На ринку засобів медичного призначення йде боротьба з недобросовісністю

14 сентября 2011, 11:54
переводчик, журналист
0
516

Контрафактний медичний пластир став доступний споживачам на аптечному ринку Західної України... і не лише

Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочало розгляд справи (Розпорядження Адміністративної колегії від 02.08.2011 р. № 100 Р) про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції з боку Львівського підприємства «ЕДЕЛЬ» (справа № 3-4-88/2011).
Колегією було встановлено, що у діях ПП «ЕДЕЛЬ» (м. Львів) наявні ознаки порушення законодавства про недобросовісну конкуренцію, передбачених статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у вигляді неправомірного використання знаків для товарів та послуг без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх у господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання.
Справу розпочато за заявою патентного повіреного України Юрія Трачука, який діяв в інтересах турецького виробника пластів «Бетасан Бант Сан. Ве Тік. А. С.» - який є одним із світових лідерів із виробництва продукції медичного призначення та лідером з продажу лейкопластирів в Україні власного виробництва під своїми комерційними позначеннями (надалі, Заявник). Зокрема, Заявник є власником торгової марки SANTAVIK у країні походження – Туреччині - з 25.10.1984 року. А з 2003 року Заявник отримав пріоритет на використання позначень CАНТАВІК та SANTAVIK на митній території України.
У 2003 році у встановленому законодавством України порядку було здійснено реєстрацію та внесено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення лейкопластир першої медичної допомоги Сантавік, виробництва Бетасан Бант Сан. Ве Тік. А. С. та отримано Свідоцтво про державну реєстрацію № 1524/2003 від 27.02.2003 року (інформація підтверджується листом № 137-03/11.1/19-11 від 04.05.2011 від Держлікінспекції Міністерства охорони здоров'я України).
Продаж згаданого товару на території України відбувається і сьогодні. Одним із доказів його перебування на ринку є факт купівлі 09.03.2011р. представником Заявника в аптеці № 1 ТОВ-фірма «Тетрамед» (м. Рівне, вул. Поштова, 2) лейкопластиру «САНТАВІК» виробництва Заявника. Датою виготовлення цього конкретного примірника засобу вказано травень 2009.
Вважаємо за необхідне повідомити, що продукція під позначенням САНТАВІК (SANTAVIK) виробництва Заявника є добре відомою в Україні, починаючи з 2003 року широко розповсюджувалась у різноманітних аптечних мережах України, рекламувалась (в тому числі на таксофонних картках Укртелекому шаленим як для 2003 року тиражем у 50 000 шт. (!); продавалася і продається великими партіями упродовж 2003-2011 рр.
Згідно частини A.- (1) статті 6 quinquies  Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. кожний товарний знак, що зареєстрований належним чином у країні походження,  може бути заявлений  в  інших  країнах Союзу і  охороняється  таким,  як  він є, із застереженнями, зазначеними даною статтею. Ці країни можуть до остаточного оформлення реєстрації вимагати подання свідоцтва про реєстрацію в країні походження, що  видане компетентною установою. Ніякої легалізації такого свідоцтва в інших країнах не вимагається. «Країною походження вважається країна Союзу, де заявник має дійсне і серйозне промислове чи торговельне підприємство…», тобто, у нашому випадку, це – Турецька республіка.
Відносини,  що  виникають  у  зв'язку  з набуттям і  здійсненням  права  власності  на  знаки для товарів і послуг (далі - знак) в Україні регулює Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а у випадках якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством  України  про  знаки,  то застосовуються правила міжнародного договору (ст.3 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Паризька ж конвенція про охорону прав промислової власності, тлумачить позначення, як елемент забезпечення розрізняльної здатності щодо товару, послуги і/чи його виробника (надавача), що охороняється в усіх країнах-учасниках Паризького Союзу. Основною підставою охорони є факт його добросовісного використання, а не реєстрації. Тобто, вимог обов’язковості його реєстрації в усіх країнах Союзу не встановлюється. Ця конвенція є базовим  міжнародним документом з питань промислової власності.  
Зазначу, що Заявник з 10.04.2003 року має виключне право пріоритету в Україні на власне позначення, зареєстроване у країні походження – Туреччині, 1984 року; позначення присутнє на митній території України понад 8 років – адже достеменно відомо, що вже з 10.04.2003 року відбувалася поставка партії продукції (у т.ч. пластиру з позначенням «Сантавік»/ «Santavik») Заявника до України, з метою його подальшої реалізації.

