Структурні елементи, що має поданий в цивільному процесі позов.

06 квітня 2023, 13:38
Власник сторінки
Адвокат
0
6

В даній статті з'ясовується, які саме структурні елементи має юридичний зміст поданого в цивільному процесі позову.

Цивільний процес, будучи невід’ємним елементом вправного судочинства,  водночас видається неможливим без аргументованого та зрозумілого позову. Які саме структурні елементи визначають юридичний зміст такого документу?

    Правовому регулювання даного питання притаманні своєрідні особливості. Зокрема, з’ясовуючи, які структурні елементи визначають юридичну сутність обґрунтованого і зрозумілого позову, що в свою чергу подали відповідні особи в цивільному процесі, потрібно проаналізувати такі джерела:

1.    1. чинне законодавство:

-        - Конституцію України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР зі змінами і доповненнями (далі – Конституція України),

-        - Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-IV зі змінами та доповненнями (далі – ЦПК України),

-        - Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 року № 2709-IV (далі – Закон України «Про міжнародне приватне право»);

2.    2. судову практику:

-        - Постанову, яка прийнята Верховним Судом у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду 14.07.2021 року по справі № 161/2823/19 (далі – Постанова Верховного Суду 14.07.2021 року по справі № 161/2823/19),

-        - Постанову, яка прийнята Верховним Судом у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду 04.07.2022 року по справі № 215/5508/20 (далі – Постанова Верховного Суду 04.07.2022 року по справі № 215/5508/20),

-        - Постанову, яка прийнята Верховним Судом у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду 26.01.2023 року по справі № 203/4557/18 (далі – Постанова Верховного Суду 26.01.2023 року по справі № 203/4557/18).

Чинне законодавство, будучи багатогранною системою юридичних правил, водночас передбачає головні засади ефективного та осмисленого утвердження нашої Вітчизни, як суверенної держави. Скажімо згідно з правовою нормою, яка національним законодавцем закріплена в ч. 1 ст. 55 Конституції України, права і свободи людини та громадянина захищаються судом.

    Чіткий та недвозначний зміст цього положення щодо всебічного з’ясування досліджуваного нами проблемного аспекту роз’ясняються іншими джерелами, під якими в свою чергу необхідно розуміти не тільки нормативно-правові акти, а й аргументовану судову практику. Як це розуміти?

Чинне законодавство, регулюючи різні за своїм змістом правові відносини, заразом не є досконалим. Зокрема в нормах, які отримали належне закріплення в окремих нормативно-правових актах, в свою чергу немає жодних складових, що розкривають юридичну суть того чи іншого факту.

    Не оминуло вказане негативне явище й численні закони, які регламентують якісне правосуддя. Скажімо в правових нормах, що закріплені в ЦПК України, в законі України «Про міжнародне приватне право», а також в інших законах, вітчизняний законодавець в свою чергу не передбачив структурних елементів, що встановлюють юридичну сутність аргументованого та зрозумілого позову, поданого відповідною особою в цивільному процесі.

Зазначена проблема вирішується завдяки аргументованій судовій практиці, яка склалася внаслідок якісного та вчасного вирішення господарських спорів. Зокрема Постановою Верховного Суду від 14.07.2021 року по справі № 161/2823/19 передбачено, що:

    «Основними елементами, що визначають сутність будь-якого позову (індивідуалізуючі ознаки позову) являються предмет і підстава».

Аналогічний за своєю суттю правовий висновок закріплюють інші рішення, що у відповідному порядку були ухвалені згаданим органом державної влади. Скажімо одними з таких процесуальних документів є:

-   Постанова Верховного Суду від 04.07.2022 року по справі № 215/5508/20,

-   Постанова Верховного Суду від 26.01.2023 року по справі № 203/4557/18.

Таким чином, під основними елементами, що визначають юридичну сутність обґрунтованого позову, якого відповідною особою подано в цивільному процесі, в свою чергу необхідно розуміти такі складові:

-   його предмет,

-   його підставу.

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости науки
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.