Банкрутство в зоні АТО. Бути чи не бути?

08 червня 2015, 12:56
Власник сторінки
адвокат/арбитражный управляющий
0
310

Здійснення арбітражним керуючим повноважень у справах про банкрутство боржників, що знаходяться в зоні проведення АТО

У зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя господарськими судами, розташованим в районі проведення антитерористичної операції - Донецькій та Луганській областях, розпорядженням Вищого господарського суду України від 02.09.2014 року № 28-р «Про зміну територіальної підсудності господарських справ», визначено, що розгляд господарських справ, підсудних господарським судам цих областей, здійснюється іншими господарськими судами, визначеними цим же розпорядженням. Згідно з п. 2 зазначеного розпорядження вирішено, що справи, розгляд яких не закінчено і які перебувають у провадженні господарських судів Донецької та Луганської області, в тому числі, апеляційних господарських судів цих областей, передати іншими господарським судам, визначеним цим розпорядженням, протягом десяти робочих днів з дня прийняття цього розпорядження.

На запит арбітражного керуючого, що здійснює повноваження ліквідатора у справі № 12/25б за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Укренерговосток – 1» до Міського комунального підприємства «Міськводоканал» (м. Луганськ) та яка перебувала у провадженні Господарського суду Луганської області, надісланий до Господарського суду Харківської області щодо надання інформації про те, чи передана Господарським судом Луганської області, на виконання розпорядження Вищого господарського суду України від 02.09.2014 року № 28-р, зазначена справа про банкрутство до Господарського суду Харківської області та чи прийнята вона Господарським судом Харківської області до провадження, Господарським судом Харківської області була надана відповідь про те, що станом на 20.02.2015 року справа № 12/25б до Господарського суду Харківської області не надходила, а Господарський суд Луганської області листом від 04.09.2014 року № 04-05 повідомив про неможливість виконання розпорядження Вищого господарського чуду України № 28-р від 02.09.2014 року з причин проведення антитерористичної операції, при якій існує велика загроза для життя та здоров’я працівників Господарського суду Луганської області.

Таким чином, матеріали справи про банкрутство № 12/25б, як і всіх інших господарських справ, що перебували в провадженні Господарського суду Луганської області, не були передані до Господарського суду Харківської області.

Розпорядженням Голови Вищого господарського суду України від 02.04.2015 року № 18-р із 06.04.2015 року була відновлена робота Господарського суду Луганської області.

За таких обставин, незважаючи на відновлення роботи Господарського суду Луганської області, факт проведення на території міста Луганськ та Луганської області  антитерористичної операції унеможливлює належне виконання арбітражними керуючими повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справах про банкрутство, що перебували у провадженні Господарського суду Луганської області та виконання деяких обов’язків, покладених на них Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 року № 2343-XII, із змінами та доповненнями (надалі за текстом – Закон про банкрутство).

Так, зокрема, відносно боржників, місцезнаходженням яких є район проведення антитерористичної операції, у арбітражних керуючих відсутня реальна можливість забезпечити збереження їхнього майна, провести його інвентаризацію або ж прийняти до свого відома, провести збори кредиторів або ж комітету кредиторів за місцем знаходження боржника, чого вимагає Закон про банкрутство.

Крім того, у зв’язку з активним розгортанням бойових дій в зоні проведення АТО, неможливістю дістатися до місця призначення пошти, дбаючи про здоров’я та життя працівників ДП ПЗ «Укрпошти», з липня 2014 року тимчасово призупинено прийом поштових відправлень до деяких населених пунктів Донецької та Луганської областей. Це, у свою чергу, створило додаткові перешкоди у належному здійсненні арбітражними керуючими покладених на них обов’язків у справах про банкрутство, наприклад, щодо належного повідомлення кредиторів, місцем знаходження або ж місцем проживання яких є район проведення антитерористичної операції, про проведення зборів кредиторів (комітету кредиторів), надання таким членам комітету кредиторів відомостей про фінансове становище боржника, іншої інформації у справі.

