Окремі проблемні аспекти відповідної оплати судового збору

29 червня 2023, 16:15
Власник сторінки
Адвокат
0
14

Чи повинні оплачувати судовий збір безпосередні учасники бойових дій, що захищають свої порушені права в тих або інших судах?

Окремі фізичні особи звільняються від обов’язкової сплати судового збору, захищаючи гарантовані їм майнові або немайнові права в судових інстанціях. Чи поширюється вказана пільга на безпосередніх учасників бойових дій?

Правовому регулювання даного питання притаманні своєрідні особливості. Зокрема, з’ясовуючи, чи повинні безпосередні учасники бойових дій платити судовий збір, захищаючи гарантовані їм інтереси й права в тих чи інших судах, необхідно в свою чергу проаналізувати такі джерела:

1.    чинне законодавство:

-        Конституцію України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР зі змінами та доповненнями (далі – Конституція України),

-        Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 року № 3674-VI зі змінами та доповненнями (далі – Закон України «Про судовий збір»),

-        Закон України «Про соціальний статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року № 3551-XII зі змінами та доповненнями (далі – Закон України «Про соціальний статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

2.    судову практику:

-   Постанову Великої Палати Верховного Суду від 12.02.2020 року по справі № 545/1149/175-ц (далі – Постанова Верховного Суду від 12.02.2020 року по справі № 545/1149/175-ц),

-   Постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 08.09.2021 року по справі № 686/12010/21 (далі – Постанова Верховного Суду від 08.09.2021 року по справі № 686/12010/21),

-   Постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 22.12.2021 року по справі № 521/17186/20 (далі – Постанова Верховного Суду від 22.12.2021 року по справі № 521/17186/20).

Чинне законодавство, будучи багатогранною системою юридичних правил, водночас передбачає головні засади ефективного та осмисленого утвердження нашої Вітчизни, як незалежної держави. Зокрема згідно з правовою нормою, яка національним законодавцем закріплена в ч. 1 ст. 55 Конституції України, права і свободи людини та громадянина захищаються судом.

Чіткий і недвозначний зміст даного положення щодо всебічного з’ясування безпосередніх учасників цивільних правовідносин, кожен з яких звільняється від неодмінної сплати судового збору, зумів отримати належну конкретизацію в інших нормативно-правових актах. Що це означає?

Перелік безпосередніх суб’єктів правових відносин є доволі різноманітним. Скажімо він включає в себе безпосередніх учасників бойових дій.

Зазначеним суб’єктам правових відносин притаманні своєрідні особливості. Скажімо фізичні особи, які визнані безпосередніми учасниками бойовий дій, мають особливий правовий статус, що в свою чергу отримав своє закріплення у відповідних нормативних актах.  

Вищенаведеному судженню властива ціла низка обґрунтовуючих пояснень. Зокрема безпосередні учасники бойових дій захищають:

-        державний суверенітет і територіальну цілісність незалежної України;

-        непорушну стійкість зовнішньополітичного курсу правової України;

-        духовне благополуччя законослухняних громадян суверенної України;

-        матеріальний добробут добросовісних громадян правової України;

-        інші блага, що є безцінними в цивілізованому суспільстві.

Враховуючи вказані доводи, чинне законодавство гарантує згаданим особам відповідні преференції, яким притаманний майновий чи немайновий характер. Зокрема у відповідності до правової норми, яка отримала належне закріплення в п. 13 ч. 1 ст. 5 Законі України «Про судовий збір», від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України - у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав.

Подібне за своєю сутністю положення передбачають інші нормативні акти, що посідають одні з почесних місць в складній ієрархії чинного законодавства. Скажімо згідно з правовою нормою, яку національний законодавець закріпив в ч. 2 ст. 22 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ветерани війни та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України отримують безоплатну правову допомогу щодо питань, пов’язаних з їх соціальним захистом, а також звільняються від судових витрат, пов’язаних з розглядом цих питань.

Вказаної правової концепції дотримується й обґрунтована судова практика, яка склалася внаслідок якісного та своєчасного розгляду тих або інших спорів. Скажімо Постановою Верховного Суду України від 10.02.2020 року по справі № 545/1149/175-ц передбачено, що:

«Відповідно до пункту 13 частини першої статті 5 Закону № 3674-VI учасники бойових дій під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються від сплати судового збору у справах, пов`язаних з порушенням їхніх прав.

