Загрози воєн.безпеці України у конт.тенденцій  розвитку воєн.-політ. ситуації
Матеріали круглого столу (Київ, 04 грудня 2012 р.) ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
10 апреля 2013, 13:54
ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СТРАТЕГІЇ НАЦБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Круглий стіл 19.02.2013. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
10 апреля 2013, 12:43