Моя Україна: майбутнє, якого ми чекаємо

31 травня 2012, 19:20
Власник сторінки
0
5312

Соціальні проекти як шляхи вирішення культурно-моральних проблем

З кожним днем світ змінюється,  а ми поспішаємо за ним, швидко звикаючи до новітніх технологій і забуваючи про головне – моральні цінності. Загальнолюдські моральні цінності –  це суспільний ідеал, який приймається людством поза часом, незалежно від національності та інших факторів суспільного життя.  Виникає питання: “А яке ж майбутнє чекає на нас?”.

Кожна людина хоча б раз у житті замислювалася над тим, що буде Завтра, що на неї чекає. Кажуть, що заглядати у майбутнє означає спокушати долю, але чи так це? Наше майбутнє постає у нашій уяві у вигляді мрій. Наскільки ці мрії реалізуються у нашому Завтра залежить від сили бажання та наполегливості.  

Але чи не марна  це справа думати проте, що буде Завтра? Мабуть-таки не марна, тому що жодні блага не можуть впасти просто з неба, вони обов’язково стають результатом довгої та наполегливої праці, яка у свою чергу є результатом міркувань та плідних роздумів.

Люди часто люблять  повторювати фразу «ніхто не знає, що чекає нас у майбутньому», проте хотілося б жити за таким принципом: побажав – здійснилося. Щоправда існує серйозна небезпека: людина не цінує легкої здобичі і не може повною мірою оцінити те, що отримав без зусиль.

Тож кращий варіант – прагнути до кращого, бути кращим. Це і є  майбутній розвиток кожної країни, кожної  людини, кожного Я. В сукупності, такі люди складають Світ. І лише працюючи наполегливо досягається загальна ціль – формується нація, яка намагається бути славетною в Світі.

Так повинен робити кожен. І Світ, і Україна, і Я.

Навіть Григорій Сковорода говорив: «Одна справа – знати витоки ріки Нілу і план Лабіринту, а інша розуміти суть завтрашнього дня».

Україна, яка пройшла складний шлях у становленні території, мови, культури, не опустить руки додолу. Адже шлях – довгий, тяжкий  і з перепонами. І долаючи цей шлях Україна подарувала безліч найрізноманітніших образів. Хтось згадує безкраї пшеничні лани і блакитне чисте небо; перед кимось постають прекрасна Либідь, безстрашний Святослав, відчайдушний Іван Сірко;  комусь вчуваються пісні Марусі Чурай; хтось згадує рядки Т. Шевченка… Все це – образи нашої України, її найцінніші надбання.

Вважають, що якщо хочеш дізнатися про прийдешнє суспільства – подивись на його молоде покоління. Картина, яку ми бачимо – падіння духовності серед української молоді, що пояснюється насамперед зниженням рівня життя в Україні, відсутністю соціальної захищеності, явним і прихованим безробіттям, інфляцією, невизначеністю моральних орієнтирів у політиці держави й повсякденному житті. Тому в Україні, як демократичній державі, одним з пріоритетних завдань повинно бути виховання молодих людей, що має стати справою всієї держави і суспільства в цілому.

Засоби масової інформації та комунікації дедалі більше впливають на суспільство й особливо на молодь. Вони пропагують насилля і зброю, силу і цинічно-гедоністичне ставлення до повсякдення. А моральні цінності, до яких належать нормативні уявлення про добро і зло, чесність і справедливість, прекрасне і потворне, про значення людини, людські ідеали, норми, принципи життєдіяльності тощо, нівелюються. І як наслідок, спостерігаємо відчуження молодих людей від моралі, яка є основою всієї діяльності людини та впливає на загальне суспільне життя. Переконатись в тому, що молодь знаходиться в моральному занепаді, можна будь-де: у школі, на вулиці, в університеті, у магазині, у кіно. Він проявляється через непристойну поведінку, привселюдне паління, вживання спиртних напоїв, злодійство, розкутість та ін.

Отже, ми втрачаємо життя духовне, внутрішнє, опікуючись лише удосконаленням матеріальної його сторони. Дбаємо про фізичне здоров’я тіла, намагаємось запобігти і попередити будь-які хвороби та одночасно нехтуємо духом, постійно засмічуємо його чужою мовою та інформацією, чужими ідеями, прагненнями та цілями.

