Лист до Президента України щодо виборів — вже читають англійською

12 сентября 2012, 15:02
Журналист
0
6
Лист до Президента України щодо виборів — вже читають англійською

Америка, Франція, Німеччина, Канада, Великобританія, Італія, Іспанія...

Президенту України Януковичу В.Ф.
01220, м. Київ, вул. Банкова, 11

Щодо грубого, безпрецедентного, цинічного, масового порушення виборчих прав громадян, положень Конституції України, міжнародних зобов’язань, взятих на себе Україною, посадовими особами Центральної виборчої комісії та суддями адміністративних судів, фактичного перебирання ними на себе повноважень громадян України обирати Верховну Раду України, здійснення ними так званих попередніх виборів шляхом вибіркових, безпідставних та незаконних відмов претендентам в кандидати у народні депутати України в їх реєстрації, нерівного та упередженого відношення до окремих претендентів у кандидати в народні депутати України, вжиття відповідних заходів реагування із відновлення порушених прав громадян та подальшого забезпечення додержання Конституції України, прав та свобод людини і громадянина під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року з метою обрання легітимного Парламенту та недопущення виникнення загроз національній безпеці країни

В І Д К Р И Т Е
Д Е П У Т А Т С Ь К Е З В Е Р Н Е Н Н Я
в порядку статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України»

Вельмишановний Вікторе Федоровичу !

Змусили звернутися до вас ті дії, які вчиняються посадовими особами Центральної виборчої комісії (далі — Комісія) у співучасті з суддями апеляційного адміністративного суду м. Києва та Вищого адміністративного суду України. Фактично ними створюються штучні бар'єри для участі у виборах осіб, які вирішили балотуватися в народні депутати, або взагалі унеможливлюється така участь.
Уже на теперішньому етапі вибори народних депутатів України не можуть бути розціненими як вільні, прозорі та чесні. Адже, окрім усунення від них політичних в’язнів Тимошенко Ю.В. та Луценка Ю.В., унеможливлено участь інших представників опозиційних сил. Зокрема, було незаконно недопущено до виборів мене, опозиційного народного депутата України, Голову Партії захисників Вітчизни, Сірого М.І. – авторитетного відомого вченого, адвоката Ю.В. Тимошенко, та інших. Цілком очевидно, що опозиційні політики, неугодні цій владі, знаходяться під тиском та у невигідному положенні.
Загалом, на сьогоднішній день відмовлено 443 особам, тобто майже кожному десятому. А це колосальні втрати для державного бюджету України. Враховуючи розмір застави, яку повинні вносити кандидати в народні депутати в одномандатних округах, бюджет за сприянням Комісії недоотримав 5 858 232 грн., а для виправлення помилок цих претендентів в кандидати у народні депутати потрібно було витратити не більше трьох хвилин часу. І не потрібно було б здійснювати суди, знущатися над громадянами України.

