Джерело натхнення: матеріальна і духовна культура трипільської цивілізації

7 октября 2013, 08:55
Владелец страницы
0
1457

Що таке трипільська цивілізація та як за допомогою знань і відомостей про неї можна збагатити українську культуру сьогодення.

Культура – це дух нації та її «індивідуальність». Вона тісно пов’язана з формуванням етносу, адже є результатом діяльності певного кола людей, об'єднаних характерними для них суспільними відносинами. Тільки цілісна й організована спільнота людей здатна творити культуру, яка відображатиме основні світоглядні засади цієї групи і, таким чином, ще більше споріднюватиме між собою її членів. Саме на міцному фундаменті з налагоджених соціальних відносин та культури формується єдиний народ.

Культура кожної етнічної групи знаходить своє вираження у мистецтві, моралі, віруваннях. Вона піддається внутрішнім змінам та впливам ззовні, але від цього тільки збагачується.

Сучасна культура України являє собою систему успадкованих від наших предків матеріальних та духовних цінностей. До наших днів дійшло чимало звичаїв, традицій та знань, але відмінною рисою є те, що ці обряди вже не вважаються обов’язковими, а зразки матеріальної культури українців зараз можна знайти далеко не в кожній хаті. Наша культура продовжує розвиватись, незважаючи на те, що більшість українців майже не прикладають до цього власних зусиль. Не слід заперечувати того факту, що більш глибоке вивчення історії культури України здатне відкрити нам нові, раніше невідомі, ідеї та шляхи її збагачення, адже недарма кажуть, що «нове – це добре забуте старе».

Історія України розпочинається з трипільської культури, першої з відомих культур землеробів та гончарів. Спробуймо розібратися в її характерних ознаках та як за допомогою знань і відомостей про неї можна збагатити українську культуру сьогодення.

Трипільська культура існувала за часів енеоліту. Її розвиток припадає на V-III тисячоліття до н. е. Назва культури походить від села Трипілля біля Києва, де наприкінці XIX століття київський археолог Вікентій Хвойка вперше виявив її пам’ятки.

 Географія

Трипільські племена займали простори Східної Європи від Дніпра до Карпат, від Полісся до Чорного моря і Балканського півострова.

Основне заняття

Хліборобство, скотарство, іноді – мисливство й рибальство. Господарство трипільці вели колективно, знаряддя праці вони виготовляли здебільшого з кременю, рогу та кісток тварин, пізніше використовували й мідні речі.

Житло

Поселення трипільців зводились на відкритих місцях, без оборонних споруд. Вони мали форму кола, середина залишалась порожньою й використовувалась як загін для худоби. Стіни розписувались яскравим орнаментом. Житло було поділене на окремі кімнати, які призначались для різних членів родини. У хаті могло проживати до 20 осіб, а поселення, за підрахунками етнографів, налічувало понад 500 чоловік.

Суспільний устрій

Трипільці жили великими родами, які очолювались жінками. Дослідження засвідчують, що суспільним устроєм у них був матріархат.

Релігійні вірування

Головним божеством трипільців була богиня родючості. Також вони поклонялися бику (символу сонця та чоловічої сили), змієві (охоронцеві дому). В житлах трипільців знайдено жертовники.

Мистецтво

Виготовляли різні керамічні вироби, зокрема, горшки, глечики, миски, які мали яскравий декоративний розпис: стилізовані зображення тварин і людей, орнаменти, символічні зображення.

Тепер ми маємо основні уявлення про життя трипільців.

Зупинимося детальніше на мистецтві й орнаментиці, яка може стати джерелом натхнення.

Майже всі дослідники трипільської культури впевнені, що оздоблення трипільського посуду мало сакральний характер. За символами й знаками трипiльцiв, стоять їхня духовність та світогляд.

Якi сакральнi об’єкти найчастiше зафiксованi в орнаментицi трипільців?

