Міжнародне спіробітництво у сфері інтелектуальної власності

19 декабря 2012, 09:14
0
253

Інтелектуальна власність

Нормальне, стабільне функціонування незалежної держави неможливе без її економічного розвитку, а розвинута, незалежна економічна структура держави неможлива без політики охорони й захисту прав інтелектуальної власності. Тим більше, що організація дієвої системи правозастосування у сфері створення та використання об’єктів інтелектуальної власності безпосередньо впливає як на ефективність розбудови національного науково-технологічного комплексу, так і на підвищення інвестиційного іміджу держави, запровадження сприятливого інноваційного клімату. Недаремно збереження, зміцнення і розвиток інтелектуального потенціалу України віднесені до пріоритетних інтересів держави.

Міжнародні зобов’язання України щодо належного захисту прав інтелектуальної власності випливають з її участі в чинних міжнародних угодах та з тих міжнародних угод, до яких Україна прагне приєднатися. Україна, зокрема, є учасницею таких основоположних договорів у сфері інтелектуальної власності як Паризька конвенція про охорону промислової власності та Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів, а також низки договорів, що включають питання інтелектуальної власності. Одним з таких договорів є Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (УПС), яка зобов’язує забезпечити рівень захисту прав інтелектуальної власності, аналогічний до існуючого в Європейських Співтовариствах та поступове приведення національного законодавства в цій сфері у відповідність до законодавства Співтовариства.

Тому пріоритетними напрямками розвитку стосунків України із світовою спільнотою у сфері інтелектуальної власності є гармонізація національного законодавства у цій сфері відповідно до міжнародних норм та інтеграція України у міжнародну систему правової охорони інтелектуальної власності.

Україну прийнято до Світової організації торгівлі. Вступ до цієї організації є сьогодні одним з найважливіших напрямів зовнішньоекономічної діяльності, що зобов`язує Україну забезпечити захист прав інтелектуальної власності на рівні промислово розвинених країн і створити цивілізований ринок товарів, що виготовлені і введені в цивільний оборот із застосуванням об`єктів права інтелектуальної власності.

Сьогодні в Україні і законодавство, і процедурні аспекти набуття та захисту прав інтелектуальної власності повністю гармонізовано з вимогами Світової організації торгівлі.

Але процес оновлення законодавства у сфері інтелектуальної власності триває. В Україні, як і в усьому світі, законодавство у цій сфері є досить динамічним і знаходиться в постійному розвитку, що зумовлено розвитком інтелектуальної діяльності людини

Необхідність внесення змін до чинних законів обумовлено багатьма факторами.

По-перше, це приведення їх у відповідність до вимог Цивільного кодексу України, який набув чинності. Приведення законодавства до вимог Цивільного кодексу забезпечить узгодженість норм законодавства у цій сфері, які містяться в різних законодавчих актах, а це є важливою умовою успішного застосування цього законодавства.

По-друге, гармонізація з нормами законодавства Європейського Союзу, адже проголошений Україною курс на інтеграцію до Європейського Співтовариства та вимоги Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами вимагають приведення законодавства України до вимог законодавства ЄС. З цього приводу слід зауважити, що сьогодні законодавство у сфері інтелектуальної власності відповідає більшості вимог законодавства ЄС.

По-третє, практика застосування законодавства у сфері інтелектуальної власності виявляє певні прогалини і теж вимагає внесення змін.

На цей час Державною службою інтелектуальної власності розробляються  проекти законів, основною метою яких є гармонізація законодавства у сфері інтелектуальної власності із законодавством ЄС, зокрема з вимогами європейських директив та регламентів про правовий захист комп’ютерних програм, про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції, стосовно уніфікації термінів захисту авторського права і деяких суміжних прав, про правовий захист баз даних, про торговельні марки, про правовий захист промислових зразків, географічних зазначень, про правовий захист напівпровідникових виробів, про правовий захист біотехнологічних винаходів.

Важливим напрямом діяльності Держпатенту, ДААСПу України є співпраця із структурами Європейського Союзу. Представники Держпатенту і ДААСПу відповідно до Указу Президента України увійшли до складу Ради і Комітету з питань співпраці між Україною і ЄС. Держпатентом України налагоджені ділові контакти з національними патентними відомствами США, Німеччини, Австрії, Великобританії, Нідерландів, Франції, Чехії, Словаччини, Швейцарії, Югославії, Хорватії і ряду інших країн, ДААСПом України — з авторсько-правовими товариствами Німеччини, США, Франції, Греції та інших країн. Таким чином, після проголошення незалежності України поступово встановлюються і продовжують налагоджуватися міжнародні зв'язки нашої держави в сфері охорони інтелектуальної власності.

Прийняття цих законопроектів сприятиме удосконаленню відносин в сфері інтелектуальної власності та подальшому розвиткові економіки України.

 

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.