Звертаю Вашу увагу, що існування демократичного устрою неможливе без формування органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом вільного волевиявлення народу, яке відповідно до ст. 69 Конституції України здійснюється через вибори. Тому інститут виборчого права — невід’ємна частина сучасного конституційного права нашої країни. У ст. 71 Основного Закону України зазначено, що вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Такі вибори здійснюються безпосередньо громадянами України у визначений день, Конституцією України та законами України не передбачено здійснення попередніх виборів певними державними структурами. Дух Закону України «Про вибори народних депутатів України», в першу чергу, спрямований на те, щоб не допустити свавільного порушення прав громадян України бути обраними, а не навпаки.
Легітимність Парламенту прямо залежить від того, наскільки законно він був обраним, наскільки були дотримані права громадян обирати та бути обраними. Будь-яке відхилення від принципу загального виборчого права породжує ризик підриву демократичної легітимності обраного таким чином законодавчого органу та законів, які він приймає. Така легітимність визначається за наслідками не лише безпосереднього проведення дня голосування, а й усього виборчого процесу. На жаль, мушу констатувати той факт, що уже на теперішньому етапі виборів (реєстрація кандидатів в народні депутати) грубо порушуються права громадян бути обраними, що має своїм наслідком порушення права обирати. Посадовими особами Центральної виборчої комісії здійснюються так звані попередні вибори шляхом вибіркових, безпідставних та незаконних відмов претендентам в кандидати у народні депутати України в їх реєстрації. За ними прослідковується нерівне та упереджене відношення до окремих претендентів у кандидати в народні депутати України, в тому числі до мене та ряду опозиційних претендентів в кандидати у народні депутати України. Більше того, рішеннями судових органів така незаконна діяльність Комісії визнається правомірною.
Так, наприклад, було здійснено безпрецедентну «аферу» із зразком заяви про самовисування кандидатом у народні депутати України, який розміщено на офіційному сайті Комісії. Згідно приміток з позначкою «**» та «***» бланку заяви про самовисування, розміщеному в розділі «Примірні зразки та форми виборчої документації» на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії (http://www.cvk.gov.ua/): «** У разі відсутності іншого представницького мандата, який, згідно з Конституцією України та законами України, несумісний з мандатом народного депутата України, зазначається «Іншого представницького мандата, який відповідно до Конституції України та законів України несумісний з мандатом народного депутата України, не маю.»;
*** У разі відсутності у власності підприємств та корпоративних прав зазначається «Належних мені підприємств та корпоративних прав, не маю».
Хочу звернути Вашу увагу також на те, що пункт 1 частини 2 статті 55 Закону визначає ряд реквізитів та елементів, наявність яких є обов’язковим для включення до заяви про самовисування. Разом з тим, в тексті даної норми міститься складносурядний розділовий сполучник «або», який розділяє включення визначених даною нормою елементів до заяви в залежності від наявності чи відсутності представницького мандата, який відповідно до Конституції та законів України несумісний з мандатом народного депутата України, здійсненні чи не здійсненні несумісної діяльності, наявності чи відсутності підприємств чи корпоративних прав у власності суб’єкта виборчого процесу. Крім того, вказаний сполучник винесений дужками за речення.
В разі наявності в суб’єкта виборчого процесу мандата, який, відповідно до Конституції та законів України, несумісний з мандатом народного депутата України, здійснення ним несумісної діяльності, наявності у власності підприємств чи корпоративних прав, то в заяві повинно міститися зобов’язання щодо припинення такої діяльності, складення відповідного мандата та передачі підприємств і корпоративних прав.
Однак, в разі відсутності у суб’єкта виборчого процесу мандата, який, відповідно до Конституції та законів України, несумісний з мандатом народного депутата України, не здійснення ним несумісної діяльності, відсутності у власності підприємств чи корпоративних прав, тоді в заяві про самовисування зазначається про відсутність такого мандата, нездійснення відповідної діяльності та про відсутність у власності підприємств чи корпоративних прав.
Така позиція відповідає логічним висновкам, оскільки зобов’язання припинити несумісну діяльність, чи відмовитися від будь-яких прав, апріорі, не можуть бути абстрактними. З юридичної точки зору, ця вимога набуває значення лише і тільки по відношенню до конкретної особи та її конкретних обставин. Абстрактний обов’язок припинити несумісну діяльність у майбутньому, немає жодного ні юридичного, ні соціального сенсу.
Саме фрази, які зазначені у примітках до зразка заяви про самовисування на сайті Комісії, дослівно зазначені мною, Сірим І.М. та рядом інших осіб в заяві, включаючи розділові знаки. Проте, не зважаючи на вимоги ст. 55 Закону України «Про вибори народних депутатів України» та зразок заяви, який міститься на офіційному сайті Комісії, у відповідності до якого складені моя заява, заява Сірого М.І. та ряду інших осіб, Комісія відмовляє у реєстрації як кандидатів у народні депутати України у зв’язку з тим, що наші заяви «не є заявами», так як не містять зобов’язання припинити відповідну діяльність, що є нонсенсом, адже в усіх галузях національного права України документом у формально-юридичному значенні є як належно складений документ, так і документ, що містить неповноту, неточність та інше. Крім того, ні Комісія, ні суди не дали відповідь на питання стосовного того, яку ж діяльність я повинен припинити, як народний депутат України. Цілком зрозуміло, що я будучи народним депутатом України уже не здійснюю ніякої діяльності, несумісної із моїм мандатом.
Також, як потім виявиться під час судових засідань, зразки заяв, розміщені на офіційному сайті Комісії, не затверджені нею та носять «рекомендаційний характер». І це, незважаючи на те, що на неї було покладено обов'язок розробити та затвердити відповідну документацію.
Під тиском Вашої Адміністрації, пане Президенте, судові органи підтримали позицію Комісії та, в порушення вимог чинного законодавства, відмовляють в задоволенні позовних вимог окремим особам щодо визнання дій Комісії незаконними.
Таким чином, з огляду на рішення Комісії про відмову у реєстрації кандидатів у зв'язку з ніби відсутнім зобов'язанням припинити певну діяльність та нещодавню нову судову практику з цього питання, яка узаконює такі рішення, на офіційному сайті Комісії розміщено зразки заяв, які фактично вводять в оману громадян, які вирішили балотуватися в народні депутати України.

Наступне, що свідчить про грубе, безпрецедентне , цинічне порушення виборчих прав громадян, положень Конституції України, міжнародних зобов’язань, взятих на себе Україною, посадовими особами Центральної виборчої комісії та суддями адміністративних судів, це те, що не дотримується принцип рівності усіх громадян та прослідковується явне упереджене ставлення щодо окремих осіб.

