ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ДО "СЛУГ НАРОДУ"

22 серпня 2013, 07:22
Власник сторінки
физик, социолог
0
1290
ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ДО  СЛУГ НАРОДУ

ПРО ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО СТАЛОГО ПОЗИТИВНОГО РОЗВИТКУ

Шановні "слуги народу": депутати, урядовці, президенти.

Україна зустрічає 22-гу річницю своєї незалежності у стані, не кращому від стану попередніх років. Майже двадцять років продовжується в Україні стагнація розвитку, простіше кажучи, тупцювання на місці. Ми не просуваємось не в побудові сучасного капіталістичного суспільства, якому притаманна ринкова економіка і демократичне правління, не в будь-якому іншому напрямку. Причиною такого ганебного стану країни, як свідчать двадцять два роки її незалежності може бути одне з двох: або керівництво держави ("слуги народу") нездатні виявити перепони позитивному розвитку країни і вжити заходи подолання тих перепон, або подолання перепон настільки суттєво змінює умови діяльності "слуг народу", що будь-які зміни в цьому напрямку неприйнятні для сьогоднішніх "слуг".

У першому випадку виникає питання: "Наші "слуги" такі нездари чи завдання не з простих"? І те, і інше. Світова історія не знає прикладу, коли б країна з півдороги до соціалізму поверталася б до капіталізму. Більш того, країна не дійшла до соціалізму, бо цьому завадила, створена в часи правління та за безпосередньої участі Сталіна, бюрократична система правління його імені, якій притаманними є розподіл доходів за посадою, зловживання владою, міжвідомчі бар'єри  келійне, без участі народу, вирішення питань розвитку країни, корупція, необґрунтований об'єктивною необхідністю ріст кількості чиновників, бездушне ставлення чиновників до людей, чванливість, родинність у вирішенні питань призначення на посади, ... І це відбувалося в той час, коли в буржуазних країнах система правління під тиском громади ставала все більш демократичною.

На жаль, в нашій країні перехід до капіталізму здійснювався під керівництвом годованців сталінської бюрократичної системи, сталіністами, що забезпечило збереження системи бюрократичного правління імені Сталіна при введенні капіталістичної економіки. А світовий досвід показує, що капіталізму відповідає демократична система правління, ступінь демократизму якої зростає з плином часу. Якщо до цього врахувати, що не вітчизняними, не закордонними аналітиками не визначено інших системних перепон позитивному розвитку України, які мають об'єктивний характер, то необхідно визнати, що головною перепоною позитивному розвитку України є невідповідність між її економічною системою і системою правління. Очевидно, що з моменту цього визнання кожна політична сила, яка не ставить у центр своєї діяльності подолання зазначеного протиріччя, є антинародною.


Подолання зазначеної невідповідності можливе або через повернення до стану СРСР, або шляхом заміни бюрократичної системи правління імені Сталіна на демократичну систему правління. Але повернення до стану СРСР означатиме відродження умов, які народили кризу, долання якої шляхом запровадження ринкової економіки привело до руйнації СРСР, збереження бюрократичної системи правління імені Сталіна та теперішнього стану України. Очевидно, що повернення до стану СРСР не веде до позитивного розвитку України.

Досягнення відповідності між економічною системою і системою правління з іншого боку, шляхом  заміни системи правління, демократизація усіх сфер життя суспільства означає створення таких умов діяльності "слуг народу", в яких вони не виживуть, як сталіністи, а зможуть продовжити слугувати народу лише у випадку, якщо вони засвоять та будуть застосовувати в житті засоби і методи демократичної системи правління. Очевидно, що це для сталіністів значно змінить способи набуття та обсяги їх доходів і, крім того, низведе їх з позиції начальників над народом до стану слуг народу. Але ці характерні ознаки діяльності сучасних сталіністів були необхідні їм лише на етапі приватизації майна країни, а вже сьогодні є зайвим витрачанням їх часу і зусиль, коли вони особисто одночасно виконують функції великого власника засобів виробництва і "слуги народу".

Звичайно, що вести суспільство шляхом демократизації сталіністи можуть за наявності сил, достатніх для стимулювання їх відповідної діяльності. Але наявність таких сил означає об'єктивну можливість відсторонення сталіністів від влади і перехід влади до цих сил. Отже, демократизація суспільства, тобто, перехід деяких функцій можновладців до народу, може відбутися одним з трьох шляхів: 

– сталіністи, зрозумівши, що інакше можуть  втратити владу, проводять її  з власної ініціативи;  

– сталіністи проводять її під тиском певних політичних сил;  

– сталіністи втрачають владу і демократизацію суспільства проводять політичні сили, які прийшли до влади.

2


Однак, у будь-якому з цих трьох випадків, аби мати успіх в проведенні демократизації усіх сфер життя суспільства, потрібна програма її здійснення, програма розвитку країни. Варто зауважити, що виконання такої програми веде до покращання життя переважної більшості громадян і, отже, рух на підтримку її виконання може охопити цю більшість. Оскільки така програма може бути створена тільки колективом фахівців, я пропоную лише "Тези до програми "Демократичні перетворення в Україні"". Обговорення цих тез, прийняття програми "Демократичні перетворення в Україні" та її виконання відтепер стають віссю, навколо якої відбувається рух всіх політичних процесів в Україні. За цих обставин, деякі політичні сили України можуть потрапити під визначення – антинародні сили. Це може відбутися з наступних причин.

