Інститут геополітики та стратегічного управління

16 июня 2021, 19:11
Владелец страницы
Голова політичної партії "КРАЇНА"
0
20
Інститут геополітики та стратегічного управління
Віталій Скоцик

Президент Віталій Скоцик

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Інститут геополітики та стратегічного управління» - Міждержавна платформа для вирішення проблем світової політики та стратегічного управління, підготовка та формування кадрового резерву для роботи в стратегічних галузях економіки, національної безпеки та міжнародних відносин.

Основними напрямами (завданнями) діяльності Організації в установленому законом порядку та в межах наданої чинним законодавством компетенції є:


проведення аналізу, напрацювання та впровадження рішень щодо світової політики та стратегічного управління;

·       надання консультацій щодо ведення бізнесу та державного управління;

·       підготовка та навчання персоналу;

·       розробка та супроводження проектів в різних сферах економіки;

·       вирішення проблем міджержавних відносин;

·       вирішення проблем  національної безпеки, місцевого самоврядування та державного управління;

·       проведення форумів, конференцій, круглих столів.

·   представництво та захист законних прав та інтересів членів Організації в органах державної влади, громадських організаціях, судах;

·  участь у створенні умов для задоволення та захисту соціальних, економічних, побутових та інших  інтересів членів Організації;

·   сприяння розвитку взаємодовіри і ділового партнерства у відносинах між членами Організації, органами державної влади, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями;

·    координація діяльності членів Організації для досягнення мети та завдань визначених статутом;

·       організація та проведення різноманітних навчальних, тренінгових, освітніх, консультаційних, інформаційних, міжнародних сервісів та програм у встановленому чинним законодавством України порядку;

·       виробництво та розповсюдження аудіовізуального, друкованого та/або інтернет контенту на суспільно важливі теми;

·       ініціювання та проведення у встановленому чинним законодавством порядку різноманітних інноваційних сервісів (конкурси, фестивалі, обмінні програми, інтернатури, тренінги);

·       залучення у встановленому чинним законодавством порядку відповідних спеціалістів інших країн для організації і проведення постійно діючих програм та сервісів організації;

·       виявлення, збирання та поширення суспільно важливої інформації у межах забезпечення прав громадян;

·       надання безоплатних усних та письмових консультації громадянам України,  іноземним громадянам та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;

·       участь у законотворчій діяльності;

·       сприяння участі громадськості в законотворчому процесі;

·       участь в удосконаленні законодавства України, шляхом підготовки проектів нормативних актів на базі досліджень, які проводить Організація, їх громадського обговорення, організації здійснення науково-правових висновків та  відповідних експертиз з наступним поданням на розгляд профільним парламентським комітетам чи окремим народним депутатам, Уряду чи Президенту України;

·       проведення аналітичних досліджень у сфері демократії та належного врядування із застосуванням якісних методів соціологічних досліджень;

·       оцінка ефективності й можливих наслідків прийнятих владою рішень, ініціатив і проектів нормативно-правових актів;

·       сприяння здійсненню та здійснення заходів стосовно адаптації, гармонізації законодавства України з правом Європейського союзу, імплементації норм міжнародного права, розробка пропозицій та рекомендацій з цього питання;

·       розробка та підтримка Інтернет-проектів, пов'язаних зі статутною діяльністю Організації;

·       міжнародна діяльність, зокрема, але не виключно: розвиток міжнародних та міждержавних контактів, участь у міжнародній мережі організацій, налагодження контактів та співпраці з іншими організаціями в Україні та Міжнародному товаристві;

·       проведення соціологічних опитувань, теоретичних та науково-практичних конференцій, диспутів, тематичних зібрань, інших освітніх та навчальних заходів;

·       співпраця   при   проведенні   наукових, технологічних,   технічних,   соціально-економічних    та    інших досліджень,  систематичних  спостережень і створення банків даних;

·       сприяння формуванню суспільної позиції по важливих питаннях в сфері статутної діяльності Організації;

·       створення функціональних груп для реалізації проектів та програм Організації;

·       участь у конкурсах грантових проектів; отримання та реалізація грантів (фінансової безповоротної допомоги), в тому числі міжнародних, для реалізації програм, які спрямовані на досягнення мети Організації;

·       сприяння замовленню, проведенню та фінансуванню досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань статутної діяльності;

·       залучення інвестицій для здійснення своїх цілей та завдань, а також для розвитку співробітництва з державними органами, громадськими та іншими структурами незалежно від форми власності;

·       сприяння наданню волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, засуджених, ув’язнених,  осіб, що потребують соціальної реабілітації;

·       медійна діяльність, зокрема,  сприяння створенню телевізійних та радіо програм, випуску відеофільмів, проведення просвітницької діяльності щодо нагальних питань, висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації;

·       участь у виборчому процесі, здійснення спостереження за проведенням виборчих кампаній в Україні в порядку, визначеному законодавством України;

 

·       

 

Рубрика "Блоги читателей" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Новости науки
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.