По-перше, це проявилося в тому, що існує рішення суду, яким визнали незаконними дії Комісії по аналогічним обставинам, зазначеним вище. Тобто, для різних громадян норми одного і того ж закону суддями одного і того ж суду тлумачаться по-різному.
Так, мною було проаналізовано ряд таких випадків. Наприклад мені, Жиру О.О. та Сірому М.І. було відмовлено Комісією у зв’язку із не зазначенням зобов’язання у разі обрання депутатом скласти представницький мандат, який, відповідно до Конституції України та законів України, несумісний з мандатом народного депутата України, і суди такі дії визнали правомірними. З тих же причин було відмовлено й Червонопиському С.В. та Ковальчуку С.М., проте рішенням Вищого адміністративного суду України дії щодо відмови реєстрації їх в кандидати у народні депутати було визнано незаконним та зобов’язано Комісію їх зареєструвати. При цьому у рішеннях не було критичних зауважень щодо сформульованої в заяві про самовисування фрази про те, що «іншого представницького мандата, який відповідно до Конституції України та законів України несумісний з мандатом народного депутата України, не маю», замість зобов’язання припинити відповідну діяльність. Звертаю увагу на те, що справу Ковальчука С.М. та мою розглядала одна й та ж колегія Вищого адміністративного суду України, проте висновки по аналогічним обставинам справ були зроблені діаметрально протилежними.
По-друге, принцип рівності було порушено тим, що одним громадянам, які подавали заяву про самовисування, Комісією пропонувалося та надавався строк для виправлення помилок та неточностей в заявах, іншим — ні. При цьому, одним громадянам телефонували працівники Комісії з відповідними пропозиціями виправити помилки, іншим навіть надсилалися офіційні листи.
Так, наприклад, Морщавці І.Є. та іншим під час попередньої перевірки документів суб’єкта виборчого процесу Комісією виявлені помилки та неточності після чого заявника повідомлено у письмовій формі та в телефонному режимі про необхідність їх виправлення (лист повідомлення Морщавці І.Є. Комісії від 08.08.2012 №21-36-1534 за підписом Члена Комісії Б.Райковського). В повідомленні Морщавці І.Є. вказувалося про те, що наявні помилки та неточності в автобіографії (не зазначено відомостей про освіту, наявність чи відсутність судимості та контактний номер телефону) та інших документах, та пропонувалося їх виправити. Подібні помилки та неточності містилися й в автобіографії Лукашенка М.В. (не зазначено час проживання на території України, громадську роботу, адресу місця проживання, наявність чи відсутність судимості та контактний номер телефону), Неустроєва Ю.Г. (не зазначено відомостей про громадянство, час проживання на території України, громадську роботу, адресу місця проживання та контактний номер телефону), Алексашкіна І.В. (не зазначено відомостей про громадську роботу), проте жодних звернень стосовно уточнення чи доповнення поданих документів до них не надходило.
Обов’язок Комісії повідомляти про існування помилок чи неточностей, які містяться у заявах кандидатів, що перешкоджають прийняттю рішень, з метою їх усунення, в системній сукупності з частиною 3 статті 60 Закону закріплено в частині 9 статті 14 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» у відповідності до якої, заява не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення щодо вирішення по суті питання, порушеного у заяві, або надіслання заяви за належністю, така заява повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями в строк, встановлений Законом України «Про звернення громадян», якщо інший строк не встановлено відповідним законом України про вибори або референдуми.
Звертаю Вашу увагу, що одним особам відмовлялося у реєстрації виключно з формальних підстав, таких, як наведено вище, інших же, для яких підстави відмови були наявні — реєстрували. Зокрема, досить частими були реєстрації осіб, які мають подвійне громадянство. Показовим є випадок із В. Сацюком, який не проживав всі 5 років на території України та є громадянином РФ.

Щодо конкретно мого випадку, то безпідставність відмови мені у реєстрації кандидатом у народні депутати України полягала також у наступному.
13.08.2012 року я подав заяву про самовисування кандидатом у народні депутати України по одномандатному виборчому округу № 179 на вибори 28 жовтня 2012 року. Це було зроблено мною з метою захисту від новітніх технологій фальшування виборів та запобіганню висунення прізвища-клону по виборчому округу №151, де я мав намір балотуватись на прохання громадськості Полтавщини, від імені якої до мене звернулися 649 її мешканців. У встановлений законодавством строк мною було подано заяву про відмову балотуватися по одному із округів, в якій я чітко виразив своє волевиявлення відмовитися балотуватися по виборчому округу № 179. Ні Комісією, ні судами це не було враховано, як і не враховано те, що статтею 60 Закону передбачено підстави відмови в реєстрації кандидата (кандидатів) в народні депутати України і в ній відсутня застосована до мене підстава.

Усе вище сказане є беззаперечним доказом упередженості та вибірковості підходів Комісії до вирішення питань про реєстрацію суб’єктів виборчого процесу. Щодо мене особисто, то упередженість Комісії викликана тим, що я, будучи народним депутатом України VI (діючого) скликання, Головою Партії захисників Вітчизни, на підставі статті 48 Регламенту Верховної Ради України, заблокував підписання Головою Парламенту Закону, яким передбачалося виділення надмірних (майже мільярд гривень – 993 млн. грн.) коштів Комісії на введення відеоспостереження на виборчих дільницях. Не маючи нічого проти таких нововведень, я намагався змусити Парламент повернутися до розгляду цього питання, оскільки в цьому законодавчому акті містилися ніким та нічим необґрунтовані цифри, оскільки попередньо не здійснювалися аналіз та відповідні підрахунки щодо необхідної суми. Щодо Сірого М.І. така упередженість викликана тим, що він є захисником Ю.В. Тимошенко. Відмова Друзюк С.О. викликана її політичними переконаннями, оскільки вона належить до лівих сил. Таке ставлення було проявлено й з інших різноманітних причин й щодо інших претендентів.

