Азаров допомогає Фірташу "розтирювати" тітанову галузь

9 августа 2012, 14:02
Журналист
0
7
Азаров допомогає Фірташу  розтирювати  тітанову галузь

Завуальовуючи під різним "соусом" свої постанови, Азаров розтягує країну

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

_____________________________________________________________________________________________

          «    »              2012 р.

                             

                                                                     Прем'єр-міністру України

                                                                            М.Я. Азарову

 

Щодо вжиття невідкладних заходів реагування з метою забезпечення прозорого та вигідного для України проведення продажу державного пакета акцій ПрАТ "Кримський титан" у розмірі 50 відсотків плюс одна акція статутного капіталу і надходження отриманих від продажу коштів до державного бюджету, недопущення проведення корупційних схем продажу вказаного пакету акцій

 

Д Е П У Т А Т С Ь К Е    З В Е Р Н Е Н Н Я    

в порядку статті 16  Закону України «Про статус народного депутата

України»

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Шановний Миколо Яновичу!

 

      Розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 р. №469-р доручено Державному агентству з управління державними корпоративними правами та майном передати Фондові державного майна України (ФДМУ) державний пакет акцій у розмірі 100% публічного акціонерного товариства «Державна холдингова компанія «Титан України» (ПАТ «ДХК «Титан України», далі – Компанія). Після цього пунктом 2.1 Розпорядження передбачено, що ФДМУ зобов’язаний вилучити із статутного капіталу публічного акціонерного товариства  «ДАК «Титан» належний Державі пакет акцій ПрАТ «Кримський ТИТАН» у розмірі 50 відсотків плюс 1 акція статутного капіталу, продати цей пакет акцій (звертаю увагу, що без будь-якої конкурентної процедури продажу, аукціону чи інш.??!), а гроші від продажу направити до державного бюджету.

     На наступному етапі згідно з п. 2.2 Розпорядження в місячний термін після продажу зазначених акцій ПрАТ «Кримський ТИТАН» ФДМУ повинен вилучити і продати, тепер вже на конкурентних засадах по 100 відсотків акцій ПАТ «Сумихімпром» та ПАТ «ДАК «Титан» і забезпечити надходження отриманих від продажу коштів до державного бюджету.

      Шановний Миколо Яновичу! Всіляко підтримую це Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо ліквідації вкрай корумпованих структур ПАТ «ДХК «Титан України» і ПАТ «ДАК «Титан», які не тільки нічого не зробили для розвитку титанової промисловості, а навпаки довели підприємства, що в них входили, до спаду виробництва, зубожіння, боргової ями, розкрадання ресурсів, фактичного банкрутства. В той же час, Миколо Яновичу, формальний підхід ФДМУ до продажу зазначених вище пакетів акцій названих підприємств, що передбачено Розпорядженням №469-р, може призвести до значних збитків, втрат запланованих надходжень до бюджету.

      Причини такої стурбованості полягають в наступному. 

      По-перше. Згідно із злочинною оборудкою, здійсненною ЗАТ «Кримський ТИТАН» (зараз ПрАТ «Кримський ТИТАН») за змовою з посадовцями певних державних органів, про що я повідомляв Вам, Миколо Яновичу, та просив відреагувати відповідно чинного законодавства України і її національних інтересів, на даний час, як це не прикро, в оренді у ПрАТ «Кримський ТИТАН» за мізерну, майже символічну орендну плату знаходяться два найпривабливіших гірничовидобувних комбінатів світового значення. Це Вільногірський гірничо-металлургійний комбінат (далі ВГМК) і Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (далі ІГЗК). Річний чистий прибуток цих підприємств складає приблизно 200 і 150 мільйонів доларів, вартість при продажу на відкритому аукціоні 3-5 мільярди доларів кожного.