Існують шляхи вирішення цієї проблеми. Це, перш за все, проведення ефективної державної політики, особливо молодіжної; по-друге, здійснення соціального контролю за суспільною мораллю; по-третє покращення стану суспільного інституту сім’ї. Адже, проблематика моральних цінностей серед молоді є найбільш важливою, бо саме на її плечах лежить відповідальність за майбутнє всієї країни, за стале майбутнє України.

В Кабінеті Міністрів України створене Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, яке займається програмами виховання, навчання, освіти, спорту. Якщо в загальному поглянути на його обов’язки, то воно повинно слідкувати за зміною усіх факторів, що якимось чином можуть вплинути на розвиток особистості людини. Враховуючи тенденції сьогодення цей структурний підрозділ держави не повністю виконує ці функції. Які причини цього? Їх багато: небажання працівників міністерства проявляти ініціативу щодо запровадження програм розвитку особистості, поганий контроль з боку керівництва, недостатність фінансування тощо. Іншою стороною зовнішнього впливу на свідомість є засоби масової інформації. В великій мірі від потоку інформації що надходить до нашого відома через ці джерела і залежить наш психологічний настрій, наші думки, бажання. А як ми знаємо від думки до вчинку лише один крок. І в більшості випадків ці вчинки повторюються і здійснюються підсвідомо, тому що це вже закарбовується як стиль поведінки. Тому політика міністерств та комітетів по етиці, моралі і культури повинна бути направлена на виховання соціальної особистості із пріоритетами на принципи поваги, любові, щирості, чесності, справедливості тощо. Особливої уваги заслуговує питання телебачення. Багато хто вважає, що воно узагалі непотрібне дітям. Аргументом більшості є те, що «воно не вчить нічому хорошому». Частково погодимось, але тільки враховуючи поточну ситуацію. З другої сторони телевізор це ж не машина продукування зла. Це всього-на-всього засіб передачі інформації, а передавати можна будь-яку інформацію – і хорошу, і погану. Все залежить від регулятора. Тому раціональним виходом з цієї ситуації буде застосування даного інструменту на свою користь. Далі ми розглянемо як саме на конкретному прикладі.

Найбільш привабливий крок, на який сьогодні може піти наша країна - це використати і застосувати у своїй діяльності соціальні проекти. Але не прості, які відбуваються за участі невеликої групи осіб, а телевізійні проекти, для того, щоб до питань, що у ньому розкриваються, долучились якомога більше людей. Прикладом може бути розроблений мною соціальний проект під назвою «Соціальна реклама – шлях до високої моралі та благодійності». Цей проект характеризується наступними особливостями: має охоплювати масштаби усієї держави, має складний підготовчий та реалізаційний періоди, задіяння великої кількості людей, відносно значна продовжуваність в часі – 4 місяці, позитивна спрямованість проекту на 2 напрямки: накопичення коштів на благодійництво, підвищення моральної культури суспільства. Як видно, проект намагатиметься задіяти якомога більшу кількість людей і зачепити найширше екологічні, економічні і соціальні сфери.

Суть проекту полягає у тому, щоб провести загальнонаціональний конкурс на кращу соціальну рекламу серед найбільших компаній, що ведуть свою підприємницьку діяльність на території України. Їхнім завданням буде створити рекламний ролик на соціальну тематику, яка би порушувала проблеми культури, моралі, екології, чи мала би просто патріотичне спрямування. Організаційно цей соціальний захід буде складатися із трьох етапів (1 етап – 1 місяць, 2 етап – 1 місяць, 3 етап – 2 місяці). На першому етапі має бути обраний телеканал, що висвітлюватиме перебіг конкурсу та буде публічним майданчиком для його проведення, адже проект буде мати формат незвичайного телешоу. Даний соціальний проект планується реалізовувати за підтримки Державного комітету телебачення та радіомовлення та Міністерства культури України. За їх допомогою має бути проведений тендер між провідними телеканалами, в результаті якого визначиться переможець, що реалізовуватиме сам проект. Після цього на першому етапі також мають бути вибрані за допомогою тендеру 30 компаній, що будуть між собою змагатися.