Як уже зазначалося вище, суди продовжили упередженість Комісії та проявили її і з свого боку. Крім того, в судах простежується свавілля щодо строків розгляду скарг. Зокрема, справи призначаються на один час, а розглядаються у зовсім інший (наприклад, існує випадок, коли справа була призначеною на 16 годину, а розгляд почався о 21:45; був випадок, коли справа призначена на 12 годину, а її розгляд розпочався о 20 годині), або ж порушуються встановлені строкові межі розгляду справ (наприклад, у моєму випадку ВАСУ розглянуто справу на третій день, після направлення моєї скарги до суду, чим порушено встановлений законом двохденний строк для вирішення даної справи). Це все свідчить, що нині суд діє не в інтересах людей, а проти них, проявляє свою упередженість та некомпетентність, чим дескредетує себе.

Як зазначено в статті 38 конституції України, громадяни України мають право брати участь в управлінні державними справами, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади.
Відповідно до статті 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені крім випадків, передбачених конституцією.
Відповідно до статті 22 Конституції України, Конституційні права і свободи людини і громадянина гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
У статті 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (далі – Пакт), ратифікованого Указом Президії Верховної Ради України від 19.10.1973 №2148-VIII, зазначається, що кожний громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації, і без необґрунтованих обмежень право і можливість голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах, які проводяться на основі загального і рівного виборчого права при таємному голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення виборців.
Згідно положень Декларації «Про критерії вільних і чесних виборів», кожен має право брати участь в управлінні своєю країною і повинен мати рівні можливості висунути свою кандидатуру на виборах. Критерій участі в управлінні має визначатися відповідно до національних конституцій і не повинен суперечити міжнародним зобов’язанням держави.
Статтею 3 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі — Конвенція) передбачається право на вільні вибори. У відповідності з цією статтею «Високі Договірні Сторони зобов'язуються проводити вільні вибори з розумною періодичністю шляхом таємного голосування в умовах, які забезпечують вільне вираження думки народу у виборі законодавчого органу». В своїх рішеннях Європейський Суд з прав людини (далі – Суд) неодноразово наголошував на тому, що права, гарантовані статтею 3 Протоколу №1, є вирішальними у побудові та збереженні ефективної та змістовної демократії, що керуватиметься принципом верховенства права. Це право забезпечується повноцінною реалізацією прав громадян обирати та бути обраним. Воно виражається в тому, що держава належно адмініструє виборчий процес, а також виступає дієвим засобом у розпорядженні держави стосовно додержання нею її позитивних зобов’язань щодо проведення демократичних виборів, які закріплені статтею 3 Першого протоколу (див., рішення у справах «(Mathieu) Mohin and Clerfayt v. Belgium» від 2 березня 1987 року, серія А, № 113, сс. 22–23, пп. 46–51; «Hirst v. the United Kingdom (No. 2)» [GC], № 74025/01, пп. 56–57, ECHR 2005-IX; «Zdanoka v. Latvia», № 58278/00, п. 102, від 16 березня 2006 року)...
У справі «Подкользіна проти Латвії» Суд встановив, що право висувати свою кандидатуру на виборах, яке гарантує стаття 3 Першого протоколу і яке є невід’ємним складником поняття справжнього демократичного режиму, було б ілюзорним, якби особу в будь-який момент можна було свавільно позбавити цього права (Podkolzina v. Latvia, № 46726/99, п. 35, ECHR 2002-II). Ці права не є абсолютними, можуть існувати «опосередковано встановлені» обмеження цього права, Договірним державам надається широка свобода розсуду у вирішенні цих питань, зокрема, користуються широкою свободою самостійного оцінювання при визначенні критеріїв обрання кандидата. Проте, при цьому, Договірні сторони повинні виконати умови забезпечення ними рівності всіх громадян у здійсненні цього права. Висновок про незадоволення кандидатом встановлених критеріїв повинен відповідати низці умов, призначених виключати ухвалення свавільних рішень. Зокрема, такий висновок має ухвалювати орган, який може забезпечувати мінімальні гарантії своєї безсторонності. Дискреційні повноваження такого органу також не повинні бути необмежено широкими; вони мають з достатньою чіткістю обмежуватися положеннями національного закону. Нарешті, порядок оголошення кандидата таким, що не відповідає відповідним критеріям, має забезпечувати ухвалення справедливого та об’єктивного рішення і запобігання зловживанням владою з боку відповідного органу (див. Ковач проти України ; Podkolzina v. Latvia, № 46726/99, п. 35, ECHR 2002-II).

Як свідчить усе наведене вище, і суди, і Комісія не зважають на виборчі права громадян, вимоги Конституції України, міжнародних актів. Результати таких виборів, які уже розпочаті в Україні, не представлятимуть реального вердикту народу, оскільки в ньому не братимуть участь із формальних та безпідставних причин, а фактично у зв’язку із своєю опозиційною діяльністю, ряд громадян. Це становить загрозу легітимності Парламенту, який буде обраним, а отже — національній безпеці країни. Це також підриває авторитет нашої держави на міжнародному рівні та може створити ризики для головування України в ОБСЄ у 2013 році.

