтереси урядовців або будь-яких народних депутатів, це стратегічний інтерес України, як потужної європейської держави, безпеки наших громадян і наших країн-сусідів.


Рубрика "Блоги читателей" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: События в Украине
ТЕГИ: ядерна енергетика
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.