Юридичний зміст підготовчого провадження в цивільному процесі

17 квітня 2023, 20:40
Власник сторінки
Адвокат
0
22

В даній статті з'ясовується юридичний зміст, який притаманний підготовчому судовому провадженню, що в свою чергу здійснюється в непростому цивільному процесі.

Цивільний процес, будучи невід’ємним елементом вправного судочинства,  заразом видається неповним й неякісним без підготовчого судового засідання. В чому саме полягає юридична суть вказаного юридичного факту?
 Правовому регулювання даного питання притаманні своєрідні особливості. Зокрема, з’ясовуючи, в чому полягає юридична суть підготовчого провадження в цивільному процесі, в свою чергу потрібно проаналізувати ось такі джерела, що перебувають в нерозривному взаємозв’язку:
    1.  чинне законодавство:
       - Конституцію України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР зі змінами та доповненнями (далі – Конституція України),
    - Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-IV зі змінами та доповненнями (далі – ЦПК України);
    2.  судову практику:
     - Постанову, яка прийнята Верховним Судом у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду 08.06.2021 року по справі № 663/1025/18 (далі – Постанова Верховного Суду 08.06.2021 року по справі № 663/1025/18),
     - Постанову, яка прийнята Верховним Судом у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду 20.09.2022 року по справі № 465/4793/19 (далі – Постанова Верховного Суду 20.09.2022 року по справі № 465/4793/19).
    Чинне законодавство, будучи багатогранною системою юридичних правил, водночас передбачає головні засади ефективного та осмисленого утвердження нашої Вітчизни, як незалежної держави. Скажімо згідно з правовою нормою, яка національним законодавцем закріплена в ч. 1 ст. 55 Конституції України, права і свободи людини та громадянина захищаються судом.
   Чіткий та недвозначний зміст цього положення щодо всебічного з’ясування досліджуваного нами проблемного аспекту роз’ясняються іншими джерелами, під якими в свою чергу необхідно розуміти не тільки нормативно-правові акти, а й аргументовану судову практику. Як це розуміти?
   Чинне законодавство, регулюючи різні за своїм змістом правові відносини, заразом не є досконалим. Зокрема в нормах, які отримали належне закріплення в окремих нормативно-правових актах, відсутня ціла низка чітких визначень відповідних юридичних термінів. 
  Не оминуло вказане негативне явище й численні закони, які регламентують якісне правосуддя. Скажімо в правових нормах, що закріплені в ЦПК України, вітчизняний законодавець не передбачив чіткого та недвозначного визначення юридичного терміну «підготовче судове провадження».
   Зазначена проблема вирішується завдяки аргументованій судовій практиці, яка склалася внаслідок якісного та своєчасного вирішення цивільних спорів. Зокрема Постановою Верховного Суду 08.06.2021 року по справі № 663/1025/18 передбачено, що:
     «Підготовче судове провадження - це стадiя судового прoцесу, в якій з`ясовується предмет спoру, позoвні вимoги, заперечення на позoвні вимoги, склад учасників судовoго процесу, вирішення відводів, xарактер спірних правовідносин та інших дій, які будуть слугувати для правильного і безперешкoдного розгляду справи пo суті, іншими словами, це важлива складова судочинства, що спрямована на створення умов для правильного, безперешкодного та своєчасного розгляду справи по суті.
  Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.
Підготовче засідання є формою підготовчого провадження, яка полягає у вчиненні судом та учасниками судового процесу відповідних процесуальних дій».
    Аналогічний за своєю суттю правовий висновок закріплюють інші рішення, що у відповідному порядку були ухвалені вказаним органом державної влади. Зокрема одним з таких процесуальних документів є:
    -  Постанова Верховного Суду 20.09.2022 року по справі № 465/4793/19.
   Таким чином, під підготовчим судовим провадженням в цивільному процесі потрібно розуміти стадiю судового прoцесу, в якій з`ясовується предмет спoру, позoвні вимoги, заперечення на позoвні вимoги, склад учасників судовoго процесу, вирішення відводів, xарактер спірних правовідносин та інших дій, які будуть слугувати для правильного і безперешкoдного розгляду справи пo суті, іншими словами, це важлива складова судочинства, що спрямована на створення умов для правильного, безперешкодного та своєчасного розгляду справи по суті.

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости науки
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.