Звертаю Вашу увагу, що пунктом 17 Монакської декларації і положеннями резолюції, прийнятої Парламентською Асамблеєю ОБСЄ на 21-й щорічній сесії 05-09 липня 2012 року, виражається надія на виконання Україною прийнятих нею в рамках ОБСЄ зобов’язань у відношенні проведення демократичних виборів шляхом створення всім політичним силам і політичним лідерам, включаючи тих, що перебувають під вартою, можливості для участі в парламентських виборах, призначених на 28 жовтня 2012 року, в умовах свободи та справедливості. Уже сьогодні із уст представників ЄС лунають сумніви щодо легітимності цих виборів та ставиться питання про визнання їх недійсними.
Уже зараз існує загроза визнання цих виборів недійсними, що, в свою чергу, свідчить про марно витрачені 2 млрд. 193 млн. гривень на вибори. Ця сума є співставною із недофінансованою сумою коштів на соціальні виплати чорнобильцям, дітям війни, афганцям.

Вельмишановний пане Президент, я завжди відстоював та захищав інтереси України. Проте зараз буду вимушений виступити проти нашої держави в Європейському суді з прав людини, оскільки Ви фактично підкорили собі судову владу, яка тепер є залежною та підконтрольною Вашій політичній силі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата України, —

П Р О Ш У :

З метою гарантування додержання Конституції України, прав та свобод людини і громадянина, недопущення виникнення загроз національній безпеці країни, виникненню заворушень серед населення вжити заходів із відновлення виборчих прав громадян, усунення та подальшого недопущення грубого, безпрецедентного, цинічного, масового порушення виборчих прав громадян, положень Конституції України, міжнародних зобов’язань, взятих на себе Україною, посадовими особами Центральної виборчої комісії та суддями адміністративних судів задля обрання легітимного Парламенту.

З повагою Юрій КАРМАЗІН
Mr. Victor Yanukovich

The President of Ukraine

 

With regard to the gross, unprecedented, cynical and mass violations of the electoral rights of the citizens, provisions of the Constitution of Ukraine, international commitments of Ukraine by the officials of the Central Election Commission and judges of the administrative courts, who actually have embraced the authority of the citizens of Ukraine to elect the Parliament of Ukraine and conducted a so-called preliminary elections through selective, groundless and illegal refusals to register contenders for the People's Deputy of Ukraine, unequal and biased treatment of some contenders for the People's Deputy of Ukraine, as well as with regard to undertaking respective measures of response to remedy the violated rights of the citizens, ensuring observance of the Constitution of Ukraine, human rights and freedoms during preparing and conducting elections of the People's Deputies of Ukraine on 28 October 2012 with the aim of electing a legitimate Parliament and preventing threats to the national security of the country

 

OPEN REQUEST OF THE PEOPLE'S DEPUTY

in line with the Art.16 of the Law of Ukraine "On the Status of the People's Deputy of Ukraine"

 

 

Dear Mr. President,

 

I have been compelled to write this letter to you by the actions committed by officials of the Central Election Commission (hereinafter - the Commission) in complicity with judges of the Kyiv Administrative Court of Appeal and the Supreme Administrative Court of Ukraine. In fact, they created artificial barriers to participation in elections for people, who decided to run for the People's Deputy, or even made such participation impossible at all.

The elections of the People's Deputies of Ukraine can not be assessed as free, transparent and fair already at the present stage. Besides removing from the elections of the political prisoners Yulia Tymoshenko and Yurii Lutsenko, the participation of other representatives of the opposition forces has been made impossible. In particular, I, the opposition People's Deputy of Ukraine and Chairman of the Motherland Defenders Party, M.I. Sirii, a renowned scientist and lawyer of Yulia Tymoshenko, and others were unlawfully excluded from the elections. It is obvious that opposition politicians, unwanted by the present government, find themselves under pressure and in a disadvantaged position.

Overall, there are 443 persons, almost every tenth, who have been denied the participation as of today. This is a huge loss to the state budget of Ukraine. Given the amount of the election deposit, which should be made by the contenders running for the People's Deputy in single-member electoral districts, the budget has underreceived 5,858,232 UAH with the assistance of the Commission. And to correct mistakes of these contenders would take no more than three minutes. There would be no need to involve the courts and mock the citizens of Ukraine.

I would like to draw your attention to the fact that existence of a democratic system is impossible without formation of the state and local self-governments by the free will of the people, which is carried out through elections according to Art. 69 of the Constitution of Ukraine. Therefore, the institute of suffrage is an integral part of the current constitutional law of our country. It is stated in Art. 71 of the Constitution of Ukraine that elections to state and local self-governments shall be free and held on the basis of universal, equal and direct suffrage by secret ballot. Such elections are carried out directly by citizens of Ukraine on a certain day. The Constitution and laws of Ukraine do not provide for conducting any primary elections by certain government agencies. The spirit of the Law of Ukraine "On Elections of the People's Deputies of Ukraine" primarily aims to prevent any arbitrary violation of the rights of citizens of Ukraine to be elected, rather than vice versa.

