Цикл праць «Філософія освіти: пошук приорітетів»

15 июня 2013, 15:39
0
183

Цикл праць

Цикл праць «Філософія освіти: пошук приорітетів» - це збірник фундаментальних робіт, присвячених глибинному аналізові визначальних аспектів сучасних проблем світової спі-льноти. На чолі цього проекту – академік НАН України і НАПН України, ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський. Увага семи видань направлена на те, щоб озна-йомити читача з ключовими проблемами освіти в умовах глобалізації, особливостями за-стосування системного підходу до вивчення міжнародних відносин, розкрити природу та тенденції розвитку сучасної світової системи, процесу глобалізації, продемонструвати аналіз фундаментальних аспектів дослідження глобального розвитку – проблем глобаль-ного суспільства, світового порядку, світового лідерства, глобалізації управління, глоба-льної безпеки, висвітлити особливості глобальної цивілізаційної конкуренції та альтерг-лобалістського руху.

Зокрема, як зазначає один з авторів декількох праць циклу В. Андрущенко, у циклі розг-лядаються проблеми, пов'язані з пошуками нової парадигми підготовки людини до життя, яка б забезпечила не лише адаптивне став лення людини до дійсності, але й розвиток са-мої дійсності у відповідності до людських вимірів життя. Центром цієї парадигми є освіта, яка розвивається як відповідь на виклики цивілізації і одночасно як відповідь на потреби людини знайти своє місце і можливості самореалізації у новому глобальному просторі. Фундаментальні питання філософського і загальнокультурного рівня розглядаються в ро-ботах у зв'язку із адаптацією української освіти до потреб ринкової економіки.

Тому перевагою циклу праць є те, що в ньому широко тлумачиться зміст сучасних глоба-льних проблем людства і встановлено логічні взаємозв'язки та взаємозалежності між ни-ми, при цьому жодна робота не претендує на охоплення всіх проблем глобалізації в рам-ках одного видання, а усі сім праць гармонійно поєднують результати досліджень у циклі. Цикл не викликає сумнівів у ґрунтовності дослідження, характерними ознаками якого є багатоаспектність аналізу предмета дослідження, коректність тлумачення основних нау-кових категорій, послідовність і логіка викладення оригінальної авторської позиції, що свідчить про високий рівень наукової компетентності вчених у багатьох суміжних галузях суспільного знання.
Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.