Правова основа ефективної діяльності професійної адвокатури

14 березня 2022, 18:15
Власник сторінки
Адвокат
0
11

В даній статті з'ясовується, які юридичні джерела є правовою основою ефективної діяльності професійної адвокатури.

          Адвокатура – це один з головних видів недержавних самоврядних інститутів. Які юридичні джерела є правовою основою її ефективної діяльності?
    Правове регулювання даного питання здійснюється за певними правилами. Зокрема різні за своїм змістом аспекти, що стосуються всебічного з’ясування правової основи професійної адвокатури, регламентують:
      1.    Конституція України від 28  червня 1996 року № 254к/96-ВР зі змінами та доповненнями (надалі – Конституція України);
     2.    Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року № 5076-V зі змінами та доповненнями (надалі – Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»);
      3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV зі змінами та доповненнями (надалі – ЦПК України);
     4. Господарський процесуальний кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами та доповненнями (надалі – ГПК України);
    5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2021 року № 4651-VI зі змінами та доповненнями (надалі – КПК України);
   6. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року № 2747-IV зі змінами та доповненнями (надалі – КАСУ України);
   7. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року № 1129-IV зі змінами та доповненнями (надалі – КВК України);
   8. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 року № 3460-VI зі змінами та доповненнями (надалі – Закон України «Про безоплатну правову допомогу»);
  9. Правила адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року 09 червня 2017 року, зі змінами, затвердженими З’їздом адвокатів України 2019 року 15 лютого 2019 року (надалі – Правила адвокатської етики).
    10. інші правові джерела.
    Чинне законодавство, будучи багатогранною системою юридичних правил, заразом передбачає головні засади ефективного та продуманого утвердження нашої Батьківщини, як незалежної, демократичної, а також правової держави. Скажімо згідно з правовою нормою, яка вітчизняним законодавцем закріплена в ч. 1 ст. 1312 Конституції України, для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура.
       Чіткий та недвозначний зміст вищевказаної норми щодо чіткого з’ясування правової основи цілеспрямованої діяльності професійної адвокатури, отримав належні роз’яснення в інших нормативних актах, що в свою чергу регулюють ті чи інші правові відносини. Як це розуміти?
      Юридичним підґрунтям людської діяльності є відповідні правові джерела. Скажімо у відповідності до правової норми, яка отримала належне закріплення в ч. 1 ст. 3 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», правовою основою діяльності адвокатури України є:
    - Конституція України,
    - цей Закон,
    - інші законодавчі акти України.
Таким чином, юридичним підґрунтям вказаної діяльності є багаторівневим. Тобто, правовою основою вчасної та ефективної діяльності, що здійснюється високопрофесійною адвокатурою, є такі правові джерела:
    1.    Конституція України (закріплює основні принципи правової діяльності, яку повинні здійснювати вмілі та чесні адвокати);
    2.    Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (закріплює різні за своїм змістом правила, згідно з якими повинна здійснюватися цілеспрямована адвокатська діяльність);
     3.    ЦПК України (закріплює різні за своїм змістом правила, згідно з якими вправний та чесний адвокат повинен здійснювати юридичний супровід в цивільному процесі);
    4.    ГПК України (закріплює різні за своїм змістом правила, згідно з якими вправний та чесний адвокат повинен здійснювати юридичний супровід в господарському процесі);
    5.    КПК України (закріплює різні за своїм змістом правила, згідно з якими вправний та чесний адвокат повинен здійснювати юридичний супровід в кримінальному процесі);
   6.    КАСУ України (закріплює різні за своїм змістом правила, згідно з якими вправний та чесний адвокат повинен здійснювати юридичний супровід в адміністративному процесі);
    7.    КВК України (закріплює різні за своїм змістом правила, згідно з якими вправний та чесний адвокат повинен здійснювати юридичний супровід засуджених осіб);
    8.    Закон України «Про безоплатну правову допомогу» (закріплює різні за своїм змістом правила, згідно з якими вправний та чесний адвокат повинен здійснювати безоплатну правову допомогу);
   9.    Правила адвокатської етики (закріплюють різні за своєю суттю правила, що не відміняють та не замінюють положення чинного законодавства про адвокатуру й адвокатську діяльність, а доповнюють і конкретизують їх складний зміст);
   10.  інші правові джерела.  
  Таким чином, з усього сказаного ми можемо дійти обґрунтованого висновку, що правовою основою плідної діяльності, яку вчиняє професійна адвокатура, є різні за своєю суттю джерела. Під останніми необхідно розуміти:
     1.    Конституцію України;
     2.    Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;
     3.    ЦПК України;
     4.    ГПК України;
     5.    КПК України;
     6.    КАСУ України;
     7.    КВК України;
     8.    Закон України «Про безоплатну правову допомогу»;
     9.    Правила адвокатської етики;
    10.  інші правові джерела.

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости науки
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.