The legitimacy of a Parliament directly depends on whether it was legally elected, and how citizens' rights to elect and be elected were respected. Any deviation from the principle of universal suffrage raises risks of undermining democratic legitimacy of the chosen in such a way legislature and its laws. Such legitimacy is determined not only by the consequences of the voting day, but also of the whole electoral process. Unfortunately, I have to ascertain the fact that already at the present stage of elections (registration of candidates for the People's Deputies) there have been grossly violated the rights of citizens to be elected, which has resulted in the violation of the right to elect. The officials of the Central Election Commission have conducted the so-called primary elections trough selective, groundless and unlawful refusals to register the candidates for the People's Deputies of Ukraine. They showed unequal and biased attitude to individual candidates for the People's Deputies of Ukraine, including myself and a number of other opposition candidates. Moreover, the judicial authorities have recognized such illegal actions as legitimate.

Thus, for example, there took place an unprecedented "scam" with a sample of a self-nomination application, which was made available on the official website of the Commission. According to the notes with marks "**" and "***" on the self-nomination application form, posted in the section "Sample designs and forms of election documents" on the official website of the Central Election Commission (http://www.cvk.gov.ua /): "** In the absence of any other representative mandate, which, under the Constitution and laws of Ukraine, is incompatible with the mandate of the People's Deputy of Ukraine, one shall write "I do not have any other representative mandate, which is incompatible with the mandate of the People's Deputy of Ukraine under the Constitution and laws of Ukraine "; *** In case of the absence of any owned enterprises and corporate rights, one shall write "I do not hold ownership of any enterprises and corporate rights."

I would also like to draw your attention to the fact that paragraph 1 Part 2 of Article 55 of the Law defines a number of details and elements, which are mandatory for inclusion in the self-nomination application. However, the text of the mentioned provision contains compound disjunctive "or", that implies the inclusion of certain elements defined by this provision to the self-nomination application depending on the presence or absence of a representative mandate, which according to the Constitution and laws of Ukraine is incompatible with the mandate of the People's Deputy of Ukraine, exercising or not exercising incompatible activities, the presence or absence of enterprises or corporate rights in the property of the subject of the election process. Moreover, the mentioned conjunction is put in brackets outside the sentence.

In case the subject of the electoral process holds a mandate, which, under the Constitution and laws of Ukraine, is incompatible with the mandate of the People's Deputy of Ukraine, exercises any incompatible activities, holds ownership of an enterprise or corporate rights, the application shall contain the commitment to cease such activities, terminate the mandate and transfer the ownership of the enterprise and corporate rights.

However, in case the subject of the electoral process does not hold a mandate, which, under the Constitution and laws of Ukraine, is incompatible with the mandate of the People's Deputy of Ukraine, does not exercise any incompatible activities, does not hold ownership of any enterprise or corporate rights, then there shall be written about the absence of such a mandate, not exercising the relevant activities and the absence of owned enterprises or corporate rights in the self-nomination application.

Such position complies with the logical conclusion as to terminate incompatible activities or refuse any rights can not be abstract a priori. From a legal point of view, this requirement has meaning only and exclusively in relation to the individual and his/her particular circumstances. Abstract duty to terminate incompatible activities in the future has no legal or social sense.

We - I, Mr. Sirii and a number of other persons - have written the phrases, specified in the notes on the sample self-nomination application from the website of the Commission, word for word in our applications, including punctuation. However, despite the requirements of Art. 55 of the Law of Ukraine "On Elections of the People's Deputies of Ukraine" and the sample of the application from the official website of the Commission, pursuant to which I, Mr. Sirii and a number of others have compiled our applications, the Commission has refused to register us as candidates for People's Deputies of Ukraine in connection with the fact that our applications "are not applications", as they contain no commitment to terminate the incompatible activity. It has no sense, because in all fields of the national law of Ukraine a document, in formal legal sense, is both properly written document and a document that contains incomplete, inaccurate elements, etc. Moreover, neither the Commission nor the courts have answered the question as to what kind of activities I should terminate being an incumbent People's Deputy of Ukraine. It is clear that as a People's Deputy of Ukraine I exercise no activity incompatible with my mandate.

Furthermore, as it was revealed later during the court hearings, sample applications from the official website of the Commission were not approved and were of "advisory nature". And this was despite the fact that the Commission was obliged to develop and adopt appropriate documentation.

Under the pressure of your Administration, Mr. President, courts have supported the position of the Commission and, in violation of the applicable law, refused to meet the claims of certain individuals for recognition of the Commission's actions as illegal.

Thus, given the Commission's decision to refuse the registration of the candidates due to allegedly missing commitment to terminate certain activities and recent new case law on this issue, which legitimizes such decisions, there are sample applications on the official website of the Commission that actually mislead citizens who decided to run for People's Deputies of Ukraine.

Another fact indicating gross, unprecedented, cynical violation of electoral rights of citizens, the Constitution of Ukraine and its international commitments by the officials of the Central Election Commission and the judges of administrative courts is that they do not adhere to the principle of equality of all citizens and show a clearly biased treatment of certain individuals.

Firstly, it became evident due to a court decision that recognized the actions of the Commission in similar circumstances, as listed above, illegal. This means that the same judges interpret provisions of the same law differently for different people.

