Окремі наслідки пропущення строку, який встановлений для прийняття спадщини

18 січня 2022, 20:55
Власник сторінки
Адвокат
0
24

В даній статті з'ясовується, які наслідки настають внаслідок пропущенн строку, що в свою чергу встановлений для прийняття спадщини.

    Чинне законодавство гарантує цілу низку різних за своїм суттю можливостей кожному спадкоємцю, яким пропущено строк, що в свою чергу встановлений для прийняття спадкового майна. Чи вправі даний учасник правових відноси взяти безпосередню участь в спадкуванні за письмовою згодою спадкоємців, які вже прийняли спадщину?
    Правовому регулюванню вказаного питання властиві своєрідні особливості. Зокрема, з’ясовуючи, чи дозволено спадкоємцю, яким було пропущено строк, що в свою чергу встановлений відповідним законом для прийняття спадщини, може взяти особисту участь в спадкуванні за письмовою згодою спадкоємців, які вже прийняли спадщину, треба проаналізувати такі джерела:
    1. чинне законодавство:
    - Конституцію України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР (далі – Конституція України),
    - Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV (далі – ЦК України).
   Юридичний склад спадкової маси охоплює собою різні за своєю суттю блага. Зокрема всі учасники цивільних відносин можуть набути в приватну власність житлові будинки, дорогоцінні метали, транспортні засоби, ювелірні прикраси, земельні ділянки, музичні інструменти, а також інші речі, що перебувають в цивільному обороті.
   Однак не потрібно забувати про те, що чинним законодавством передбачено відповідну процедуру, дотримавшись якої, вищезгадані суб’єкти можуть стати повноправними володільцями таких благ. Зокрема згідно з правовою нормою, яка закріплена національним законодавцем в ч. 2 ст. 42 Конституції України, право приватної власності набувається в порядку, що визначений законом.
   Чіткий і недвозначний зміст даного положення щодо всебічного з’ясування майнових прав, що гарантовані спадкоємцеві, яким в свою чергу пропущено строк роз’яснюються іншими законами. Як це розуміти?
    Чинне законодавство передбачає цілу низку різних за своїм змістом правил, які стосуються осмисленого набуття в приватну власність спадкового майна. Зокрема відповідно до правової норми, яку вітчизняний законодавець закріпив в ч. 1 ст. 1270 ЦК України, для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.
    Навмисне чи ненавмисне невиконання вищенаведеного правила обумовлює неминуче настання певних наслідків для окремих суб’єктів правових відносин. Скажімо згідно з правовою нормою, яка вітчизняним законодавцем закріплена в ч. 1 ст. 1272 ЦК України, якщо спадкоємець протягом строку, встановленого статтею 1270 зазначеного Кодексу, не подав заяву про прийняття спадщини, то він вважається таким, що не прийняв її.
   Але треба пам’ятати про те, що даному правилу притаманні істотні винятки. Зокрема відповідно до правової норми, яку вітчизняний законодавець закріпив в ч. 2 ст. 1272 ЦК України, за письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу або в сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.
    Отже, спадкоємцю, яким пропущено строк, що в свою чергу встановлений для прийняття спадкового майна, гарантовано цілу низку різних можливостей. Наприклад, вищевказана особа може взяти безпосередню участь в спадкуванні за письмовою згодою спадкоємців, які вже прийняли спадщину.

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости науки
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.