Право адвоката посвідчувати копію довіреності, яка видана на його ім'я

02 вересня 2022, 17:38
Власник сторінки
Адвокат
0
4

В даній статті з'ясовується, чи дозволено добросовісному адвокату, що є ефективним представником в адміністративному процесі, засвідчувати копію довіреності, яка в свою чергу видана на його ім’я.

     Адвокат, будучи ефективним представником в адміністративному процесі, водночас може вчиняти різні за своїм змістом дії. Чи дозволено вказаній особі засвідчувати копію довіреності, яка видана на її ім’я?
   Правовому регулювання вказаного питання властиві своєрідні особливості. Зокрема, з’ясовуючи чи дозволено добросовісному і цілеспрямовану адвокату, що є ефективним представником в адміністративному процесі, засвідчувати копію довіреності, яка в свою чергу видана на його ім’я, треба проаналізувати такі правові джерела:
      1.    чинне законодавство:
     - Конституцію України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР зі змінами і доповненнями (далі – Конституція України),
        -  Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року № 2747-IV зі змінами і доповненнями (далі – КАС України),
        -  Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року № 5076-V зі змінами і доповненнями (далі – Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»);
         2.    судову практику:
       -   Постанову, яка була прийнята Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 17 січня 2019 року по справі № 809/1092/18 (далі – Постанова Верховного Суду від 17.01.2019 року по справі № 809/1092/18),
       -   Постанову, яка була прийнята Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 30 липня 2020 року по справі № 813/3993/17 (далі – Постанова Верховного Суду від 30.07.2020 року по справ № 813/3993/17),
       -   Постанову, яка була прийнята Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 19 серпня 2021 року по справі № 818/3711/15 (далі – Постанова Верховного Суду від 19.08.2021 року по справі № 818/3711/15).
    Чинне законодавство, будучи багатогранною системою юридичних правил, заразом передбачає основні засади ефективного та продуманого утвердження нашої Батьківщини, як суверенної, демократичної, а також правової держави. Скажімо згідно з правовою нормою, яка вітчизняним законодавцем закріплена в ч. 1 ст. 1312 Конституції України, для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура.
    Чіткий та недвозначний зміст цього положення щодо всебічного з’ясування досліджуваного нами питання конкретизують інші нормативно-правові акти, а також судова практика. Як це розуміти?
     Адміністративний процес – це дуже важлива частина юридичної діяльності. Активну участь в ньому можуть взяти різні за своїм правовим статусом особи, одними з яких, наприклад, є так звані «представники».
     Вказаним учасникам правових відносин властивий чіткий суб’єктний склад. Зокрема у відповідності до правової норми, яка отримала належне закріплення в ч. 1 ст. 57 КАС України, представником у суді може бути:
       -   або адвокат,
       -   або законний представник.
     Чинне законодавство гарантує вищевказаним учасникам правових відносин цілу низку різних за своєю сутністю майнових та немайнових можливостей. Зокрема згідно з правовою нормою, яка вітчизняним законодавцем закріплена в п. 9. ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час здійснення адвокатської діяльності адвокат вправі вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики і договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, наприклад: посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів.
      Ефективній реалізації зазначених можливостей в адміністративному процесі притаманні відповідні особливості. Що це означає?
   Адміністративна справа охоплює собою різні за своїм змістом документи. Скажімо вона включає в себе довіреність, яку позивач або інша особа видала на ім’я адвоката.
    Чинне законодавство не забороняє вищезазначеній особі вчиняти окремі дії. Наприклад, в цілій низці правових норм, які отримали відповідне закріплення в  КАС України,  Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також інших нормативно-правових актах, відсутні ті чи інші вказівки про те, що вправний та сумлінний адвокаті не вправі засвідчувати копію довіреності, яка в свою чергу видана на його ім’я.
    Адміністративний процес складається з цілої низки взаємопов’язаних аксіом. Зокрема чіткий зміст одного зі вказаних тверджень звучить наступним чином: «Кожен вправі робити те, що йому не заборонено робити законом».
     Звідси випливає, що вищенаведеній особа дозволено вчиняти відповідні дії. Тобто, вправний та добропорядний адвокат, що є ефективним представником в адміністративному процесі, водночас вправі посвідчувати копію довіреності, яка в свою чергу видана на його ім’я.
      Вказаної правової концепції дотримується й обґрунтована судова практика, яка склалася внаслідок якісного та вчасного розгляду адміністративних спорів. Скажімо Постановою Верховного Суду від 17.01.2019 року по справі № 809/1092/18 передбачено, що:
     «Адвокат має професійне право посвідчувати копії документів у справах, зокрема і копії довіреності».
      Подібний за своїм змістом юридичний висновок закріплюють інші рішення, що у відповідному порядку були ухвалені вказаним органом державної влади. Зокрема одним з таких процесуальних документів можна назвати:
      - Постанову Верховного Суду від 30.07.2020 року по справ № 813/3993/17,
       -  Постанову Верховного Суду від 19.08.2021 року по справі № 818/3711/15.
      Отже, сумлінний адвокат, що бере активну участь в адміністративній справі, вправі посвідчувати копію довіреності, що в свою чергу видана на його ім’я.

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости науки
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.