Thus, I have analyzed a number of such cases. For example, I, O.O. Jyr and M.I. Sirii were denied registration by the Commission in connection with failure to indicate commitment to terminate a representative mandate, which, under the Constitution and laws of Ukraine, is incompatible with the mandate of the People's Deputy of Ukraine, if elected deputy, and the courts have recognized such actions legitimate. S.V. Chervonopyskii and S.M. Kovalchuk were refused registration for the same reason, but in its decision the Supreme Administrative Court of Ukraine recognized the refusal to register them as candidates for the People's Deputies as illegal and ordered the Commission to register them. Therewith, the court decisions did not word any criticisms with regard to using the phrase "I have no other representative mandate, which according to the Constitution and laws of Ukraine is incompatible with the mandate of the People's Deputy of Ukraine" instead of making commitment to terminate any relevant activities in the self-nomination applications. I would like to draw your attention to the fact that the case of S.M. Kovalchuk and my case were considered by the same panel of the Supreme Administrative Court of Ukraine; however conclusions on the same facts of the cases were made diametrically opposed.

Secondly, the principle of equality was violated by the fact that some citizens, who filed a self-nomination application, were advised and given time by the Commission to correct errors and inconsistencies in their applications, whereas others were not. Some of the citizens received phone calls from the Commission staff with respective piece of advice to correct errors, others even received official letters.

For example, in cases of I.E. Morschavets and others the Commission found errors and inaccuracies during the preliminary review of the documents submitted by the subject of the electoral process, after which the applicants were notified in writing and by telephone about the need to make corrections (letter with notification to I.E. Morschavets from the Commission is No.21-36-1534 of 08.08.2012 signed by the member of the Commission B.Raykovskii). By the notification I.E. Morschavets was informed about the existing errors and inaccuracies in his autobiography (he did not provide educational background, the presence or absence of criminal records and phone number) and other documents, and advised to correct them. Similar errors and inaccuracies were contained in the autobiographies of M.V. Lukashenko (did not provide the period of his residence on the territory of Ukraine, civic activity, address of residence, the presence or absence of criminal records and phone number), Y.G. Neustroev (did not provide information about citizenship, the period of residence on the territory of Ukraine, civic activity, address of residence and phone number), I.V. Aleksashkin (did not provide information about civic activity), but they received no notifications with regard to making clarification or updating of the documents.

The Commission is obliged to provide notifications about the existence of errors or inaccuracies in the applications of the candidates, that impede making decision, in order to eliminate them. It is provided by the paragraph 3 Article 60 of the Law of Ukraine "On Elections of the People's Deputies of Ukraine" and enshrined in part 9 Article 14 of the Law of Ukraine "On the Central Election Commission", according to which if the application does not contain the data necessary to make a grounded decision on the merits raised in the application, such application shall be returned to the applicant with appropriate explanations in the period prescribed by the Law of Ukraine "On Citizens' Appeals" unless otherwise established under the law of Ukraine on elections or referendums.

I would like to draw your attention to the fact that some individuals were refused registration solely on formal grounds, such as described above, the other, who gave real grounds for refusal, were registered. In particular, they often registered persons, who had dual citizenship. Illustrative is the case of V.Satsyuk, who has not lived in Ukraine for the last 5 years and holds the citizenship of the Russian Federation.

As for my particular case, the groundless refusal to register me as a candidate for the People's Deputy of Ukraine consists also of the following.

On 13 August 2012 I submitted my self-nomination application in a single-mandate election district No.179 for the elections of October 28, 2012. This was done in order to protect me from the most recent technology of election fraud and prevent nomination of my name-clone in the election district No.151, where I intended to run at the request of the community of Poltava city, on behalf of which I was addressed by its 649 residents. In the period prescribed by law I lodged a statement with refusal to run for one of the election districts, in which I clearly expressed my will to refuse to stand for the election district No.179. Neither the Commission nor the courts took it into account, as well as they neglected the fact that Article 60 of the Law of Ukraine "On Elections of the People's Deputies of Ukraine" stipulates the grounds for refusal to register a candidate (candidates) for People's Deputies of Ukraine and there is no ground, that was applied to me.

The said above is an indisputable proof of the biased and selective approach of the Commission to registering subjects of the electoral process. As for me personally, the bias of the Commission is motivated by the fact that I, as a People's Deputy of Ukraine of the VI (current) convocation, President of the Motherland Defenders Party, on the basis of Article 48 of the Rules of Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine blocked the signing by the Chairman of the Parliament of the Law on allocation of excess (nearly one billion UAH - 993 mln.) funds to the Commission for installation of video surveillance at the polling stations. Having nothing against such innovations, I tried to have the Parliament revisit this issue, as this piece of legislation contained unreasonable amounts of money due to the absence of any previously conducted analysis and feasibility study of the required amount. As for M.I. Sirii, such a bias was caused by the fact that he is a lawyer of Y. Tymoshenko. S.O. Druziuk was denied due to her political beliefs, because she belongs to the Left. Such biased approach was applied also due to other various reasons and with respect to other applicants.

