Мої пропозиції для Приватбанку (лютий 2005 року)

17 лютого 2014, 11:46
Власник сторінки
математик
0
166

Зараз «Приватбанк» користується чи не найбільшою довірою у клієнтів. Це наслідки уваги до зауважень клієнтів, санації внутрішніми силами. Чи досить внутрішніх сил для санації влади в України?

Зараз «Приватбанк» (далі Банк) з-поміж усіх банків України користується чи не найбільшою довірою у клієнтів.

Девять років тому ситуація була настільки іншою, що я запропонував:

«Банк потребує правової санації та призупинення дії ліцензії на обслуговування Зарплатного проекту на період санації» (лист 1).

Однак, я не надіслав відразу офіційного листа з цією пропозицією Міністру юстиції України.

Я почекав, якими будуть результати внутрішньої перевірки у Банку.

Невдовзі мої пропозиції (лист 1, лист 2) були враховані та прийняті. (Очевидно, необхідна для цих змін санація була проведена внутрішніми силами, наскільки відомо, керівництвом Банку, за дорученням і під контролем власників).

Наприклад (лист 1, пункт 4), на відміну від багатьох інших банків, Клієнт може взнати залишок на рахунку у будь-якому банкоматі Банку без комісії. А тепер ще й за кілька секунд з мобільного телефону, причому дзвінок у Банк безкоштовний. Після кожної зміни стану рахунку виписку про здійснену операцію (лист 1, пункт 4) я отримую з Банку миттєво у безкоштовній смс.

Результати бачимо: «Приватбанк» став майже монополістом на ринку послуг населенню. Це – матеріальне втілення довіри.

“_17_” лютого 2014 року

 

 

Лист 1

Директору філії „Розрахунковий центр” Приватбанку

буд. 67, просп. Перемоги, Київ

копія: Директору МННЦ ІТС

Гриценку Володимиру Іллічу

копія: Міністру юстиції України

Зваричу Роману Миколайовичу

від к.ф.-м.н., с.н.с. Дзядика Юрія Владиславовича

(конфіденційна інформація видалена)

Шановний пане директоре!

Мені надійшла пропозиція укласти з Вами „Договір про відкриття картрахунку і обслуговування платіжної картки”.

Уважно вивчивши умови цього Договору, я відчуваю моральний дискомфорт, наче … (неетичний вислів видалено).

1. Пункт 3.2: „Підписанням договору клієнт підтверджує, що він ознайомлений з Тарифами Банку, Правилами, які зобов’язується виконувати”. В дійсності я не ознайомлений ні з Тарифами Банку, ні з Правилами. Правил, прийнятих Банком, може бути безліч.

2. Пункт 1.1, п/п 9: „Базова процентна ставка по кредитному ліміту на момент підписання Договору – ______ % річних з розрахунку 360 днів у році”.

По-перше, мені пропонується підписати договір, у якому на місці ____ можна вказати будь-яку цифру.

Далі, відомо, що у році в середньому 365,25 днів. Чому вказана цифра 360 днів? Очевидно, вона на (365,25/360 – 1) = 1,46% підвищує для Банку щоденний відсоток. Це дріб’язок, але така дріб’язковість сильно псує імідж.

3. У Договорі не вказаний розмір відсотків, які Банк зобов’язується виплачувати клієнту. У п. 4.4 лише вказано, що Банк нараховує відсотки „згідно Тарифів Банку”. Оскільки розмір відсотків не вказаний у Договорі, то Банк може довільно змінювати його без згоди і навіть без відома Клієнта.

4. Пункт 4.7 (розділ Обов’язки банку), п/п 1: „Не рідше одного разу на місяць способом, вказаним у п.1.1 цього договору, надавати клієнту виписку про стан карткового рахунку і про здійснені за минулий місяць операції по картковому рахунку”. Читаю пункт 1.1, п/п 11: „Виписки по Картрахунку надаються – «При особистому зверненні до банку»”. Адреса банку знаходиться чомусь лише у п. 6.6: м. Київ, просп. Перемоги, 67.

Я не згоден ні їздити до Банку, ні надсилати листи з проханням надати виписку про стан рахунку. Я бажаю отримувати дані про стан рахунку з будь-якого банкомату, а виписку про здійснені операції – регулярно, наприклад, хоча б двічі на рік.

5. Пункт 9.3: „Банк має право розірвати цей Договір, письмово повідомивши Клієнта. При цьому Клієнт повинен не пізніше 21-го дня з дня повідомлення повернути в Банк Картку та всі інші картки ..., після чого Картка  не обслуговується... Банк закриває Картрахунок в термін не раніше 30-ти днів з дня припинення обслуговування Картки і всіх інших Карток...”

Мені важко висловити свої почуття. Образа, збурення – це все надто слабо передає моє відношення до цих умов.

