Північна Корея: гра з ядерним вогнем

28 марта 2013, 23:54
журналист
0
452

За поведiнкою КНДР криється хитро продуманий план манiпуляцiї та небезпека континентального масштабу.

КНДР не рахується з міжнародним суспільством. Наскільки далеко вона зайде й до чого призведе її небезпечна політика?

12 лютого 2013 року Корейська Народно-Демократична Республіка заявила про успішне випробування ядерної зброї, уже третє в її історії. Попри всі попередження та санкції, вона продовжує погрожувати США й робить численні провокативні заяви, обіцяючи знищити всіх своїх ворогів і не побоятися використати для цього ядерну зброю. Чим зумовлена така, здавалося б, необдумана політика й до чого вона призведе? З першого погляду здається, нiби заяць погрожує вовку, але за глибшого дослiдження стає зрозумiло, що не все так просто.

Аби зрозумiти її мотиви, слiд звернутися до iсторiї Кореї. Як не дивно, у певних моментах вона дещо схожа на iсторiю України. Якщо дивитися очами Кореї, роль Московiї свого часу вiдiгравала Японiя, яка й зараз має до Кореї територiальнi претензiї. На землях Кореї теж воювали за її територiю. Проте врештi-решт вона пiшла iншою стежкою, не українською. Коли пiсля Другої Свiтової Вiйни Корея отримала свободу дiй, її Пiвденна частина проголосила себе незалежною Республiкою Корея (РК), а пiвнiчна - КНДР. КНДР - соцiалiстична держава - знаходилася пiд контролем СРСР, а КР - пiд контролем США. Незабаром мiж двома Кореями почалася вiйна. Кожна сторона прагнула об'єднання на своїх умовах. Проте КНДР мала пiдтримку СРСР і Китаю, а КР - США, i врештi-решт пiсля декiлькох завоювань i вiдвоювань фронт закрiпився. Було встановлено перемир'я, але обидвi сторони пообiцяли собi в майбутньому продовжити боротьбу.

Це протистояння зберiглося й до сьогоднi. Пiвнiчна Корея вiдкрила для себе технологiю ядерної зброї та рiшуче стала на захист iнтересiв соцiалiзму. Вийшовши з усiх мiжнародних домовленостей про ядерне нерозповсюдження, КНДР провела вже три ядерних випробування, вказуючи на їх спрямованiсть проти Пiвденної Кореї та США. Оскiльки Америка забезпечує вiйськову пiдтримку Пiвденнiй Кореї, а весь свiт повстав проти ядерної програми КНДР, здається, нiби Пiвнiчнiй Кореї нема на що розраховувати. Проте вона впевнено каже про свої агресивнi намiри, i недарма. За її заявами криється цiлком реальна небезпека, i про це говорить ряд очевидних фактiв.

Перше - геополiтична ситуацiя на планетi. Ворогом КНДР, окрiм Пiвденної Кореї та Японiї, є США. А США - головний суперник Росiї й Китаю та їх стратегiчний супротивник. У випадку встановлення влади США на всьому Корейському пiвостровi Америка отримає стратегiчну перевагу над Китаєм, i частково над Росiєю. Тому накопичення сили КНДР, до якої Росія та Китай завжди ставилися лояльно, вiдповiдає їх iнтересам. Протести Росiї та Китаю проти ядерних випробувань КНДР - суцiльна показуха. Вони неохоче погоджуються з санкцiями проти Пiвнiчної Кореї та нiяк не перешкоджають її розвитку. Це Росiя колись "подарувала" КНДР зачатки розробок ядерних технологiй, i вектор цiєї iнвестицiї був спрямований на перспективу. Росiя не стане подавляти власне "ядерне чадо". Москва взагалi не робила прямих заяв, якi б серйозним чином засуджували дiї КНДР. Китай хоч i зробив таку заяву, це нiяк не вiдобразилося на його полiтицi стосовно Пiвнiчної Кореї: Пекiн, як i ранiше, продовжує торгiвлю й спiвробiтництво з Пхен'яном. У них схожа iдеологiя, i Китай не проти додати до свого ядерного потенцiалу, який вiн нарощує, союзницький ядерний потенцiал КНДР.

