Специфіка формування національної еліти в Україні

4 июня 2012, 07:50
0
1194

Сьогодні важливим питанням в політичному житті України є питання формування нової національноорієнтованої політичної еліти.

На сьогоднішній день в умовах високотехнологічного розвитку суспільства та прогресування демократичного розвитку одним з найважливіших, найактуальніших питань у сфері політичного життя нашої країни є питання формування власної нової національноорієнтованої політичної еліти.

Політична еліта - це велика соціальна група, що володіє певним рівнем політичного впливу і є основним джерелом управляючих кадрів для інститутів влади тої чи іншої держави. Еліта представляє в політиці групові інтереси, створює оптимальні умови для їх реалізації і узгодження, формує мету і перспективи розвитку суспільства, ухвалює стратегічно важливі рішення і використовує ресурси державної влади для їх реалізації.

Однією з специфічних рис формування еліти в Україні є поширене уявлення у громадській свідомості українців про те, що національна еліта повинна опікуватися лише політичною чи економічною доцільністю ухвалюваних рішень. Саме такий підхід щодо функціонального призначення політичної еліти може мати негативне відображення як для самої еліти, так і для суспільства загалом.  

Невірне трактування поняття «еліти» призводить до підміни її функцій із загальнодержавних на конкуруючі міжособистісні – матеріальні та політичні, а це у свою чергу призводить до неможливості руху у майбутнє України як держави, так як правлячу еліту турбує лише її власне майбутнє, а не майбутнє країни.

Негативними рисами формування національної еліти України є також те, що еліта неспроможна протистояти тому, що постійно збільшується відстань між власне національною елітою та інтелектуальною. Для найбільш ефективного результату в управлінні країною ці еліти постійно повинні перебувати у тісній взаємодії. Політична еліта має надавати факти та певні характеристики своєї роботи для аналізу інтелектуальним елітам. В свою чергу інтелектуальні еліти мають аналізувати роботу та насичувати відповідним фактажем представників політичної правлячої еліти. Саме у такій тісній взаємодії сформуються найоптимальніші механізми розвитку, розподілу ресурсів у сфері державного управління.

Постійно дається взнаки і те, що і регіональній, і загальнонаціональній еліті України притаманний надто швидкий перехід за політичними уподобаннями й орієнтаціями. Саме тому, особливо національна еліта, виглядає надто строкатою, динамічною, а часто й абсолютно не прогнозовано переходить з одного політичного табору до іншого. Це має негативне відображення як на загальнонаціональному рівні – у свідомості електорату, так і на міжнародному – викликає недовіру в інших держав, міжнародних організацій, фондів, іноземних інвесторів та ін..

Сьогодні в Україні необхідно формувати нову національну еліту, тим більше, що підґрунтя для цього майже за 20 років незалежності вже більш-менш сприятливе. Йдеться не про заміну, а про усунення старої еліти та просування нової з новими якостями. На зміну специфічних «гнучких» якостей мають прийти цілісно сформовані механізми: коли те, що людина думає, говорить і робить не відрізняється між собою. Тим більше, що всі компоненти та пункти формування нової національної еліти, її дії та протидії в несприятливих (або ж навпаки сприятливих) умовах можна розраховувати не за допомогою усного, мовленнєвого механізму, а на основі відповідно розроблених комп’ютерних програм. Ці програми (механізми) можна розробляти не дише на стику двох-трьох наук, але і враховувати параметри на перетині максимально можливої кількості наук. Відповідно до цього сформувати ті механізми, які співставлятимуть наш теперішній стан до стану, що є нашою метою (в даному випадку формування нової політичної еліти). При цьому враховуватимуться параметри (фактори зовнішнього середовища), що негативно впливають чи заважають просуванню до мети. І вже відповідно до цього, враховуючи всі ці три складові – реальний стан, мету, фактори зовнішнього середовища, - розроблятимуться (автоматично, механічно), точніше видаватимуться за допомогою комп’ютерних програм відповідні плани дій в тій чи іншій ситуації.

Розробка та використання таких механізмів враховуватимуть особистісні характеристики людини, соціальні, політичні, економічні, релігійні, кліматичні, механічні та багато інших чинників. Їх застосування – це майбутнє в усіх галузях життя, а не лише у державному управлінні. Проте, якщо використовувати такі механізми для підбору, виховання та формування національної еліти України, то з часом ми таки матимемо нову, ефективну, раціонально мислячу, адекватну до сьогоднішніх умов та ризиків еліту. А це в свою чергу призведе до прогресування розвитку державного управління, раціональної оцінки стану країни, економічного зростання і процвітання, та підвищенню розвитку інших сфер, що відіграють важливу роль для утворення стабільності та процвітання держави.

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.