Насамперед, Клієнт не має можливості виїхати з дому більш ніж на 21 день, не ризикуючи порушити умови цього пункту.

Виникає ще одне питання: які наслідки чекають на Клієнта, якщо з вини пошти письмове повідомлення про розірвання Договору не надійде до нього? Я можу документально засвідчити випадок, коли рекомендований лист з банку поштарка просто засунула під двері квартири.

6. Все попереднє тьмяніє перед умовами пункту 9.4: „При відсутності достатньої суми коштів для продовження дії Картки і виконання розрахункових операцій за Картрахунком згідно п. 4.6 (якщо у Клієнта немає заборгованості перед Банком), і ненадходженні коштів на Картрахунок протягом 6-ти місяців з моменту закінчення терміну дії Картки, залишок коштів передається у власність Банку і є його доходом за згодою Клієнта, яку він підтверджує підписанням цього договору”.

По-перше, невідомо, що означає вираз: „достатня сума коштів для продовження дії Картки і виконання розрахункових операцій за Картрахунком згідно п. 4.6” – у п. 4.6 відсутні будь-які цифри.

По-друге, якщо Банк фактично у п. 1.1 зняв з себе обов’язок інформувати Клієнта про стан Рахунку – чи не є знищення Рахунку різновидом шахрайства? Я вважаю, що для запобігання зловживанням рахунки мають зберігатися щонайменше на протязі 7 років після закінчення терміну дії Картки.

Отже, ці умови є не просто нерівноправними – вони є недоброчесними, а у деяких пунктах – відкривають сприятливі умови для шахрування.

Звертаю увагу, що цей Договір є типовим для всіх філій Приватбанку. Він розроблений Приватбанком як Додаток № 4 до Договору „Про розрахунково-касове обслуговування підприємства по видачі заробітної плати з використанням платіжних карток”.

Банк, який пропонує подібні умови договору, м’яко кажучи, не викликає довіри. На мій погляд, Банк потребує правової санації та призупинення дії ліцензії на обслуговування Зарплатного проекту на період санації.

 

_______________________                         Ю.В.Дзядик

“_8_” лютого 2005 р.

 

Лист 2

Директору МННЦ ІТтаС

Гриценку Володимиру Іллічу

від к.ф.-м.н., с.н.с. відділу 190

Дзядика Юрія Владиславовича

Службова записка

Я щиро вдячний Вам за увагу, яку Ви приділили зробленим мною зауваженням до умов „Договору про відкриття Картрахунку і обслуговування платіжної картки” з „Розрахунковим центром” Приватбанку.

Мене ознайомили з Тарифами Приватбанку. Тарифи є більш вигідними у порівнянні, наприклад, з тарифами Правексбанку. При порівнянні з тарифами банку „Аваль”, який надає кредит під 0,1% річних (у порівнянні з більш за 18% річних Приватбанку), Приватбанк в цілому має інші, більш вагомі переваги.

По електронній пошті я за власний кошт отримав „Правила пользования платежной картой” та ознайомився з ними.

Прошу зазначити, що я є прибічником отримання зарплати з платіжної картки. Але не можу підписувати Договір у наданому мені вигляді.

Мушу зауважити, що Договір складений недбало і нерівноправно, навіть образливо для Клієнта.

Недбалість починається з того, що у Договорі терміни „Банк”, „Картка”, „Картрахунок” скрізь пишуться з великої літери, а термін „Клієнт” не менш ніж 7 разів написано з малої літери – „клієнт”. Можливо, це не лише недбалість, а ставлення до „клієнта”.

Нерівноправність проявляється майже у всіх пунктах Договору.

Наприклад, при розірвання Договору (пун­кти 6.3, 9.3) Банк не бере на себе зобов’яза­ння повністю розрахуватися з Клієнтом (наприклад, видати гроші, які можуть надійти на Картрахунок після повернення Картки), але вимагає, що „Клієнт повинен погасити всі види заборгованості перед Банком, у т.ч. …”, і докладно вказує, які саме.

Банк не бере на себе зобов’язання у певний термін ставити Картку у СТОП-ЛИСТ чи блокувати рахунок за заявою Клієнта. Водночас (пункт 8.4) „Клієнт несе відповідальність за всі операції … до моменту постановки Карти в СТОП-ЛИСТ”.

У Договорі є граматичні описки і правові – чи то описки, чи то підступи („подвохи”, російською).

Я вдячний Вам за те, що після ознайомлення з Тарифами та Правилами маю можливість зняти зауваження пунктів 1, 3 та частини 1 пункту 2. Решта моїх зауважень до Договору (а саме вказані у частині 2 пункту 2 та у пунктах 4, 5, 6) залишаються чинними.

 

_______________________                         Ю.В.Дзядик

“_18_” лютого 2005 р.

 

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Пользователи
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.