Друге - розташування вiйськових пiдроздiлiв КНДР. Основна частина армiї розташована бiля кордону з Пiвденною Кореєю. Бiля кордону ж iз Китаєм вiйськових ресурсiв - як пiхоти, так i авiабаз - замало, щоб стримати натиск у випадку нападу, якщо Китай буде солiдарний з ООН, яким вiн зараз намагається себе показати. Якщо б КНДР не знала, що Пекiн на її боцi або зберiгає нейтралiтет, вона б серйознiше пiдiйшла до оборони кордону з Китаєм.

Третє - неефективнiсть санкцiй. КНДР реагує на санкцiї, що обмежують дiяльнiсть дипломатiв, звичайною агресiєю. Вона не змiнює своєї полiтики та не шукає нових шляхiв. Це говорить про те, що полiтична структура КНДР заплутана, i санкцiї стосуються не тих дипломатiв. США і ООН не туди влучають. Так як усi санкцiї попередньо узгоджуються з Китаєм, бо вiн має найбiльший вплив на КНДР, вiн може сприяти цим промахам. Обмеження ж ООН, спрямованi на те, щоб у Пiвнiчну Корею анi наземним, анi морським, анi повiтряним шляхом не потрапляли ресурси, що можуть бути використанi для виготовлення ядерної зброї та ракет-носiїв, знову ж таки не викликали в КНДР реакцiї, яка вказувала б на їх занепокоєнiсть цим фактом. Це свiдчить про те, що Пiвнiчна Корея досi має доступ до необхiдних поставок. Але як? Морським i повiтряним способом - неможливо, а як же наземний? Окрiм Пiвденної Кореї, КНДР межує лише з Росiєю та Китаєм, а саме вони й симпатизують їй, а тому можуть поставляти забороненi ресурси "тишком". Ще однiєю перевагою КНДР є те, що її полiтика базується на так званiй iдеологiї "чучхе", що передбачає залежнiсть тiльки вiд самої себе та є запорукою неефективностi будь-яких санкцiй проти неї. Де факто iснує залежнiсть вiд Китаю, але саме вiн i стримує жорсткiсть цих санкцiй.

Четверте - ставлення США до поведiнки Пiвнiчної Кореї. Штати ставляться до цiєї ситуацiї надто серйозно. 15 березня вони розмiстили додатковi ПРО на Алясцi, як вони стверджували, "через небезпеку нападу КНДР". Дiйсно, якщо подивитися на розташування на мапi свiту США й КНДР, здається, що це зручне мiсце для розташування ПРО у випадку ядерного удару з боку Пiвнiчної Кореї з використанням мiжконтинентальних балiстичних ракет. Але досягнень ракетних технологiй Пiвнiчної Кореї недостатньо для бодай трохи небезпечного (читай: масованого) удару по США, для протидiї якому Америцi знадобилися б додатковi ПРО. Єдиною країною, що становить ядерну загрозу США, є Росiя, i розташування ПРО на Алясцi вигiдно саме у стосунку з Росiєю. Росiєю, бази для запуску ракет котрої знаходяться, найiмовiрнiше, саме у схiднiй частинi країни бiля Аляски, де концентрацiя населення й водночас вiдстань до США є найменшою. Росiєю, якiй невигiдне захоплення Америкою Пiвнiчної Кореї.

П'яте, що випливає з перших чотирьох, - пiдтримка Росiї та Китаю. Якщо розпочнуться воєннi дiї мiж Кореями, вони не будуть втручатися. Бiльше того, у разi невдачi армiї КНДР Китай, захищаючи власнi iнтереси, допоможе своїми вiйськами, як вiн уже зробив це в 1950 роцi пiд час Корейської вiйни. Якщо ж вiн вiдмовиться це зробити й буде наполягати на своєму нейтралiтетi або його пiдмога просто не спрацює, КНДР нанесе один або декiлька ядерних ударiв по Пiвденнiй Кореї. Звичайно ж, Росiя та Китай показово глибоко засудять такий акт, i Китай, якщо допомагав своєю армiєю до того, негайно залишить бiк КНДР, але нiхто з них абсолютно нiчого не вдiє, оскiльки це суперечить їх iнтересам.