As noted above, the courts followed the biased approach of the Commission and showed it for their part. In addition, the courts showed arbitrariness regarding the terms for proceeding complaints. In particular, the hearings of the cases were scheduled for one time, but conducted in a completely different one (there is an example, when a case was scheduled at 4 p.m., but started at 9:45 p.m.; there was also a case, hearing of which was scheduled at noon, but started at 8 p.m.). There were also violations of the established time limits for proceeding cases (for example, in my case the High Administrative Court of Ukraine considered the complaint on the third day after I sent it to the court, which was the violation of the two-day period to resolve such a case, established by law). This all means that now the court does not act in the interests of the people, but against them, showing bias and incompetence, which discredits it.

As stated in Article 38 of the Constitution of Ukraine, citizens of Ukraine have the right to participate in public governance, to freely elect and be elected to bodies of state power.

According to Article 64 of the Constitution of Ukraine, the constitutional human and civil rights and freedoms shall not be restricted, unless a restriction is stipulated by the Constitution of Ukraine.

According to Article 22 of the Constitution of Ukraine, the constitutional human and civil rights and freedoms shall be guaranteed and shall not be abolished. The content and scope of the existing rights and freedoms shall not be diminished by an adoption of new laws or amending effective laws.

Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights (hereinafter - the Covenant), ratified by the resolution of the Presidium of the Verkhovna Rada of Ukraine on 19 October 1973 No.2148-VIII, states that every citizen shall have, without any distinctions and without unreasonable restrictions, the right to vote and be elected at genuine periodic elections, which shall be held on the basis of the universal and equal suffrage and by secret ballot, guaranteeing the free expression of will of the electors.

Under the provisions of the Declaration "On the criteria of free and fair elections", everyone has the right to participate in the governance of his/her country and shall have an equal opportunity to run for election. The criteria on participation in the governance shall be determined in accordance with national constitutions and should not conflict with a state's international obligations.

In the case of "Podkolzina against Latvia" the European Court of Human Rights found that the right to run for election, which is guaranteed by Article 3 of the First Protocol to the European Convention and which is an integral component of the concept of a true democratic regime, would be illusory if a person at any time could be arbitrarily denied this right (Podkolzina v. Latvia, No.46726/99, § 35, ECHR 2002-II). These rights are not absolute, there may be "indirectly set" restrictions of this right. The Contracting States are afforded broad discretion in dealing with these issues; in particular, they enjoy a wide margin of appreciation in determining criteria for eligibility of a candidate. However, that said, the Contracting States shall provide conditions for secured equality of all citizens in the exercise of this right. The conclusion on failure of a candidate to meet the eligibility criteria must meet a number of conditions established to exclude arbitrary decisions. In particular, such a conclusion should be made by a body, which can provide a minimum guarantee of its impartiality. Discretionary powers of such a body should not be unrestricted; they should be with sufficient precision restricted by the national law. Finally, the procedure of declaring a candidate as not meeting the relevant criteria should ensure the adoption of a fair and impartial decision and prevent abuse of power by the appropriate authority (see "Kovach v. Ukraine"; "Podkolzina v. Latvia", No.46726/99, § 35 , ECHR 2002-II).

According to the above, the courts and the Commission neglected the citizens' voting rights, the requirements of the Constitution of Ukraine and international documents. The results of such elections, which have started in Ukraine, will not represent the real verdict of the people, because due to formal and unjustified reasons, and actually in connection with their opposition activities, a number of citizens will not take part in it. This poses a threat to the legitimacy of the Parliament to be elected, and therefore - to the national security. This also undermines the credibility of our country on the international arena and may jeopardize Ukraine's chairmanship of the OSCE in 2013.

I would like to draw your attention to the paragraph 17 of the Monaco Declaration and the provisions of the resolution adopted by the OSCE Parliamentary Assembly at the 21st Annual Session, held on 5-9 July 2012, which expressed hope for Ukraine's implementation of its OSCE commitments for democratic elections by ensuring that all political forces and political leaders, including those who are imprisoned, are able to take part in the upcoming parliamentary elections scheduled for October 28, 2012, in a free and fair environment. As of today, we have already heard EU representatives voicing doubts over the legitimacy of the elections and raising issue of recognizing them as invalid.

There is already a risk of recognition of the elections as invalid, which in turn indicates a waste of 2 billion 193 million UAH for the elections. This amount is comparable to the underfunded amount of funds for social payments to Chernobyl veterans and disabled, children of war, Afghan veterans.

Dear Mr. President, I have always defended and protected the interests of Ukraine. But now I have been forced to confront our state at the European Court of Human Rights, since you actually subjugated the judiciary, which is now dependent on and controlled by your political force.

 

Given the above, in line with the Article 16 of the Law of Ukraine "On the status of the People's Deputy of Ukraine" -

                         

I REQUEST:

                                                      

In order to secure compliance with the Constitution of Ukraine, the human and civil rights and freedoms, to prevent the emergence of threats to the national security, the emergence of unrest among the population, to take measures to restore electoral rights of the citizens, eliminate and prevent further gross, unprecedented, cynical, mass violations of the electoral rights of the citizens, provisions of the Constitution of Ukraine, international commitments of Ukraine by the officials of the Central Election Commission and judges of the administrative courts for the sake of electing a legitimate Parliament.

 

 

With regards,

Yurii Karmazin


Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Гости Корреспондента
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.