Заповнюємо Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств: загальновиробничі витрати

28 апреля 2011, 07:16
консультант
0
16366

Продовжуємо цикл статей «Методика заповнення Податкової декларації з податку на прибуток». Сьогодні пропоную до Вашого розгляду заповнення Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) в частині «Інші витрати», зокрема – зага

Продовжуємо цикл статей «Методика заповнення Податкової декларації з податку на прибуток». Сьогодні пропоную до Вашого розгляду заповнення Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) в частині «Інші витрати», зокрема – загальновиробничі витрати.

Нагадуємо, що відповідно до Податкового кодексу, до складу витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування входять:

1.      Собівартість (ст. 138.1.1 Податкового кодексу).

2.      Інші витрати (ст. 138.5, 138.10-138.12 Податкового кодексу)

В Податковій декларації з податку на прибуток підприємств  Інші витрати необхідно буде відображати в розрізі всіх складових, що входять до інших витрат.

Інші витрати – рядок 06 Декларації,  включають  суму рядків 06.1-06.6 Декларації, а саме :

  • Загальновиробничі витрати - рядок 06.1ЗВ
  • Адміністративні витрати -  рядок 06.2АВ
  • Витрати на збут -   рядок 06.3ВЗ
  • Фінансові витрати відповідно -  рядок 06.4 
  • Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати - рядок 06.5ІВ

Кожна стаття витрат заповнюється на основі Додатків (за винятком фінансових витрат, що визначаються з урахуванням підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України) , в яких подається розшифровка сум та назв витрат, які були включені в інші витрати.

1.  Додаток ЗВ Загальновиробничі витрати

2.  Додаток АВ Адміністративні витрати 

3.  Додаток ВЗ Витрати на збут            

4.  Додаток ІВ Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати 

Вищезазначені додатки мають посилання на інші додатки, а саме:

  • Додаток АМ  Інформація щодо нарахованої амортизації, методів амортизації, сум витрат на ремонт та поліпшення основних засобів. Структуру цього додатку ми розглядали раніше, у статті  «Заповнюємо Декларацію з податку на прибуток підприємств».
  • Додаток АК    Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин. (стаття – «Заповнюємо Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств:  Собівартість»)

Давайте розглянемо загальновиробничі витрати.

Загальновиробничі витрати – Додаток ЗВ

В Податковому кодексі загальновиробничі витрати регулюються пп. 138.10, в Декларації загальновиробничі витрати відображаються в рядку 06.1ЗВ. Всі витрати, які відносяться до загальновиробничих відображаємо в Додатку ЗВ. Всі витрати, що відносяться до загальновиробничих витрат у додатку повністю відповідають класифікації таких витрат в Податковому кодексі. В Додатку ЗВ витрати на збут відображаємо у рядку 06.1, який формується сумою рядків 06.1.1-06.1.13.

Розглянемо структуру Додатка ЗВ та відповідність  рядків додатка та статей Податкового кодексу (таблиця 1):

Таблиця 1

Види витрат

Код рядка Додатка ЗВ 

Стаття ПКУ 

2

3

Витрати на управління виробництвом, в тому числі: 

06.1.1 

138.10.1(а) 

витрати на оплату праці 

06.1.1.1 

внески на соціальні заходи 

06.1.1.2 

витрати на оплату службових відряджень 

06.1.1.3 

Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення 

06.1.2 АМ 

138.10.1(б)

Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення 

06.1.3 АМ 

138.10.1(в) 

Амортизація витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин 

06.1.4 АК 

138.8

Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення, в тому числі: 

06.1.5 

138.10.1(г)

витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин

06.1.5.1 АК 

148.5 

витрати на ремонт та поліпшення об'єктів основних засобів

06.1.5.2 АМ 

146.12 

Витрати на вдосконалення технології та організації виробництва 

06.1.6 

138.10.1(ґ) 

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інші послуги з утримання виробничих приміщень 

06.1.7 

138.10.1(д)

Витрати на обслуговування виробничого процесу 

06.1.8 

138.10.1(е) 

Витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства 

06.1.9 

138.10.1(є)

Суми витрат, пов'язаних із підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, екологічного управління довкіллям, персоналу встановленим вимогам відповідно до Закону України "Про підтвердження відповідності" 

06.1.10 

138.10.1(ж) 

Суми витрат, пов'язаних з розвідкою/дорозвідкою та облаштуванням нафтових та газових родовищ 

06.1.11 

138.10.1(з) 

Витрати на страхування 

06.1.12 

 

Інші загальновиробничі витрати; нестачі незавершеного виробництва, нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах у межах норм природного убутку згідно із затвердженими галузевими міністерствами та погодженими Міністерством фінансів України нормативами

06.1.13 

138.10.1(и) 

При заповненні  рядка 06.1.13 інші загальновиробничі витрати  необхідно подавати у довільній формі уточнюючу розшифровку тих сум та назв витрат, які були включені до рядка 06.1.13.

Як видно з таблиці 1, до загальновиробничих витрат відносимо амортизацію основних засобів та нематеріальних активів та суму  витрат на утримання, експлуатацію та ремонт, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення. Проте, сума амортизації та витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, оперативну оренду зазначається лише в тій частині, яка була віднесена до загальновиробничих витрати згідно з Додатками АМ та АК. Відповідність рядків додатків відображено в таблиці 2.

Таблиця 2

№ п/п

Додаток ЗВ

Рядки додатків

Примітки

1.

06.1.2АМ

Додаток АМ

Таблиця 1

Графа 7, рядок А15

переносимо лише ту частину  загальної суми амортизації основних засобів, що відображається в складі загальновиробничих витрат

2.

06.1.3АМ

Додаток АМ

Таблиця 1

Графа 7, рядок Н7

переносимо лише ту частину  загальної суми амортизації нематеріальних активів, що відображається в складі загальновиробничих витрат

3.

06.1.5.2 АМ 

Додаток АК

Таблиця 3

Графа 6, рядок 1

переносимо лише ту частину суми витрат на ремонт та поліпшення  основних засобів, що включається до загальновиробничих витрат

4.

06.1.4 АК 

Додаток АК

Таблиця 2

Графа 7, рядок P

переносимо лише ту частину витрат на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин, що включаються до загальновиробничих витрат

5.

06.1.5.1 АК 

Додаток АК

Таблиця 1

Графа 7, рядок К

переносимо лише ту частину  амортизації витрат, пов’язаних із видобутком корисних копалин, що відображається в складі загальновиробничих витрат


Методику заповнення решти витрат, які входять до складу «Інших витрат» (рядок 06 Декларації) ми продовжимо розглядати у наступних статтях. Очікуйте продовження.

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.