      Тепер виходить, що при продажі державного пакета ПрАТ «Кримський ТИТАН» у розмірі 50 відсотків плюс 1 акція статутного капіталу Вільногірський і Іршанський комбінати, що знаходяться у кабальній оренді у ПрАТ «Кримський ТИТАН», автоматично опиняться в оренді повністю комерційної структури ПрАТ «Кримський ТИТАН», на яку не буде навіть формального впливу Держави. І зрозуміло, що повернути ВГМК та ІГЗК з оренди в управління Держави буде вкрай складно. Тому, перед продажом зазначеного державного пакета 50 відсотків плюс 1 акція ПрАТ «Кримський ТИТАН» треба обов’язково вжити заходи по поверненню Державі із кабальної оренди ВГМК та ІГЗК. Враховуючи, що в Наглядовій раді ПрАТ «Кримський ТИТАН», яка складається з семи осіб, чотири особи є представниками Держави, рішення про повернення Державі ВГМК і ІГЗК з оренди може і повинно бути прийнято Наглядовою радою чи Правлінням ПрАТ «Кримський ТИТАН» без будь-якої судової тяганини. Таке рішення повинні забезпечити ФДМУ та Державне агентство з управління державними корпоративними правами України. І тільки після цього можна вирішувати питання про продаж на відкритому аукціоні належного Державі пакету акцій ПрАТ «Кримський ТИТАН» в розмірі 50 відсотків плюс одна акція. В іншому разі Держава понесе величезні збитки із-за фактичної втрати контролю над ВГМК та ІЗГК. В разі, якщо представники Держави в Наглядовій раді та Правлінні ПрАТ «Кримський ТИТАН» не приймуть рішення, про повернення Державі із оренди названих комбінатів, то своє слово щодо цих посадовців повинна сказати Генеральна прокуратура України.

      По-друге. ПрАТ «Кримський ТИТАН» (раніше ЗАТ «Кримський ТИТАН») це приватне акціонерне товариство, в якому Державі належить пакет акцій в розмірі 50 відсотків плюс одна акція. Скоріше за все статутом цього ПрАТ передбачено переважне право його акціонерів на придбання акцій цього товариства, що пропонується їх власником до відчуження. Тобто переважне право на придбання державного пакета 50 відсотків плюс одна акція має другий акціонер ПрАТ «Кримський ТИТАН», а саме Ostchem Germany GmbH, якому зараз належить пакет 50 відсотків мінус одна акція.  Якщо зараз продавати цей державний пакет акцій, то його продаж пройде без будь-яких конкурсних засад, без аукціону, по корупційній схемі. ФДМУ визначиться з оцінкою (ціною) цього пакету, яка (можна із сто відсотковою впевненістю стверджувати) буде мінімально можливою, дуже далекою від реальної ринкової ціни. При продажі на відкритому аукціоні ціна продажу пакету акцій ПрАТ «Кримський ТИТАН» розміром 50 відсотків плюс одна акція за експертними висновками очікується на рівні 400-500 млн. доларів. Таким чином, для того, щоб державний бюджет отримав названу суму коштів необхідно спочатку реорганізувати ПрАТ «Кримський ТИТАН» в публічне акціонерне товариство ПАТ «Кримський ТИТАН», а вже потім продавати державний пакет 50 відсотків плюс одна акція ПАТ на відкритому аукціоні. Такі заходи майже унеможливлять продаж державного пакету акцій по корупційній схемі. У відкритому аукціоні зможуть прийняти участь декілька вітчизняних та закордонних компаній, які реально здатні не тільки заплатити 400-500 млн. доларів за цей привабливий актив, а і внести інвестиції в модернізацію виробництва на «Кримському ТИТАНі».

      В будь-якому разі, якщо ж все-таки ФДМУ знайде привід щоб не проводити зміну типу товариства «Кримський ТИТАН» з ПрАТ на ПАТ, то Держава, як акціонер ПрАТ «Кримський ТИТАН» повинна запропонувати третій особі продати державний пакет акцій цього товариства за ціною 400-500 млн. доларів. Другий акціонер ПрАТ «Кримський ТИТАН», а саме Ostchem Germany GmbH, має переважне право придбати цей пакет акцій за цією названою ціною 400-500 млн. доларів. Але, якщо на протязі двох місяців Ostchem Germany GmbH не викупить зазначений пакет акцій за цю суму, то Держава згідно із ст. 7 Закону України від 03.02.2011 р. № 2994 – VI продасть пакет акцій за названу суму третій особі. Головне тут, щоб ФДМУ не вигадував якихось додаткових обмежувальних умов продажу (корупційної складової), які будуть штучно усувати реальних інвесторів (третіх осіб) від купівлі цього пакету акцій «Кримського ТИТАНу».