Законодавчо була зроблена спроба вирішити проблему щодо створення умов, необхідних для подальшого, безупинного, незважаючи на проведення антитерористичної операції, здійснення правосуддя – прийнято Закон України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» від 12.08.2014 року № 1632-VII, із змінами і доповненнями (надалі за текстом – Закон про здійснення правосуддя). У відповідності до ч. 3 ст. 1 Закону про здійснення правосуддя, справи, розгляд яких не закінчено і які перебувають у провадженні місцевих, апеляційних судів, розташованих в районі проведення антитерористичної операції, в разі неможливості здійснювати правосуддя передаються судам відповідно до встановленої згідно з цим Законом підсудності протягом десяти робочих днів з дня прийняття розпорядження головою відповідного вищого спеціалізованого суду. У разі неможливості передачі матеріалів справи відповідно до встановленої згідно з цим Законом підсудності вчинення необхідних процесуальних дій здійснюється за документами і матеріалами, поданими учасниками судового процесу, за умови, що такі документи і матеріали є достатніми для ухвалення відповідного судового рішення.

Як бачимо, хоча Законом про здійснення правосуддя і передбачена можливість вчинення необхідних процесуальних дій за документами і матеріалами, поданими учасниками судового процесу, проте висувається умова, що такі документи і матеріали повинні бути достатніми для ухвалення відповідного судового рішення. Таким чином, якщо у арбітражного керуючого з будь-яких об’єктивних причин (наприклад, в зв’язку із великим обсягом судової справи або ж долученням до участі у справі на завершальному етапі її розгляду) відсутні ті чи інші документи, необхідні для вчинення процесуальних дій у справі про банкрутство, порушення деяких положень Закону про банкрутство із його сторони будуть мати тривалий характер, за що на арбітражного керуючого може бути накладене дисциплінарне стягнення у встановленому порядку.

За таких умов, до Міністерства юстиції України, як до головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань банкрутства, було надіслано звернення щодо роз’яснення порядку здійснення арбітражним керуючим повноважень ліквідатора банкрута у справі про банкрутство, що перебуває у провадженні Господарського суду Луганської області, в тому числі, порядок надання суду та членам комітету кредиторів, місцем знаходження яких є територія проведення антитерористичної операції, інформації про хід ліквідаційної процедури та іншої інформації по справі.

Згідно наданого Міністерством юстиції України, як органом з питань банкрутства, у листі від 02.04.2015 року № 8794-0-33-15/13.0.2 у відповідь на звернення арбітражного керуючого роз’яснення, виконання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) своїх обов’язків у процедурах банкрутства боржників, які знаходяться на території Луганської та Донецької областей, де проводиться антитерористична операція, не є підставою для невиконання арбітражним керуючим своїх повноважень та обов’язків. Разом з тим, Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 року  1669-VII, із змінами та доповненнями, встановлено, що Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини та видають сертифікати про такі обставини. Міністерство юстиції України звернулось до Торгово-промислової палати України з проханням надати роз’яснення щодо можливості звернення арбітражних керуючих до визначених законодавством установ для отримання такого сертифіката.

Торгово-промисловою палатою України було надано відповідь на таке звернення Мін’юсту, в якому зазначено, що, зважаючи на положення Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 року № 671/97-ВР, із змінами та доповненнями, а також Регламенту ТПП України, засвідчення настання обставин форс-мажору здійснюється в кожному випадку окремо, а не обставин форс-мажору взагалі, на підставі звернення зацікавленої особи.

Таким чином, арбітражним керуючим, що здійснюють повноваження розпорядників майна, ліквідатора або керуючого санацією у справах про банкрутство боржників, місцезнаходженням яких є територія проведення антитерористичної операції, у випадку неможливості виконання ними деяких із покладених на них чинним законодавством обов’язків у зв’язку із проведенням АТО, рекомендовано звертатись у встановленому то Торгово-промислової палати України або ж її територіальних підрозділів з заявою про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з метою уникнення в майбутньому можливих негативних для арбітражного керуючого наслідків такого невиконання.

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости бизнеса
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.