Реформування виборчого законодавства

20 августа 2012, 11:29
0
759
Реформування виборчого законодавства

Зробимо разом парламентські вибори 2012 чистими та прозорими.

Роки становлення Української державності ознаменувалися стрімкою еволюцією державотворчих процесів, відходом від рудиментів радянської правової системи. Статусу невід’ємного елементу вітчизняного конституціоналізму набув інститут безпосереднього народовладдя. Гарантовані Основним законом права громадян України обирати і бути обраними до органів державної влади є базовими положеннями представницької демократії, роль яких неможливо переоцінити у опосередкуванні державно-політичних взаємозв’язків народу, як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні.

В сучасній демократичній країні вибори є одним з ключових елементів забезпечення легітимності та політичної відповідальності влади, додержання прав і свобод людини, формування основ державної політики тощо. Адже за умов представницької демократії народ, що є джерелом влади, в більшості випадків приймає важливі державні та політичні рішення не безпосередньо, а через обрані ним органи влади – парламент, голову держави, органи місцевого самоврядування. Тому, саме вибори виступають головним механізмом функціонування представницької демократії, що забезпечує зворотній зв’язок між народом та органами публічної влади. Від ступеню демократичності та законності виборів залежить і рівень довіри народу до влади, і відповідність самої влади бажанням та переконанням більшості громадян держави.

Значний вплив вибори справляють і на зовнішньополітичні відносини держави, як з позиції визначення пріоритетів зовнішньої політики, так і з точки зору формування зовнішньополітичного іміджу країни. Наприклад, болючий для усіх  процес європейської інтеграції України, досягнення конкретних угод та домовленостей на цьому шляху, пов’язаний із вимогами додержання нашою державою принципів демократичних та чесних виборів, відповідності нашого виборчого законодавства основним міжнародно-правовим стандартам в цій галузі.

Вдосконалення виборчого законодавства повсякчас актуальне, адже суспільні процеси перебувають в безперервному русі. Своєчасна реакція законодавця на усі зміни в суспільстві є невід’ємною складовою на шляху досягнення довершеності законодавчого закріплення процедури проведення виборів, як однієї з форм безпосередньої демократії.

Тому, назрілим постає питання реформування чинного виборчого законодавства у частині вдосконалення процедури реєстрації виборців та складання списків виборців та пошуку ефективної виборчої системи, остання має стати взірцевим інститутом, функціонування якого забезпечить перманентний розвиток правових та демократичних устоїв української держави.

Емпіричну базу дослідження склали міжнародно-правові акти з прав людини та національні нормативно-правові акти у сфері регулювання  виборчого процесу.

Як прикро не було б говорити, в Україні існує невирішена проблема, яку найшвидшим чином потрібно  розв’язати. Проблема полягає у тому, що в нашій державі закони  приймаються напередодні виборів. Належним чином вони не аналізуються, не розглядаються та підпорядковуються під певну політичну силу. Найчастіше це стосується політичної партії, яка так скажімо «стоїть при владі». Позиція Конституційного Суду України говорить, що проблема виборчої системи є питанням політичної доцільності. Але, разом з тим, це не стоїть на заваді пошуку найбільш ефективної її моделі. І удосконалення процедури реєстрації виборців та складання списків виборців є одним із напрямків такого реформування.

Отже, підсумовуючи все вищезазначене, можна зробити такі пропозиції щодо реформування та вдосконалення виборчого законодавства.

По-перше, одним із способів вирішенням проблем з реєстром виборців стало б формування Державного реєстру виборців за заявами громадян, в яких вони повідомляли б про своє бажання приймати участь у виборах та надавали свої персональні дані, у порядку визначеному законом. Адже це, в більшій мірі, відповідало б принципу свободи волевиявлення громадян. А також, в перспективі частково вирішувало би питання попередження застосування різного роду брудних виборчих технологій, адже значно ускладнювало б та розтягувало у часі (починаючи із заяв громадян про участь у виборах) процес їх застосування.

По-друге, певну привабливість має і шлях переведення активного виборчого права в категорію обов’язку та встановлення норм, згідно яких, кожен громадянин, що має право вибору та право голосу, зобов’язаний скористатися цим правом, водночас передбачення адміністративної відповідальності за неучасть у голосування без поважних причин. Але це було б порушенням конституційного права вільно обирати та бути обраними. Тому, задля впровадження подібної системи, необхідно вносити зміни у Конституцію.

По-третє, пропозиція щодо збільшення вікового цензу для депутатів місцевих рад до двадцяти двох років та для народних депутатів до  двадцяти п’яти років, на нашу думку, буде сприятиме формуванню соціально зрілого, більш кваліфікованого, професійного та досвідченого депутатського корпусу.

По-четверте, запропонована норма щодо можливості внесення змін до списків виборців у день голосування, окрім на підставі рішень суду, ще й за рішенням дільничної виборчої комісії. Представляється, що дільнична виборча комісія, як тимчасовий колегіальний орган, своїми прозорими рішеннями зведе до мінімуму негативні настрої у виборців, результатом чого буде спокійна ,стабільна та ефективна робота дільничних виборчих комісій.

По-п’яте, пропозиція щодо обов’язкової особистої перевірки членами дільничної виборчої комісії осіб, які звернулися з проханням забезпечити їм голосування за межами приміщення для голосування, усуне випадки зловживань з боку виборців і фальсифікацій з боку обранців та наблизить нас до максимально прозорих и чесних виборів.

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.