Загрози воєн.безпеці України у конт.тенденцій  розвитку воєн.-політ. ситуації
Матеріали круглого столу (Київ, 04 грудня 2012 р.) ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
10 апреля 2013, 13:54