Інструмент порятунку країни, за який дійсно потрібно боротися

17 октября 2011, 12:03
Предприниматель
0
799

Про впровадження Єдиної Державної Системи Моніторингу видобування, транспортування, постачання, споживання та оплати за енергоносії та житлово-комунальні послуги.

Внаслідок складної економічної ситуації та енергетичної кризи в країні, склалася не менш важка соціально - політична ситуація та гостра невдоволеність серед населення.

На страйках, майданах лунають різноманітні гасла, котрі звичайно ж є актуальними але не вирішують проблеми в цілому.

Де ж взяти ключ до рішення багатьох економічних питань? Як не допустити дефолт у 2012 році? Який інструмент, яка система врятує економіку країни та поставить її на якісно новий етап розвитку?

На щастя така система вже розроблена Інститутом економіки та прогнозування, Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України та Інститутом науково-практичних розробок комплексних систем.

Та на привеликий жаль, в нашій країні про цю систему мало хто інформований, а відтак у небажаючих вровадження Єдиної Державної Системи Моніторингу видобування, транспортування, постачання, споживання та оплати за енергоносії та житлово-комунальні послуги (ЄДСМ) є змога зволікання та відтягування прийняття закону "Про основні засади впровадження Єдиної Державної Системи Моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги".

ЄДСМ створена з метою та цілком реальними можливостями подолання енергетичної кризи та значного поліпшення економічної ситуації в країні.
Нижче наведена презентація ЄДСМ, під час ознайомлення з якою зрозуміло, який колосальний ефект можливий після впровадження ЄДСМ - це те за шо справді варто боротися!

Вступ

 Пропоную до вашої уваги презентацію Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги (далі ЄДСМ),  розроблений Інститутом економіки та прогнозування, Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України та Інститутом науково-практичних розробок комплексних систем.

МЕТА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЄДСМ

Головною метою ЄДСМ є створення та функціонування ринків енергоресурсів та житлово-комунальних послуг с рівним доступом для всіх учасників ринку на основі єдиних уніфікованих форм та стандартів відповідно до вимог ЕС.

Основним призначенням ЄДСМ є забезпечення:

  формування уніфікованих економічно обгрунтованих тарифів для всіх категорій споживачів по всім  регіонам України;

диференціювання тарифів по всім категоріям споживачів;

створення ринкового механізму енергозбереження;

зниження енергоємності ВВП держави;

об’єктивізація причин втрат паливно-енергетичних ресурсів у тому числі під час виробництва, транспортування і споживання.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ЄДСМ

Ця мета буде досягатися за рахунок підтримки ЄДСМ наступних функцій:

збору та обліку виробництва, постачання та споживання енергоресурсів всіх видів у натуральних показниках

збору, реєстрації та аналізу фінансово-економічної інформації, пов’язаної з виробництвом, постачанням та споживанням енергоресурсів всіх видів

формування енергетичних  балансів по всіх видах енергії та зведення    повного паливно-енергетичного балансу країни

формування фінансового балансу по всіх видах енергії і зведення повного фінансового балансу енергетики країни

аналізу отриманої інформації, виявлення тенденцій в енергетиці країни  та формування рекомендацій для прийняття рішень

надання інформації органам державного управління, а також усім учасникам виробництва, постачання та споживання енергоресурсів.

 АПРОБАЦІЯ ЄДСМ

 1998 році згідно Постанови КМУ від 22.07.1998, № 1131 в Запорізькій області був проведений експеримент по зведенню енергетичного балансу області у натуральних та фінансових показниках на підставі використання ЄДСМ. У 1998 році згідно Постанови КМУ від 19.08.1999, №1536 було прийнято рішення про проведення аналогічного експерименту в Луганській області .     В період з 2002 по 2003 рік були проведені роботи з впровадження ЄДСМ у Красноярському краї Російської Федерації.

Результати проведених апробацій виявили різницю в 5-6 разів більше нарахованих до пред’явлених до сплати споживачам чим фактично поставлених енергоносіїв та послуг, як по об’ємах так і по якості.

 ТОВАРНІ  ТА ІНФОРМАЦІЙНІ  ПОТОКИ, ЯКІ ОРГАНІЗОВУЄ ПІДПРИЄМСТВО ПЕК (НА ПРИКЛАДІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ)

На прикладі тепломережі розглянемо, як організовуються ресурсні та фінансові потоки комунальними підприємствами.

Всі підприємства мають прилади обліку на вході на первині енергоносії (газ, електроенергія, вода), що є на 75-80% основною складовою собівартості їх продукції. Розрахунки за первині енергоносії(газ, електроенергія, вода),  вони здійснюють виключно по наявних у них приладах обліку, а постачання  своєї продукції(тепло, гаряча вода) своїм кінцевим споживачам по нормам та тарифам (1м2 , 1 людину тощо) без прив’язки до реальних об’ємів та якості.

 ФІНАНСОВІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ, ЯКІ ОРГАНІЗОВУЄ ПІДПРИЄМСТВО ПЕК (на прикладі тепломереж)

  Оплата за поставлені  тепломережами тепло і воду  здійснюється  при наявності приладів обліку без врахування калорійності та якості  цих носіїв, а в 70% за відсутності лічильників по нормах нарахування (1м2 , 1 людину тощо) без врахування об’ємів,  калорійності та якості, а у багатьох випадках взагалі без надання таких послуг (профілактика, кап.ремонт…), що і провокує соціальну напругу та незадоволення суспільства, так як справа не у дорогій ціні, а у несправедливості.  Це призводить до того, що менш ніж 50% платежів споживачів послуг тепломереж погашають витрати за реально надані послуги. В той же час, розрахунки тепломереж з постачальниками ресурсів проводяться не регулярно і не у повному обсязі.

Крім того фінансові баланси по енергоресурсам ніколи в Україні не формувалися. А останній енергетичний баланс востаннє формувався у 1990р.

 Підтримка проекту.

Проект ЄДСМ пройшов, за останні роки, експертизи на всіх щаблях законодавчої, виконавчої влади та отримав позитивні експертні висновки на рівні міністерств та відомств, Національного банку України, СБУ, РНБОУ, Академії наук України та КМУ.

Проект ЄДСМ був підтриманий: розпорядженням КМУ від 26 жовтня 2000 р.  № 428-р. для практичного впровадження; на Розширеному засіданні Президії НАН України 15.01.2008р.; рішенням № 8 опозиційного уряду ПР від 05.06.2008р.,  рішенням сесії Дніпропетровської ОДА та п'ятьма облдержадміністраціями України (Дніпропетровська, Запорізька, Івано-Франківська, Луганська, Харківська, Херсонська). Великою кількістю народних депутатів України від всіх фракцій ВРУ та комітетами Мінпромполітики, Науки і освіти, Безпеки та оборони й іншими.

В результаті роботи міжкомітетської-урядової робочої групи з реформування житлово-комунального господарства, був підготовлений та прийнятий Верховною Радою України 17 травня 2007 року у першому читанні проект Закону «Про Національну комісію України з контролю за впровадженням, функціонуванням та удосконаленням Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги».

Особливу підтримку проекту було здійснено   Протокольним рішенням розширеного засідання Комітету з економічних реформ при Президентові України від 28 вересня 2010 року у відповідності  до визначеної стратегії Президента України та Програми дій уряду на 2010 р.

Структура формування балансу регіона, міста

Формування балансу регіону, міста, території та селища здійснюється за двома інформаційними потоками (ресурсними та фінансовими) по єдиним загальнодержавним формам та стандартам.

Аналітично-розрахункові центри ЄДСМ всіх рівнів забезпечує формування всіх видів енергетичних, вартісних балансів фактичних, планових, прогнозних в різноманітних зрізах (регіональних,  галузевих та часових), що забезпечує формування уніфікованих економічно обгрунтованих тарифів для всіх категорій споживачів по всім  регіонам України; диференціювання тарифів по всім категоріям споживачів.

Схема розрахунку за енергоносії та ЖКП

 Аналітично-розрахункові центри ЄДСМ забезпечує інформаційну підтримку ринкового механізму всіх учасників енергоринку та ринку ЖКП. Тобто  підтримується головний принцип ринку - оплата  здійснюється за реально надані енергоносії та послуги на основі єдиних одиниць виміру (ГКал, Квт\час). Таким чином досягається відхід від перехресного субсидування та знімається навантаження з бюджетів всіх рівнів.

 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДСМ: зниження енергоємності ВВП у 2 рази, збільшення рівня заробітної плати у 3 рази.

ГОЛОВНІ ВИКЛИКИ УКРАЇНИ У 2011-2012 рр.

Основна причина, що спричиняє розбалансованість української економіки є економічно не обґрунтована енергоємність ВВП у порівнянні з розвиненими країнами світу уже призвели до ситуації коли ціна вітчизняної продукції вища по своїй собівартості за відпускні ціни аналогічної продукції інших країн світу;

Як слідство: неконкурентоспроможна економіка, надмірно низька платоспроможність суспільства,                                      відсутність надходження інвестицій в ці сфери.

Основними викликами для України є:

1.    Припинення зовнішніх та внутрішніх інвестицій та займів для держави та економіки України

2.    Загроза дефолту наприкінці 2011 р.