Незважаючи на такий розклад, є серйознi сумнiви щодо того, чи володiє дiйсно КНДР ядерною зброєю. Сумнiватися в цьому змушують наступнi факти.

Перше. Якщо однi джерела вказують на те, що пiд час першого ядерного випробування КНДР 2006 року потужнiсть вибуху склала близько 5 кТ, то iншi - що вона склала лише 0,5 кТ. Для вибуху потужнiстю 0,5 кТ можна було використати велику кiлькiсть тротила замiсть ядерної бомби.

Друге. Пiсля ядерних випробувань КНДР 2006, 2009 та 2013 року не було зафiксовано нiяких слiдiв пiдвищення радiацiйного фону поруч iз полiгоном випробувань. Цей факт складно пояснити.

Третє. КНДР надто явно натякає на свої досягнення в ядерних випробуваннях. Зокрема, пiсля останнього випробування 12 лютого 2013 року корейцi заявили, що нова бомба була меншою та при цьому потужнiшою, недвозначно маючи на увазi, що вони вже близькi до того, щоб помiстити ядерний заряд у боєголовку. Таке вiдверте залякування, протилежне до поведiнки, що була б логiчною в цiй ситуацiї, дуже нагадує блеф.

Четверте. КНДР погрожувала розцiнити подальшi санкцiї з боку ООН як оголошення вiйни. Однак, коли цi санкцiї були прийнятi, КНДР лише вiдреагувала звичною вже агресiєю, але обiцянки своєї не стримала. Отже, їх слова не завжди вiдповiдають реальному становищу речей.

П'яте. Як не смiшно, журналiсти КНДР використали Фотошоп, щоб збiльшити кiлькiсть воєнної технiки на фотографiях своих учень. Це говорить про те, що корейцi слабкiшi за тих, кими прагнуть виглядати. Так само вони можуть брехати й про свою ядерну зброю.

Проте, якщо КНДР не має ядерної зброї, чим пояснити землетруси в районi полiгону пiд час випробувань 2009 й 2013 рокiв, надто потужнi, щоб це могло бути щось iнше? Можливо, тут є щось, вiдоме лише КНДР, що могло б це пояснити.

Здається, у всiй цiй iнформацiї є багато протирiчь. Проте, знову таки, щоб зрозумiти КНДР, треба дивитися глибше. Якщо Пiвнiчна Корея блефує, не маючи жодної ядерної зброї, її метою є провокування та подальша гостра ескалацiя конфлiкту мiж американсько-європейською та росiйсько-китайською сторонами. Справа в тому, що так само як США не можуть дозволити собi втрату Пiвденної Кореї у випадку її захоплення Пiвнiчною Кореєю, так i Росiя з Китаєм не можуть дозволити собi втрату КНДР у випадку її захоплення РК. Обидвi сторони давно звикли до того, що одна половина належить одним, а друга - iншим, проте й тим, i тим хотiлося б отримати й другу половину. Усе, що потрiбно зробити КНДР, щоб спровокувати цей конфлiкт, - розпочати вiйну з Пiвденною Кореєю, показавши, що рiвновагу остаточно порушено й Кореї неодмiнно будуть об'єднанi або пiд однiєю владою, або пiд iншою. Для того, щоб американсько-європейська та росiйсько-китайська сторони не придушили конфлiкт, залишивши розподiл Кореї незмiнним, КНДР розповiдає байки про ядерну зброю, що може стати вирiшальною перевагою у вiйнi та змушує США втручатися вже сьогоднi, провокуючи Росiю й Китай, якi, у свою чергу, розвивають цей конфлiкт, - i далi по висхiднiй. Очевидно, КНДР у цьому конфлiктi робить ставку на росiйсько-китайську сторону, яка зробить за неї всю воєнну роботу проти США. Проте це все за умови, що Північна Корея блефує та не має ядерної зброї.

