ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО НАДАННЯ СТОРОНІ ЗАХИСТУ ВІДЕОЗАПИСУ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ

20 травня 2021, 12:38
0
89
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО НАДАННЯ СТОРОНІ ЗАХИСТУ ВІДЕОЗАПИСУ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ

Юрист АО «Баррістерс» Микола Михальчук

Згідно діючого кримінально-процесуального законодавства - орган досудового розслідування проводячи обшук зобов’язаний фіксувати дану слідчу дію на відеокамеру. 
Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім’ї або його представникові. 
Таким чином, після проведення обшуку слідчий, який його проводив зобов’язаний надати один примірник протоколу обшуку особі, в якої відшукувались певні речі (документи) та копію відеозапису проведення такої слідчої дій. 
Відповідно до п. 10 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов’язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису. Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 104 КПК України запис, здійснений за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів під час проведення слідчим, прокурором обшуку, є невід’ємним додатком до протоколу. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані у записі, не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні. 
Саме в порушення даної норми, з різних причин слідчі не надають особі у якої здійснювався обшук відеозапис його проведення.
В таких випадках рекомендовано одразу ж після проведення обшуку подавати слідчому клопотання про надання відеозапису такого обшуку, зазначаючи при цьому, що такий відеозапис є невід’ємною частиною слідчої дії. 
Враховуючи вищезазначені норми, наголошую, що Протокол обшуку може вважатися цілісним документом лише за в сукупності трьох складових: 
1. Протокол обшуку; 
2. Опис вилучених документів та тимчасово вилучених речей;
3. Відеозапис проведення обшуку. 
Відтак, законодавець зобов’язує слідчого, який проводив обшук, вручити особі, в якої проводився обшук саме цілісний документ – Протокол обшуку, а не визначені на власний розсуд слідчим його частини. 
При поданні зазначеного клопотання, часто виникає інша проблема – слідчий не надає відповіді на заявлене вами клопотання про надання відеозапису обшуку та/або приймає рішення про відмову в задоволенні відповідного клопотання. 
Таким чином, в нас наявна бездіяльність, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, оскарження якої допускається відповідно до п.1) ч. 1 ст. 303 КПК України та передбачає три обов’язкові ознаки: 1) слідчий, дізнавач або прокурор наділені обов’язком вчинити певну процесуальну дію; 2) така процесуальна дія має бути вчинена у визначений КПК України строк; 3) відповідно процесуальна дія слідчим чи прокурором у встановлений строк не вчинена. 

1) Слідчий, дізнавач або прокурор наділені обов’язком вчинити певну процесуальну дію:
Відповідно до ч. 1 ст. 105 КПК України особою, яка проводила процесуальну дію, до протоколу долучаються додатки. 
Як зазначено в абз. 3 ч. 2 ст. 104 КПК України запис, здійснений за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів під час проведення слідчим, прокурором обшуку, є невід’ємним додатком до протоколу. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані у записі, не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні. 
Відповідно до академічного тлумачного словника української мови в 11 томах (том № 5, стор. - 262) НЕВІД’ЄМНИЙ – якого не можна відділити, відокремити від кого-, чого-небудь. 
Згідно з ч. 9 ст. 236 КПК України другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім’ї або його представникові. При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації. 

  2) така процесуальна дія має бути вчинена у визначений КПК України строк: 
Враховуючи, що законодавець не міг врахувати всі процесуальні дії, які будуть здійснюватися під час досудового розслідування, а відтак не міг і зазначити конкретний строк вчинення всіх процесуальних дій. З цією метою, чинний кримінальний процесуальних кодекс України містить положення щодо необхідності дотримання розумних строків під час вчиненні процесуальних дій. Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. 
Згідно з ч. 2 ст. 113 КПК України Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу. Враховуючи, що статтею 236 КПК України визначено, що копія протоколу обшуку вручається особі, у якої проведено обшук невідкладно після закінчення проведення обшуку, відтак і копія відеозапису протоколу обшуку, як невід’ємний додаток протоколу обшуку, повинна була бути вручена особі у якої відбувся обшук разом із протоколом обшуку. 
Таким чином, хоча законодавцем чітко і не зазначений строк, протягом якого слідчий зобов’язаний був надати копію відеозапису протоколу обшуку, однак в будь-якому разі дана процесуальна дія повинна була бути вчинена в межах розумного строку без невиправданої затримки. 

 3) відповідна процесуальна дія слідчим чи прокурором у встановлений строк не вчинена: 
особі у якої відбувся обшук не було надано слідчим копію відеозапису протоколу обшуку, а подане нею Клопотання про надання копії відеозапису проведення обшуку слідчим не розглянуто/формально розглянуто та необґрунтовано відмовлено, вказане лише підтверджує, що така процесуальна дія і не була б здійснена протягом розумного строку. 

Враховуючи викладене, вами має подаватись скарга, що стосується саме бездіяльності слідчого/прокурора, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений КПК України строк.
Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: События в Украине
ТЕГИ: кримінальне провадження,обшук,правозахист,кримінально-процесуальний кодекс,протокол
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.