3. Загроза соціальної напруги через різке падіння життєвого рівня основної частини населення

УМОВИ СТВОРЕННЯ ЄДСМ 

Для впровадження ЄДСМ, як державного інструменту створення ринкових механізмів  в паливно-енергетичному та житлово-комунальному комплексах необхідно:

1.    Прийняття проекту Закону «Про основні засади функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги»

2.    Створення  або реорганізація центрального не регуляторного незалежного уповноваженого органу

3.    Науково-технічні напрацювання та наявний в Україні потенціал дозволяють відповідально стверджувати про готовність до впровадження системи на загальнодержавному рівні протягом 3 років. 

 МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЄДСМ державними та комерційними установами і громадянами

 Аналіз і формування економічно обґрунтованих тарифів і тарифної політики на державному та регіональному рівнях

Аналіз і формування енергетичних балансів для окремих підприємств, галузей, регіонів та територій, економіки вцілому

 Створення електронного ринку енергоресурсів і ЖКГ

Надання інформації усім суб’єктам виробництва, постачання, транспортування, використання енергоресурсів

Єдиний державний інформаційний ресурс по енергоринку та ЖКГ.

  ПЛАН-ГРАФІК від впровадження 1-ї черги ЄДСМ.

В січні 2009 року у рамках формування антикризового пакету заходів нашими Інститутами був розроблений  та направлений  інвестиційний проект по впровадженню ЄДСМ напротязі 3 років. Стан, який склався у 2010-2011 рр. по підвищенню ціни імпортованого газу і підвищення вартості комунальних  послуг більш ніж у  2 рази та загроза їх подальшого підвищення, призвели до того, що ми переглянули плани впровадження системи, розбив її на 2 черги, і першу пергу впровадження напротязі 1-го року після створення законодавчо-організаційних умов впровадження.

№     Назва етапу         Трудомісткість       

Створення законодательно-організаційних умов впровадження ЄДСМ               

1.     Терміново прийняття законопроекту  “ Про основні засади впровадження Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси та житлово-комунальні послуги “               

2.     Розробка проекту та затвердження Указу Президента по створенню/реорганізації  центрального уповноваженого органу по впровадженню ЄДСМ.         2 тижні       

3.     Розробка проекту  та затвердження Указу Президента по впровадженню ЄДСМ        2 тижні       

4.     Заключення інвестиційного договору         2 тижні       

Передпроектний етап               

5.     Розробка та затвердження Регламенту ЄДСМ         4 тижні      

6.     Розробка та затвердження  Плану-графіку впровадження ЄДСМ         4 тижні       

7.     Впровадження 1-ї черги ЄДСМ в двух регіонах         16 тижнів       

Реалізаційний етап               

8.     Впровадження 1-ї черги ЄДСМ у кожному регіоні Украіни         40 тижнів     

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ ЄДСМ

Впровадження першої черги ЄДСМ лише на початковому етапі надасть наступні результати:

1.    Забезпечить 100% сплату за газ, електроенергію, тепло, гарячу та холодну воду, водовідвід та послуги ЖКГ

2.    Запустить  ринкові механізми модернізації ПЕК і ЖКК

3.    Залучити 500 млн. евро інвестицій  на впровадження першої черги ЄДСМ та залучити додатково 30 млрд. гривень до бюджетів всіх рівнів

4.    Збільшити у два рази обертання коштів через банківську систему

5.    Створить нові робочі місця, у тому числі для молоді та молодих спеціалістів

6.    Збільшить інвестиційну привабливість ПЕК та ЖКК і економіки у цілому

7.    Забезпечить зниження енергоємності ВВП мінімум на 50% та на 40% підвищити соціальні  стандарти

8.    Зменшить долю корупційних схем у ПЕК і ЖКК

9.    Підвищить ліквідність банківської системи

НАПРИКЛАД

За цих обставин енергоємність ВВП в Україні у 4-5 разів вища у порівняні з іншими країнами світу. І справа тут не лише у модернізації наших підприємств, а в ціновій диспропорції на ринках енергоносіїв та послуг, що і призвело до штучного завищення енергоємності т.у.п. на 1000 дол. США продукції у ВВП держави. 

На сьогодні це вже призвело до того, що ціни на вітчизняну продукцію експортно орієнтованих підприємств вищі за аналогічну  продукцію інших країн світу. Натомість, на внутрішньому ринку за рахунок експортного демпінгування цю ж саму продукцію ми намагаємось продати по завищеним цінам. Результатом  такої цінової диспропорції стала неконкурентоспроможна економіка, неплатоспроможні громадяни, чим і був порушений торгівельний баланс економіки країни.

