ЯК ДІЗНАТИСЯ, ХТО СПРАВЖНІЙ ВЛАСНИК ПІДПРИЄМСТВА РОЗПОВІВ ІГОР МІЗРАХ

16 октября 2015, 08:57
Владелец страницы
Эксперт, общественный деятель
0
51
ЯК ДІЗНАТИСЯ, ХТО СПРАВЖНІЙ ВЛАСНИК ПІДПРИЄМСТВА РОЗПОВІВ ІГОР МІЗРАХ

Юридична консультація Ігоря Мізраха, як отримати інформацію про те, хто є справжнім вигодоодержувачем (кінцевим бенефіціарним власником) юридичної особи в Україні. Ця інформація допоможе контролювати майновий стан чиновників, а також розуміти - на чию користь працює те чи інше підприємство, хто в кінцевому результаті отримує зиск з угод, які укладає юридична особа. В жовтні 2014 року були прийняті закони для вдосконалення процедури викриття корупціонерів і впровадження прозорості ведення бізнесу в Україні.

Юридична консультація Ігоря Мізраха, як отримати інформацію про те, хто є справжнім вигодоодержувачем (кінцевим бенефіціарним власником) юридичної особи в Україні. Ця інформація допоможе контролювати майновий стан чиновників, а також розуміти - на чию користь працює те чи інше підприємство, хто в кінцевому результаті отримує зиск з угод, які укладає юридична особа. В жовтні 2014 року були прийняті закони для вдосконалення процедури викриття корупціонерів і впровадження прозорості ведення бізнесу в Україні. Зокрема, до законодавства введено поняття «кінцевий вигодоодержувач підприємства», яке потім законодавець перейменував у термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи». Також Законом від 21 травня 2015 року № 475-VIII внесені зміни до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи. Отже, відповідно до ст. 64-1 Господарського кодексу України (далі - ГКУ), усі підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору, у випадках та в обсязі, передбачених законом. У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа, подаються відомості про його відсутність. Цей обов’язок розповсюджується не тільки на новостворені підприємства, але й на ті, що зареєстровані раніше. Передбачено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності Законом від 14.10.2014 р. № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів», зобов’язані подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника – упродовж 10-ти місяців з дня набрання чинності цим Законом. Закон набрав чинності 25 листопада 2014 р., тобто до 25.09.2015 р. юридичні особи повинні розкрити інформацію про своїх кінцевих бенефіціарів.   Хто звільняється від обов’язку подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника? Зазначені вище відомості про бенефіціарія не повинні подавати: 1) юридичні особи, до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації яких інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не включається відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; 2) юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) - фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи. Закон передбачає і загальні виключення з правила – звільняються від обов’язку подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності політичні партії, творчі спілки та їх територіальні осередки, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, релігійні організації, державні та комунальні підприємства, державні органи, органи місцевого самоврядування та їх асоціації.   Хто такий кінцевий бенефіціарний власник? Просте визначення терміну «вигодонабувач», або «бенефіціар» (від фр. вenefice - прибуток, користь) наведене у словниках - це фізична або юридична особа, якій призначений грошовий платіж, одержувач грошей. Тобто вигодонабувач (вигодоодержувач, бенефіціарій) – це справжній власник майна, який отримує доходи від свого майна, переданого в довірче управління іншій особі, юридичній або фізичній (при здачі в оренду, найм), або від використання своєї власності третіми особами (наприклад, при передачі акціонером акцій в користування брокеру з метою отримання максимальної прибутку). Відповідно до ст. 1 Закону від 14.10.2014 р. № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», вигодоодержувач – це особа, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція. А кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб. Вплив може здійснюватися, зокрема, шляхом: * реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, * права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, * права давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, * прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником не вважається особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (власником) або є посередником щодо такого права. Якщо підсумувати, то кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може бути фізична особа, яка не тільки обов’язково володіє часткою у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу компанії, але яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність компанії у спосіб, визначений Законом. Таку думку висловив Держфінмоніторинг, яка міститься в Протоколі засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ від 5 березня 2015 року. Також в Протоколі зазначено, що кінцевий бенефіціарний власник (контролер) у юридичної особи може бути і відсутній.   Де міститься інформація про кінцевого бенефіціарного власника? А) Така інформація відображатиметься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР). При зміні даних інформація про це повинна буде також надаватися державному реєстратору та відповідним чином відображатися в ЄДР. Так, відповідно до Закону від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», уповноважена особа підприємства повинна надати для внесення до ЄДР, зокрема, таку інформацію: * перелік засновників (учасників) юридичної особи; * інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа; * інформацію про структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб. Істотна участь – це пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї. Доступ до вказаної вище інформації є відкритим для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади. Зазначена інформація повинна містити дані про прізвище, ім’я та по батькові кінцевого бенефіціарного власника, країну громадянства, серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).   Б) Також інформація про володіння корпоративними правами повинна міститися в деклараціях про майновий стан чиновників. В ст. 46 Закону України від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» визначений обсяг інформації, що підлягає декларуванню чиновниками. Зокрема, підлягає декларуванню інформація про цінні папери, акції, інші корпоративні права, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, а також інформація про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї. В декларації повинні бути зазначені найменування кожного суб’єкта господарювання, його організаційно-правова форма, код ЄДРПОУ, частка у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні. Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу України).   Як отримати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника 1. Щоб отримати письмову інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, треба зробити запит встановленого зразка до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про надання витягу. За отримання такого витягу доведеться заплатити 0,05 розмірів мінімальної заробітної плати (ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»). 2. Безоплатно можна отримати доступ до актуальних на момент запиту відомостей ЄДР через офіційний веб-сайт розпорядника ЄДР - шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування (розділ 4 Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2015 р. № 466/5). На сайті у вільному доступі повинна бути доступна, зокрема, і інформація про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб. Мінімальна зарплата з 01.01.2015 р. встановлена на рівні 1218 грн., відповідно плата за офіційний витяг з ЄДР в 2015 році буде коштувати 60,9 грн. Але якщо ви згодні отримати витяг в електронному вигляді, то його вартість буде становити 75% від вказаної суми. Відомості з ЄДР надаються протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження запиту. Увага!  Адреса офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців тут. На час підготовки цієї Інструкції інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб на вказаному сайті ще не було. Очікується, що інформація з’явиться після 25 вересня 2015 року. 3. Декларації про майновий стан чиновників, де повинна міститися і інформація про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї, можна буде знайти в Єдиному державному реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції. Передбачається, що доступ до цього реєстру буде відкритим на офіційному веб-сайті Національного агентства. Поки реєстр не сформовано, декларації чиновників треба шукати в інших джерелах – на офіційних сайтах відповідних державних органів, через запити тощо. mizrakhigor.wordpress.com
Рубрика "Блоги читателей" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Новости бизнеса
ТЕГИ: бизнес,собственник,ООО
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.