     По-третє. Виникає нерозуміння і великий сумнів доцільності з позиції державних інтересів передбачене в п. 2.2  Розпорядження №469-р обмеження, що вилучення і продаж 100 відсотків акцій ПАТ «Сумихімпром» і ПАТ «ДАК «Титан» ФДМУ повинен здійснювати лише в місячний строк після продажу державного пакету акцій ПрАТ «Кримський ТИТАН». Виходить, що якщо процедура продажу державного пакету акцій ПрАТ «Кримський ТИТАН» затягнеться і буде проходити тривалий час, що ймовірно, то ПАТ «Сумихімпром» і ПАТ «ДАК «Титан» будуть продовжувати знаходитись в складі ДХК «Титан України»?! Ця Компанія буде добивати «Сумихімпром» та інші підприємства, а передбачена п. 2.3 Розпорядження №469-р ліквідація ДХК «Титан України» здійснюватися Фондом державного майна України не буде!? За обмеженням щодо строків продажу ПАТ «Сумихімпром» і ПАТ «ДАК «Титан» можуть приховуватись будь-які збиткові для Держави корупційні схеми маніпулювання з цими підприємствами.

Таким чином, зазначене обмеження треба негайно виключити з Розпорядження №469-р, а розмите поняття «продаж на конкурентних засадах» замінити на конкретне доручення – «продаж на відкритому аукціоні»!!

     На підставі наведеного та керуючись ст. 16 Закону України «Про статус   народного депутата України», -

 

П Р О Ш У :

 

1.    Зобов’язати Фонд державного майна України продаж державного пакета акцій ПрАТ “Кримський ТИТАН» здійснити тільки після припинення оренди «Кримським ТИТАНом» Вільногірського гірничо-металургійного та Іршанського гірничо-збагачувального комбінатів, після розірвання кабальної для Держави Мирової угоди по цьому питанню та повернення цих комбінатів до управління Державою.

     ФДМУ та Державному агентству з управління державними корпоративними правами та майном шляхом надання доручень особам, що представляють Державу в Наглядовій Раді ПрАТ «Кримський ТИТАН» та інших органах управління цим товариством, та іншими заходами забезпечити прийняття і виконання Товариством рішення про відмову ПрАТ «Кримський ТИТАН» від продовження оренди Вільногірського гірничо-металургійного та Іршанського гірничо-збагачувального комбінатів та повернення комбінатів під управління Державою.

2. Враховуючи належність Державі пакету 50 відсотків плюс 1 акція в ПрАТ «Кримський ТИТАН», ФДМУ та іншим відповідним державним органам забезпечити прийняття і реалізацію рішення про зміну типу товариства «Кримський ТИТАН» з ПрАТ на ПАТ з подальшим продажем державного пакету акцій цього товариства на відкритому аукціоні.

3. Зобов’язати ФДМУ забезпечити продаж державного пакета акцій ПрАТ «Кримський ТИТАН» у розмірі 50 відсотків плюс одна акція статутного капіталу за ціною не менше 400-500 млн. доларів, яка відповідає реальній вартості цього пакету акцій зазначеного товариства.

4. Внести зміни та доповнення до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 р. №469-р відносно виключення обмежень строків початку продажу державних пакетів акцій у розмірі 100 відсотків статутного капіталу ПАТ «Сумихімпром» і ПАТ «ДАК «Титан», а також щодо конкретизації способу продажу цих пакетів акцій виключно на відкритих аукціонах без будь-яких обмежень і умов, що можуть усувати потенційних інвесторів, покупців акцій від участі у аукціоні.

 

Про прийняті рішення та вжиті заходи прошу повідомити мене в установленному законом порядку. При наданні відповіді прошу вказувати номер та дату депутатського звернення.

 

 

 

З повагою,                                                        Юрій КАРМАЗІН

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Гости Корреспондента
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.