Як тільки з учасниками визначились - переходимо до другого етапу, під час якого компанії будуть знімати відеоролик соціального характеру. Після цього усі роботи надаються телеканалу, який проводить жеребкування, а самі команди діляться на групи. Третій етап проходитиме у вигляді змагання в середині кожної групи учасників та проведення фіналу, в якому визначаться перших три місця. На визначення переможця всередині групи буде відведено по одному тижні. Протягом цього тижня кожного дня на телеканалі в перериві між передачами будуть транслюватись по порядку соціальні реклами учасників. Голосування буде проводитись шляхом дзвінків на виділені номери або ж за допомогою смс. Особливістю буде те, що перед закінченням голосування телеглядачі не знають, яка компанія зробила ту чи іншу рекламу. В кінці кожної неділі буде проходити телешоу, під час якого будуть показані ще раз усі соціальні реклами, будуть запрошені фахівці у сфері відео зйомок, психологи, фахівці з дизайну, представники влади та громадських організацій, які будуть висловлювати свою думку стосовно створених соціальних реклам.

Тепер розглянемо мотиваційні чинники для кожного з учасників проекту та вигоди, які вони будуть мати від  його реалізації:

-        для компаній: можливість прорекламувати себе в межах усієї країни як суб’єкта господарювання, що дбає про моральні та суспільні цінності; можливість потрапити у неофіційний рейтинг топ-30 кращих компаній України.

-        для телеканалу: можливість підвищити відсоток  прихильності глядацької аудиторії.

-        для телеглядачів: глядачі з більшим задоволенням подивляться у перерві між фільмами і передачами соціальні відеоролики, ніж комерційні.

-        для держави і суспільства: культурний та патріотичний розвиток громадян; кошти зібрані під час проведення будуть направлені на благодійництво.

Позитивний вплив на суспільство соціальної реклами доводити не потрібно. Протягом двох місяців громадяни України будуть переглядати соціальну рекламу різного змісту. Цей період часу дозволить звернути увагу українців на насущні проблеми культури, етики, моралі і якийсь відсоток аудиторії все ж таки змінить свої погляди стосовно їх вирішення.

Кошти на благодійництво під час проекту будуть зібрані із трьох джерел:

1.       Кошти виручені із голосування глядачів. Частина коштів буде направлена телеканалу на компенсацію собівартості реалізації проекту. Кошти понад собівартість організації будуть направлені на благодійність.

2.       Тендер серед телеканалів.

3.       Тендер серед компаній.

Хтось може сказати: а для чого компаніям цей конкурс, невже їм не вигідніше зробити рекламу свого продукту за гроші, які вони витратять на зйомку соціального ролика? З першого погляду так. Але якщо вдатися в розрахунки, то виходить вигідніше все ж таки взяти участь у проекті. Якщо компанії будуть розраховувати свою вигоду від участі, то вони обов’язково будуть проводити розрахунки. А вони будуть наступними. Протягом кожного півфіналу компанії буде надаватись можливість продемонструвати будь-яку інформацію про свою компанію, історію її розвитку, якість продукції, особливості її виготовлення, можливість заглянути у процес виробництва. Це буде цікаво для телеглядачів, тому що наразі вони всі налякані якістю кожного продукту, компанії ж матимуть можливість переконати їх і розвіяти будь-які сумніви. Якщо взяти до уваги, що вартість реклами на топових каналах у вечірній час складає 2-3 тис. грн. за 1 секунду і підрахувати вартість 10 хвилин ефіру для реклами своєї компанії-бренду під час проекту, то можна легко пересвідчитись, що вартість витрат на виробництво одного соціального ролику буде суттєво меншою, аніж вартість того ж таки ефірного часу, якби він придбавався для трансляції комерційної реклами. Перевагою є і те, що глядацька аудиторія проекту є значно вищою аніж комерційної реклами у перерві між програмами, відповідно більша група людей подивиться 10-хвилинну презентацію компанії. Якість впливу цієї презентації уже залежить від самої компанії, вона на власний розсуд вирішуватиме, яку інформацію подати до розсуду споживачів. Якщо компанія пройде у фінал, то вона ще більше ефірного часу витратить як плацдарм для реклами свого продукту. Вигоди очевидні, і тому раціональніше погодитись на участь у цьому проекті аніж відмовитись.  

Внаслідок реалізації проекту, на нашу думку, будуть задоволені інтереси усіх його сторін-учасників, і що саме головне принесе користь суспільству у вигляді впливу на моральну свідомість громадян та збором коштів на благодійність.

Але, яким би не було наше майбутнє, ми повинні творити його разом, всією нацією,та відповідати за свої вчинки, бо головним є не те, чого ми досягнемо в житті, а те, як ми це зробимо, і що принесемо нашій країні

Із надією на це Я роблю крок у своє Майбутнє, чого і всім вам бажаю.

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Пользователи
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.