ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНСЬКИХ РЕГІОНІВ: ГЕОБРЕНДИНГОВИЙ АСПЕКТ

24 травня 2019, 16:29
Власник сторінки
Брендмейкер, релайтер, политбрендолог
0
36
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНСЬКИХ РЕГІОНІВ: ГЕОБРЕНДИНГОВИЙ АСПЕКТ

Регіон – це безумовна складова державного утворенння, його імідж неминуче впливає на загальне сприйняття країни...

… «Регіон – це безумовна складова державного утворенння, його імідж неминуче впливає на загальне сприйняття країни. Тому координування, спрямовування і контролювання цих процесів можна вважати обов’язком державних органів.Геобрендинг не може бути спонтанним бажанням лише певних регіонів, хоча вони є найбільш зацікавленими у його просуванні. Брендинг міст і регіонів, через свій вплив на державні й геополітичні процеси, має стати проектом загальнодержавного масштабу, хоча основні зусилля з його реалізації здійснюються на місцях.
Як засвідчило дослідження, геобрендинг в Україні переважно секторальний (галузевий) – тобто, зусилля ініціаторів спрямовані на промоцію якогось одного напряму діяльності, хоча й найбільш органічного та перспективного для регіону; діяльність планується й реалізується з орієнтуванням на якусь конкретну аудиторію. Найчастіше таким напрямом є туристична галузь. 
Іміджування регіонів відбувається на засадах реалізації місії кожного конкретного регіону із урахуванням основних стратегій розвитку країни загалом. Цьому процесу, на думку науковців, передує аудит загальнодержавного бренду та дослідження сформованості іміджів конкретних територіальних одиниць (з використанням соціологічних інструментів, моніторингу ЗМІ); розробка й реалізація комплексної програми формування іміджу регіонів – у межах країни і за кордоном. 
Має бути взята до керівництва на практиці доведена науковими дослідженнями теза – імідж не виникає стихійно, він є результатом цілеспрямованих дій. Над ним необхідно працювати системно, постійно, протягом тривалого часу. Вибір ефективних інструментів, професійна реалізація завдань створюють враження природності й стихійності процесів. Важливо усвідомити, що більш ефективними є не реактивні, а проактивні комунікації. Систему цінностей, формати суспільної поведінки й активності необхідно «вирощувати» поступово й послідовно у процесі комплексних, системних довготривалих комунікацій. Важливість ефективних комунікацій визначається також і їхнім впливом на стабільність у регіоні – реципієнт із соціального середовища з негативними соціальними цінностями легше піддається деструктивному впливу повідомлень. Це засвідчують деякі проблемні території в Україні. Тому Стратегією регіонального розвитку передбачено «підвищення рівня обізнаності населення щодо цінностей територій та об’єктів природно-заповідного фонду і залучення населення до управління ними».
Важливість геобрендингу для внутрішньої аудиторії визначається тим, що ефективна комунікація забезпечує якісні зміни суспільної свідомості, сприяє консолідації локальних спільнот, нівелює конфронтаційні настрої між різними регіонами, диференційованими за культурними, релігійними, економічними тощо чинниками, формує громадянську самосвідомість і патріотизм. 
Поки що маємо констатувати увагу регіонів до формування переважно інвестиційного іміджу, євроінтеграції й міжрегіональних зв’язків, транскордонного співробітництва на тривалий період – це засвідчує Стратегія розвитку Чернівців. Схожі підходи реалізуються й у Закарпатській, Херсонській, Одеській, Львівській областях; інші документи, прийняті обласними радами, передбачають вирішення іміджево-брендових завдань у межах залучення інвестицій (Хмельницька обл.), розвитку туризму (Івано-Франківська обл.), соціально-економічного розвитку (Полтавська обл.). Жоден із стратегічних документів не підноситься над економічно-маркетинговим розумінням території, не йдеться про комунікаційну складову, ідентичність регіону, про так званий символічний капітал тощо.