Разом з тим, зазначена норма має відсильний характер та не містить вичерпного переліку справ, в яких учасники бойових дій та прирівняні до них особи звільняються від сплати судового збору.

Правовий статус ветеранів війни, забезпечення створення належних умов для їх життєзабезпечення та членів їх сімей, встановлені Законом України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». У статті 22 цього ж Закону передбачено, що особи, на яких поширюється дія цього нормативного акта, отримують безоплатну правову допомогу щодо питань, пов`язаних з їх соціальним захистом, а також звільняються від судових витрат, пов`язаних з розглядом цих питань.

Перелік пільг учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них, визначені у статті 12 цього Закону.

Отже, вирішуючи питання про стягнення судового збору з особи, яка має статус учасника бойових дій (прирівняної до нього особи), для правильного застосування норм пункту 13 частини першої статті 5 Закону № 3674-VI суд має враховувати предмет та підстави позову; перевіряти чи стосується така справа захисту прав цих осіб з урахуванням положень статтей 12, 22 Закону № 3551-XII».

   Подібний за своїм змістом юридичний висновок закріплюють інші рішення, що у відповідному порядку були ухвалені вказаним органом державної влади. Зокрема одним з таких процесуальних документів можна назвати:

-      Постанову Верховного Суду від 08.09.2021 року по справі № 686/12010/21,

-      Постанову Верховного Суду від 22.12.2021 року по справі № 521/17186/20.

Звідси випливає ціла низка важливих питань, що мають практичне значення. Скажімо, від обов’язкової сплати судового збору звільняються окремі особи, чіткий перелік яких отримав своє закріплення в окремих нормативних актах, що посідають чільні місця в чинному законодавстві. 

Одначе не треба забувати про цілу низку важливих аспектів, що стосуються  вказаної пільги. Зокрема, від обов’язкової сплати судового збору звільняються не всі з вищезгаданих осіб, а тільки ті з них, що здійснюють вправний захист гарантованих їм прав, як безпосереднім учасникам бойових дій.

На інші юридичні можливості вищезазначена преференція не поширюється. Дані судження роз’яснюються такими життєвими ситуаціями.

Ситуація № 1.

Безпосередньому учаснику бойових дій відмовили в безоплатному наданні лікарських засобів. Тому вищезгадана особа звернулася до відповідного суду з позовною заявою про якісний захист гарантованих їй прав.

В зазначеному випадку безпосередній учасник бойових дій може не вчиняти відповідні дії. Наприклад, згадана особа вправі не оплачувати судовий збір.

Вищенаведеному судженню властиве відповідне обґрунтовуюче пояснення. Зокрема вказана особа має право на безоплатне отримання лікарських засобів, як безпосередній учасник бойових дій, що підтверджується правовими нормами, які в свою чергу закріплені в статті 12 Закону України «Про соціальний статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Ситуація № 2.

Безпосередньому учаснику бойових дій відмовили в негайному стягненні грошових коштів за договором позики. Тому вищезазначена особа звернулася до відповідного суду з позовною заявою про якісний захист гарантованих їй прав.

В наведеному випадку безпосередній учасник бойових дій повинна вчинити відповідні дії. Наприклад, згадана особа зобов’язана оплатити судовий збір.

Вищенаведеному судженню властиве відповідне обґрунтовуюче пояснення. Зокрема зазначена особа має право на негайне стягнення грошових коштів за договором позики, не як безпосередній учасник бойових дій, що підтверджується правовими нормами, які в свою чергу закріплені в статті 12 Закону України «Про соціальний статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 

Таким чином, з усього вищесказаного можна дійти таких висновків:

1.    безпосереднім учасникам бойових дій гарантовані різноманітні пільги, що закріплені відповідними нормативними актами,

2.    згадані суб’єкти правових відносин звільняються від неодмінної сплати судового збору тільки тоді, коли вони захищають свої порушені права, що гарантовані їм, як безпосереднім учасникам бойових дій. 

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости науки
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.