Не безпідставний ярлик, а обґрунтована характеристика – антинародні сили не мала підстав до моменту, коли було визначено головну перепону позитивному розвитку України. До того моменту "слуги народу", імітуючи бурхливу діяльність, могли вдаватись до безглуздих реформ, переконуючи громадян, що вони роблять велику справу. Після визначення головної перепони позитивному розвитку України і при наявності програмних засад – "Тези до програми "Демократичні перетворення в Україні"" "слуги народу", аби продовжувати слугувати, мають перш за все докладати зусиль для подолання головної перепони позитивному розвитку країни. Іншими словами, на найближчі п'ять років будь-які реформи в Україні повинні бути частиною "Програми демократичних перетворень в Україні".


ТЕЗИ ДО ПРОГРАМИ

"ДЕМОКРАТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ"

Україна зустрічає 22-гу річницю своєї незалежності в стані стагнації, яка продовжується вже майже двадцять років та зумовлена невирішеністю в Україні системного протиріччя між її капіталістичною економікою і успадкованою нею від СРСР бюрократичною системою правління імені Сталіна. В цей же час світовий досвід говорить, що капіталістичній  економіці відповідає демократична система правління, ступінь демократизму якої має стійку тенденцію до зростання. Таким чином, для виходу України на шлях позитивного сталого розвитку необхідно здійснити демократизацію всіх сфер життя українського суспільства:

3


– Протягом першого року виконання цієї програми запровадити гібридну виборчу систему, відклик депутатів їх виборцями, обрання народом кожні п'ять років усіх суддів та відклик їх у будь-який час їх виборцями;

– Протягом другого року виконання цієї програми скасувати інститут президентства  пов'язані з ним державні органи та обрання голів населених пунктів, залишивши ради і обрані ними виконкоми чотирьох рівнів: населений пункт без районного поділу, район, область і республіканський центр; запровадити верхню межу доходів громадян на рівні трьох мінімальних зарплат та спрямування надлишку доходів до відповідного місцевого бюджету;

– Протягом третього року виконання цієї програми запровадити обрання народом кожні п'ять років керівництва міліції від райвідділу до міністра та відклик у будь-який час обраних посадовців міліції їх виборцями;

– Протягом четвертого року виконання цієї програми запровадити обрання народом керівництва народною освітою від районного відділу до міністра та відклик у будь-який час обраних посадовців народної освіти їх виборцями;

– Протягом п'ятого року виконання цієї програми запровадити обрання народом керівництва охорони здоров'я від районного відділу до міністра та відклик у будь-який час обраних посадовців охорони здоров'я їх виборцями.

Очевидно, що виконання пропонованих положень програми "Демократичні перетворення в Україні" потребує конституційних змін, але ці зміни, на відміну від сьогоднішньої метушні навколо змін Конституції України, носять системний і вмотивований потребами позитивного розвитку суспільства характер. Крім того, внесення зазначених змін в Конституцію України полегшено наявністю проекту "Конституція України", розміщеному за адресою:

 http://blogs.korrespondent.net/users/blog/ansokolov/a39694

Виконання положень програми "Демократичні перетворення в Україні" покращить життя переважної більшості громадян України. Зокрема: 

– запровадження гібридної виборчої системи, за якою кандидати висуваються виключно політичними партіями, але кожен в певний виборчий округ, дозволяє кожному громадянину мати визначених представників в радах, розвивати систему і окремо кожну з політичних партій, запровадити просту й прозору систему відклику депутата, …;

4


– обрання суддів народом та відклик їх виборцями створять умови, в яких суддя буде однаково залежний від кожного виборця, а, отже, бажанню судити не за правом, а за зиском, буде дана противага – загроза шляхом відклику або не переобрання втратити посаду;

– скасувавши президентство, пов’язані з ним державні органи та обрання голів, матимемо суттєве скорочення не ефективних витрат бюджету, спрощення організації, а від так, і більшу прозорість та ефективність діяльності виконавчої влади;

– залежність максимального доходу від мінімальної зарплати призведе до росту останньої, а від так, і всіх зарплат, зменшиться отримання незаробленого, зростуть реальні доходи більшості громадян, зменшиться провалля між багатими й бідними, збільшаться можливості бюджетів фінансувати …;

– обрання та відклик керівництва міліції перетворить її зі слуг влади на справжню міліцію – службу охорони правопорядку, захисників законних прав громадян, …;

– обрання та відклик керівництва освіти і охорони здоров'я перетворить його посадовців із заробітчан на ниві освіти та охорони здоров'я в слуг народу, які дбають про якість освіти і охорони здоров'я всіх громадян.


Крім того, всі системи з обранням і відкликом є системами зі зворотнім зв'язком  яким притаманне самоналаштування.

Таким чином, цілі – ясні і завдання – визначені. 

ДО РОБОТИ, СЛУГИ НАРОДУ!

А ліниві з вас хай начуваються, бо народу такі слуги не потрібні.

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Пользователи
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.