Таким чином збалансування цінових диспропорцій та наближення економіки України у співвідношенні до стандартів розвинених країн світу як ніколи на часі.

Досягненню цієї задачі сприятиме зведення паливно-енергетичного балансу за двома інформаційними потоками у співвідношенні фактичних об’ємів та якості гігакалорії до ціни на місцевому, територіальному, регіональному, галузевому та загальнодержавному рівнях, що надає можливість:

·    запровадити за допомогою ЄДСМ ринковий  механізм, що чітко відповідає вимогам ЄС  та іншим провідним країнам світу в частині відокремлення видобутку, транспортування, постачання та споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг.

 ШЛЯХ ВИХОДУ

15 річний досвід розробки ЄДСМ дозволяє нам з впевненістю стверджувати, що єдиний шлях виходу кризи в ЖКК, ПЕК, та економіки вцілому є найшвидше впровадження ЄДСМ. Достовірність показників енергобалансу, їх представлення у стандартній формі визначаються тим, в якій мірі структура та методи складання енергетичного балансу країни відповідає реальним економічним процесам. Зміна системи розподілу матеріально-технічних ресурсів обумовила нові вимоги до енергетичної статистики в умовах ринкової економіки. Цитую: «В країні відсутні нормативно - правова база, організаційні та методичні засади з питань перерахування обсягів палива та енергії з натуральних одиниць в умовні та механізм доведення зазначених розрахунків до підприємств та організацій. Вирішення зазначених питань є однією з умов одержання співставної надійної інформації. Існуючі бази даних по зведенню енергетичних балансів формуються на рівні міністерств та відомств базуються на різних відомчих, корпоративних та інших інтересах та слугують виключно для потреб виконання своїх функціональних обов’язків. 

З  метою формування єдиних підходів та узгодження дій учасники нарад прийшли до висновку, що координування зазначених питань, агрегування даних проведення узгоджених дій та прийняття певних рішень щодо забезпечення методологічної, інформаційної, технічної сумісності  баз даних не входить до компетенції жодного з залучених до виконання доручень органів виконавчої влади.  Враховуючи   зазначене   та   відомчу   обмеженість   органів центральної виконавчої влади у питаннях організації та координації робіт  підтримати ініціативу НАН України по створенню  Єдиної державної системи  моніторингу,  також учасники  наради  прийняли  рішення пропонувати створення спеціального не регуляторного органу, до завдань якого б належало організаційно-методологічне забезпечення впровадження ЄДСМ за єдиними уніфікованими загально державними формами та стандартами, що будуються на існуючій технологічній та технічній базі у відповідності до чинного законодавства».

Найшвидше впровадження  ЄДСМ забезпечить:

1.створення та функціонування ринків енергоресурсів та  житлово-комунальних послуг по  затвердженим формам та стандартам  відповідаючім вимогам ЄС

2.об’єктивізацію формування економічно обгрунтованих тарифів та тарифної політики на державному та регіональних рівнях, а також перехід на єдині уніфіковані  тарифи для всіх категорій споживачів по всім  регіонам України

3.можливість динамічно управляти тарифами створюючи умови галузям по виробництву конкурентноздатної продукції (наприклад, в енергоємних галузях

4.створення ринкового механізму енергозбереження

5.створення умов приваблення інвестицій в енергетику та комунальне господарство України

6.збільшення надходження бюджетів усіх рівнів

Стан, що склався за всі роки незалежності країни в сфері житлово-комунального господарства, оцінений Президентом України як критичний.  Однією з системних причин поглиблення кризових явищ в енергетичній, фінансовій, економічній та соціальній сферах України є відсутність прозорих ринкових механізмів у житлово-комунальному господарстві. Однак,  вирішення цієї проблеми можливе лише за умов комплексного та системного підходу спільно з  паливно-енергетичним та іншими дотичними секторами економіки. Важливою передумовою результативності політики енергоефективності держави є вирішення проблеми узгодження процесів формування, моніторингу та прогнозування  енергетичного балансу країни відповідно до стратегічних орієнтирів та програм соціально-економічного розвитку. Енергетичний баланс країни є необхідним інформаційним джерелом для оперативного управління та стратегічного планування розвитку паливного-енергетичного комплексу, а також регулювання ринків енергоресурсів у напрямку досягнення енергоефективносго розвитку.

На цей час ні один державний орган не володіє повною, об’єктивною інформацією про стан справ у ПЕК та ЖКГ. За всі роки незалежності жодного разу не було сформовано енергетичного балансу держави і це при підвищенні цін на енергоносії (у 5-6 разів) та необхідності реформування енергетики та економіки в цілому.

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.