10  травня 2011 року представником Бетасан Бант Сан. Ве Тік. А. С. (Betasan Bant San. Ve Tic. A.S.) було отримано листа № 137-03/11.1/19-11 від 04.05.2011 (копія додається) від Держлікінспекції Міністерства охорони здоров'я України, з якого випливає, що на ім’я Відповідача цим органом було видано свідоцтво № 1969 від 08.02.2011 про реєстрацію 4-х видів медичного препарату - засобу медичного призначення – пластирів  «САНТАВІК». Саме це позначення і вказане як назва згаданого препарату. З листа Держлікінспекції чітко вбачається, що Відповідач зазначений не лише, як заявник, а й як виробник продукту.
Тобто, Відповідачем привласнено позначення Заявника, на яке останній має пріоритет.
Заявник занепокоєний проведенням серйозної та тривалої у часі підготовки до випуску продукту медичного призначення – лейкопластиру САНТАВІК – оскільки реєстрація такого препарату у Держлікінспекції МОЗ України досить тривала; на спеціальну експертизу слід підготувати належним чином нормативно-технічну  документацію з виробництва лікарських засобів (далі - НТД) - технічні, технологічні регламенти (далі- регламенти), досьє виробничої  дільниці (за наявності), яке прирівнюється до технічного регламенту, матеріали, що містять відомості про технологію, технологічні методи, технічні засоби, норми та нормативи виготовлення лікарського засобу, які прирівнюються до технологічного регламенту. (Пункт 2.1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я  №  151 (z0412-05) від 04.04.2005).
Експертиза заявок про реєстрацію медичного засобу чи препарату регулюється положеннями Закону «Про наукову та науково-технічну діяльність» та передбачає два етапи науково-технічної експертизи – попередню експертизу (проводить Держлікінспекція) та фактичну (у спеціалізованій експертній організацій).
Дії Відповідача з підготовки матеріалів, їх подання по уповноваженого державного органу, використання чужого позначення у діловій документації, як назви власного продукту (товару); отримання свідоцтва про реєстрацію одноіменного препарату медичного призначення на свої ім’я. Дане свідоцтво містить вказання виробника даного товару – Відповідача.
Усі вищенаведені дії свідчать про свідому, чітко сплановану акцію з неправомірного використання чужого позначення та ділової репутації Заявника. Випадковість таких дій виключена (зважаючи на причинно-наслідковий зв’язок: прийняття рішення – сертифікації, випробування, отримання підтверджуючих матеріалів безпечності та стандарту - оформлення заявки до Держлікінспекції - сплата вартості експертизи - супровід матеріалів у закладах експертизи – отримання висновків про відповідність препарату – реєстрація засобу медичного призначення та внесення відомостей про нього до державного реєстру – підготовка продукту до масового випуску у господарський обіг), як і випадковість дій у відношення позначення Сантавік.
Усі зазначені вище дані свідчать про намір розпочати виробництво Відповідачем в Україні пластиру, маркованого позначенням Сантавік та його реалізацію.
Згідно ст.1  Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», будь-які дії, що суперечать чесним правилам та звичаям у конкуренції, вважаються актом недобросовісної конкуренції».
Ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» вказує, що імітація зовнішнього вигляду товару, його упаковки, використання чужого позначення особи, яка має на нього пріоритет у користуванні, визнається актом недобросовісної конкуренції.
Згідно частини 1 статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням  зацікавленої  особи  відхиляти  або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака,  здатні викликати  змішування  зі знаком,  що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції,  і  використовується  для   ідентичних  або  подібних продуктів.  
Пунктом 2 статті 6seрties Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлено, що власник знака має право, за наявності умов, передбачених у пункті 1, перешкоджати використанню знака особою, якщо тільки він не давав згоди на таке використання.
Використання іншою особою цього зареєстрованого позначення з тривалим терміном використання та широкою географією збуту порушує п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», яка вказує, що не можуть отримати правову охорону в Україні позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести  в  оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Отож, наразі, територіальним відділенням АМКУ проводиться розслідування справи.
Нагадаю, що розмір штрафу за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції складає до 5% річного доходу порушника. Часто, ці суми складають сотні тисяч гривень.
Отож, перш ніж порушувати права промислової власності, варто замислитися про можливі наслідки для себе.
Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.