Геобрендинг створює і зміцнює імідж; репутація ж території, на відміну від іміджу, формується на реальних якостях, достоїнствах і недоліках об’єкта. Символічним репутаційним капіталом називають рівень визнання соціумом життєвості, вагомості, надійності об’єкта. Він розглядається як найважливіша складова його соціальної значущості й конкурентоздатності. Сильний бренд передбачає не тільки самі послуги, особливості, характеристики території, тобто реальну матеріальну, або об’єктивну частину, а й певний набір асоціацій і характеристик у сприйняття аудиторією. А це вже результат застосування комунікаційних технік і технологій. Позиціонування регіону за якоюсь однією ознакою-перевагою може бути малоефективним, оскільки не сприятиме розвитку інших галузей і напрямів. Тому важливо після ретельної оцінки можливостей продумувати комунікаційну політику, спрямовану на формування територіальним брендом «мультиплікуючого ефекту» – чи то шляхом галузевої взаємодії, чи то завдяки механізму однакового доступу до інформаційного простору, тобто перспективним є розвиток суббрендів. Геобренд можна характеризувати як мультибрендову єдність різних типів брендів…
…Однак нині потребує вирішення низка загальних проблем геобрендингу, серед яких насамперед варто назвати: відсутність належної уваги до ребрендингу або коригування бренду з урахуванням циклічності розвитку території; повільний розвиток нішевих рекреаційних послуг, спеціалізованих видів туризму; екстенсивний характер геобрендингу; фрагментарність брендингових процесів, відсутність загальної стратегії й довгострокових планів дій; відсутність технологічних геобрендингових рішень; обмеженість використовуваних геобрендингових інструментів, повільне впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологійї; несформованість комунікаційних стратегій територій, спрямованих на їхнє просування; брак якісних брендингових матеріалів іноземними мовами; незавершення інституалізації геобрендингу.Результативність геобрендингової діяльності, за умови подолання названих проблем, сприятиме консолідації суспільства, нівелюванню протистояння між регіонами, зняттю напруженості на релігійному, мовному підґрунті тощо. 
Консолідованим вираженням завдань геобрендингової діяльності регіону вважаємо формування геобрендингової стратегії як базового планового документа. До основних засадничих принципів геобрендингових стратегій регіонів, на нашу думку, можна віднести: розуміння цілей і завдань геобрендингу, спрямованих на виявлення, акцентування й розвиток переваг території, транслювання їх зацікавленим аудиторіям; чітке визначення й сегментування стейкхолдерів, з’ясування їхніх інтересів і очікувань; забезпечення постійної позитивної присутності геобренду в інформаційному просторі; гнучкість і варіативність комунікацій у відповідь на зміни геобрендингового простору; узгодженість з іншими стратегічними планами, пов’язаними з брендингованою територією. Особливо важливим вважаємо створення геобрендингової парадигми як системи понять і елементів, що формують уявлення про геобренд, поглиблюють його розуміння й зміну у процесі розвитку регіону»… 
P.S. …У руках новий збірник наукових публікацій за підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції «Імідж і репутація: теорія і практика», яка цими весняними днями відбулася на полях Київського національного університету культури і мистецтв… Звісно, у фокус уваги потрапляє власна стаття «ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНСЬКИХ РЕГІОНІВ: ГЕОБРЕНДИНГОВИЙ АСПЕКТ»… Переглядаю список публікацій, аби виділити ті, з якими ознайомлюсь обов’язково… Першою стовідсотково буде «Як комунікації творять нові ідентичності» Георгія Почепцова… Друковані видання… Як добре, що вони ще є… Електронна книга, так, це зручно, але це знову мандри віртуальним світом, в який все частіше не хочеться потрапляти… Можливість погортати новенькі шарудливі сторінки, відчути неповторний запах типографської фарби – це додатковий стимул для найскорішого прочитання того, що зацікавило і цікавить…
© Vilena V Voronova

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: События в Украине
ТЕГИ: бренд,брендинг,Україна,держава
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.