Але незалежно вiд того, володіє вона ядерним озброєнням чи блефує, проводячи цi манiпуляцiї, КНДР грає з вогнем. З ядерним вогнем. Не представляючи сама по собi жодної небезпеки Штатам, Пiвнiчна Корея може спровокувати конфлiкт мiж США, НАТО й деякими країнами ООН з одного боку, i Росiєю та Китаєм з iншого. Окрiм того, до росiйської сторони може приєднатися Iран. Такий конфлiкт матиме міжконтинентальтий характер. Цiлком iмовiрно, що Пiвнiчна Корея саме на це й розраховує, роблячи ставку на глобальний термоядерний конфлiкт - Третю свiтову вiйну - та, вочевидь, перемогу в ньому росiйсько-китайської сторони. США цю небезпеку розумiють - ось чому вони розташовують ПРО на Алясцi. Це оборона не вiд КНДР. Це оборона вiд Росiї. Невiдомо, яку роль вiдiграватиме в конфлiктi Україна, але, враховуючи, що ми вiдмовилися вiд ядерної зброї, а отже, наш вплив на подiї дуже обмежений, ясно тільки одне: по завершенню цього конфлiкту краще опинитися на боцi переможцiв. Якщо свiт стоїть на порозi тотального перерозподiлу впливiв, збереження нейтралiтету може вийти нам боком.

З іншого боку, наскiльки ця ставка КНДР виправдана? Хоча у випадку нової Корейської вiйни Росiя й не стане заважати захопленню Пiвденної Кореї, а Китай, iмовiрно, навiть допоможе в цьому КНДР, дивлячись на полiтичну та економiчну ситуацiю у свiтi, можна сказати, що жодна з цих великих держав не прагне Третьої свiтової вiйни, так само її не прагнуть i США. Найгiрший варiант розвитку подiй, який можна уявити, - чергова холодна вiйна, тепер США проти Росiї та Китаю, але не така напружена, як перша.

Тому, скоріше за все, сьогодні Росія й Китай, хоча про всяк випадок і підтримують Пхен'ян, на відчайдушні старання Північної Кореї дивляться вельми скептично. КНДР трохи запiзнилася зi своим хитрим планом. У 2000-х прогнози деяких експертiв свiдчили, що США готуються до глобальної вiйни, яку розв'яжуть у 2010 роцi. Тодi сприяння цьому конфлiкту було б ефективнiшим, i хто знає, як би склалися подiї. Проте тi ж експерти казали, що США мають бiльше шансiв на перемогу. Тим часом Штати не наважилися на напад, і тепер, коли Китай може становити реальну загрозу в союзi з Росiєю, через що США, скорiше за все, не готовi до такого конфлiкту, КНДР фактично спiймала облизня. Як писав один письменник: "Генерали затіяли війну, а на неї ніхто не прийшов". Нiхто не хоче масштабного конфлікту, тому Пiвнiчнiй Кореї у вiйнi з Пiвденною доведеться розраховувати майже виключно на свої сили. Можна сказати, їм нема на що жалiтися, адже їх iдеологiя "чучхе" саме в цьому й полягає.

Проте залишається серйозна частка небезпеки. Якщо виявиться, що Північна Корея не блефує, а дiйсно володiє ядерною зброєю, це може призвести до дестабілізації насамперед американсько-російських відносин, і тоді розвиток подiй за найгiршим сценарiєм усе ж таки можливий. Усе зводиться до браку iнформацiї стосовно ядерного арсеналу КНДР. Будемо впевнені в його наявності чи відсутності - будемо знати, чого можна очікувати. Але якщо в КНДР є експерти, здатнi на основі своїх прогнозів робити хоча б спроби створення планів, що передбачають маніпуляцію провідними державами світу в украй напружених умовах, не слiд недооцiнювати цю державу.

Глибше механізми реалізації плану КНДР описані у другій статті, а недоліки цього плану та найімовірніший подальший розвиток подій - у третій.
Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
ТЕГИ: КНДР,війна,Північна Корея,ядерна війна,ядерні випробування,ядерна безпека
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.