Про електронно-цифровий підпис, та про електронний документообіг.

29 ноября 2011, 10:11
0
924

Про електронно-цифровий підпис, та про електронний документообіг.

Про електронно-цифровий підпис, та про електронний документообіг.
Розвиток комп'ютерної мережі Інтернет призводить до виникнення нових правових явищ, які відображають специфіку її діяльності. Одним з таких явищ є договори, укладені в електронно-цифровій формі. Наприклад, договір про надання Інтернет-послуг (провайдерський договір), договір оренди дискового простору на комп'ютері провайдера (договір хостингу), а також традиційний договір купівлі-продажу, який обслуговує електронну торгівлю і ін

Укладання договорів в електронно-цифровій формі починає набувати масового характеру. Це пов'язано з дуже бурхливим розвитком мережі Інтернет та електронної комерції.

На сьогодні, розгляд питання про форму угод, укладених в електронному вигляді, є дуже актуальним і становить великий інтерес для дослідження.

Всі зазначені кодекси слідують традиційному двух смислювальну поділу форми договорів (угод). Відповідно - це договори усні і письмові, а в межах письмових - вчинені в простій чи нотаріальній формі.

У зв'язку з викладеним і об'єктивним існуванням угод, укладених в електронному вигляді, виникає безліч не вирішених теоретичних і прикладних правових питань, пов'язаних з цими договорами.

Ці мабуть договори, укладені в електронно-цифровій формі, слід відносити до розряду письмових угод. Тут слово "письмові" варто розуміти як інформацію, викладену за допомогою букв, але її носієм виступає не традиційно застосовуваний папір, а інший, специфічний, комлексной об'єкт. Електронно-цифрова форма є видом письмової угоди, відповідає всім її ознакам з учетом специфіки мережі Інтернет. Таким чином, електронно-цифрова форма представляє волевиявлення учасників угоди шляхом складання електронного документа, що відображає зміст угоди і скріпленого електронно-цифровими підписами осіб, які здійснюють операцію.

При цьому відкритим залишається питання можливості ідентифікації сторін договору, укладеного в електронному вигляді. Визначити, що договір підписаний дійсно тими особами, які позначили себе в мережі Інтернет можливо лише за допомогою електронно-цифрового підпису. У зв'язку з цим, сьогодні дуже гостро стоїть проблема розробки і прийняття Закону "Про електронно-цифровий підпис". Прийняття цього правового документа дозволило б додати стійкість договірним відносинам, які виникають в глобальній мережі Інтернет.

Проект Цивільного кодексу України та Цивільний кодекс Російської Федерації містять норми, що згадують про застосування електронно-цифрового підпису при здійсненні угод.

Проект ЦК України у статті 198 дублює положення статті 160 ЦК Росії. Там визначено, що використання при вчиненні правочинів максимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках і в порядку, передбачених законом, іншими правовими актами або угодою сторін. Однак тут дотримана певна обережність: використання цього способу визнається припустимим, якщо в законі, іншому правовому акті або угоді сторін будуть встановлені сама можливість подібних підписів і визначений їхній порядок. Порушення хоча б однієї з цих вимог може служити достатньою підставою для оскарження договору.

Електронно-цифровий підпис є лише елементом електронно-цифрової форми договору. Положень ж, присвячених безпосередньо їй, ні проект ЦК, ні ЦК Росії не містить. Тому, хотілося б звернути увагу законодавця на це. Слід доповнити проект ЦК необхідними положеннями про електронно-цифровій формі угод або прийняти окремий Закон "Про електронний документообіг".
Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.