З-помiж виставлених для огляду трохи бiльше як 350 трипiльських пам’яток у Нацiональному музеї iсторiї України та Музеї Інституту археологiї НАН України зображення сонця та його колообiгу є на 33, мiсяця – на 11, води – на 25, дощу – на 29, дерева – на 15, тура-бика – на 33, оленя, змiї, собаки, птахiв – на 5-10 пам’ятках. Дослiдники Трипiлля С. Бiбiков, С. Рижов, В. Мицик, О. Уманський стверджують, що символи трипiльцiв перегукуються iз традицiями українського народного декоративного мистецтва.

Серед найпоширеніших трипiльських знакiв-символiв учені виокремлюють символи Сонця та його колообiгу. Трипiльський хрест, за деякими дослiдниками – то символ Сонця, а свастика – рух Сонця в колообiгу.

Зображення знакiв дощу в трипiльськiй керамiцi пояснюється духовними зусиллями трипільця-землероба підвищити родючість своєї ниви – таким чином він молив Небо про своєчасний дощ.

Серед зображень також є прототипи такого популярного нині символу єдності енергій, як інь та ян. У сучасну  європейську культуру він прийшов із Далекого Сходу, але такі малюнки, знайдені на українській території, значно давніші від аналогічних китайських.

Шлюбну пару на космічному рiвнi символізують Сонце i Місяць.

Витоки сакральних знакiв-символiв трипiльцiв, як стверджують дослідники, у добі тотемiзму. Найшанованiшим тотемом-твариною у трипiльцiв був тур-бик. Науковці пов’язують символи бика iз сонячними культами i культом плодючості.

Щодо символу змiї, то вiн є доволi поширеним в орнаментицi трипiльської керамiки: в окремих групах поселень вiн становить до 45%  вiд усiх вiдомих знакiв. Чимало вчених витлумачують трипiльськi знаки змiї як символ охоронця хатнього добра, домовика.

Жодні, навіть найяскравіші описи, не витримують конкуренції з візуальними зображеннями описуваного об’єкта.

 Тому до вашої уваги пропонуються трипільські символи в малюнках та їх тлумачення.

Дерево життя

Дощ, опади

Вода життєдайна (жива вода)

Гори

Засіяне поле

Поле з урожаєм

Початок і кінець

Зв`язок всього сущого

Табу (заборона)

Зміни

Спіраль часу

Зв`язок часів

Мати (родючість)

Охорона

Родове гніздо

Сонце (світити, яскравий)

Рівновага

Ознака багатства

Перемога

Вічність

Зв`язок (разом, єдність)

Священний бик

Змії (вужі)

Серед лісу

Людина

Заклик

Життєдальне тепло

Свіжа вода


Як бачимо, трипільське мистецтво вражає своєю самобутністю та багатогранністю. Тож згадаємо нашу мету – знайти в цій давній культурі землеробів ідеї для збагачення сучасної культури України. Здається, ніби нічого нового ми для себе не з’ясували, адже гончарство збереглося й до наших днів, а трипільська орнаментика, на думку багатьох дослідників, покладена в основу українського декоративно-прикладного мистецтва в тому вигляді, в якому воно дійшло до нас. Так здається лише на перший погляд.

Кожна людина є творцем культури свого народу. Отже, чому б нам не вивчити детальніше символіку трипільської цивілізації та не користуватися нею при створенні власних витворів мистецтва? Чому б не прикрашати ними одяг (т. зв. етнічний стиль)? Так, нині це практикується, але збагачення полягає саме у різноманітності застосовуваних знаків та вкоріненню їх у сучасне життя українців. Дехто може заявити, що це схоже на «крок назад», адже культура наша еволюціонувала з віками і потрапила до нас у тому вигляді, який найбільш відповідає рівню розвитку нашого суспільства. Не заперечуватиму цієї думки, але не слід ігнорувати той факт, що застосування символіки трипільської культури в одязі, дизайні й сучасному мистецтві (особливо, враховуючи широкий сучасний асортимент виражальних засобів), є виявом поваги, любові та патріотизму. До того ж, невже це погано, коли в нашій культурі багата символіка, а люди не цураються рідного в сучасному житті?..

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.